Document de poziție: Impactul pandemiei COVID-19 asupra sectorului HoReCa și măsuri pentru menținerea și crearea locurilor de muncă

46

La data de 28 ianuarie, 2021, Institutul Muncii, organizație-membră a Platformei Naționale, a prezentat documentul de poziție „Impactul pandemiei COVID-19 asupra sectorului HoReCa și măsuri pentru menținerea și crearea locurilor de muncă”. 

Documentul a fost elaborat în cadrul Planului de Advocacy al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic.

Principalele constatări: 

 • Analizînd rezultatele cercetărilor făcute pînă în prezent, expunerile în cadrul interviului de grup și al chestionării, putem face următoarele constatări:
 • Sectorului HORECA este unul dintre cele mai afectate sectoare ale economiei, activitatea economică a întreprinderilor din sector reducîndu-se cu peste 80 la sută;
 • Consecințele inactivității sînt caracterizate prin reducerea personalului și acumularea datoriilor;
 • Este destul de redus numărul agenților economici care au introdus în activitatea sa inovații, fiind implementate doar cerințele impuse de autorități vizînd combaterea infectării cu Covid-19;
 • Un număr destul de mare de agenți economici au calificat măsurile întreprinse de către stat ca fără impact pentru activitatea lor;
 • Jumătate din respondenți nu cunosc sau nu pot digitaliza activitatea care o desfășoară;
 • Jumătate din respondenți ar putea livra serviciile la distanță sau să facă vînzări on-line;
 • Un număr mare de agenți economici sînt interesați de a implementa procese ce ar conduce la economisirea resurselor;
 • Este redus numărul respondenților care ar utiliza muncă persoanelor cu dizabilități sau ar orienta activitatea spre persoanele vulnerabile;
 • Doar jumătate din respondenți sînt disponibili pentru a face parte dintr-o asociație patronală și sînt gata de a face publice problemele cu care se confruntă;
Pentru a asigura o evoluție pozitivă a sectorului este necesar de a depăși problemele constate prin implementarea mai multor acțiuni de către principalii actori ai sectorului (administrația publica centrală și de specialitate, angajatori, asociațiile patronale, organizațiile sindicale ș.a.):
 • Sectorul HORECA necesită o abordare aparte în politicile statului de restricționare a activității, fiind corelate pericolele de infectare cu Covid-19 cu specificul activității, dar și rentabilitatea economică;
 • Deciziile luate de guvern să fie mai specifice și să fie discutate cu reprezentanții sectorului.
 • Sectorul necesită politici cu impact direct asupra unităților economice (subvenționarea angajatorilor pentru achitarea salariilor în vederea menținerii raporturilor de muncă cu aceștia, garanții de stat pentru creditele luate în această perioadă, vacanțe fiscale, împrumuturi preferențiale, anularea amenzilor);
 • Este necesar de a restabili mecanismul tichetelor de masă, precum și extinderea acestora pentru sectorul bugetar. Mai mult decît atît, este necesar de a aplica tichetele pentru alte servicii, precum recuperarea sănătății pentru cei care au fost infectați cu Covid-19;
 • Este necesar de a crea lanțul de producție pentru întreg sectorul, deoarece există o interdependență între sub-sectoarele din domeniul HORECA (hoteluri, restaurante, cafenele/catering), inclusiv turism;
 • Autoritățile publice ar trebui să acorde o asistență mai mare companiilor pentru implementarea proceselor de digitalizare și extindere a vînzărilor on-line, crearea platformelor electronice pentru prestarea serviciilor de către agenții economici din sector;
 • Ghidarea unităților economice din sector pentru implementarea principiilor „economiei verzi”;
 • Sporirea volumului serviciilor prestate la distanță, inclusiv pentru persoanele vulnerabile (bătrîni, mame singure cu copii) în condițiile desfășurării antreprenoriatului social;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea coeziunii dintre unitățile economice din sector prin crearea asociațiilor profesionale care să-i reprezinte.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Extrage [867.37 KB]


Documentul de poziție a fost elaborat de către Institutul Muncii, cu suportul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic prin intermediul schemei de Re-grantare a Forumului Societății Civile (FSCR), finantață de către Uniunea Europeană ca parte a sprijinului acordat societății civile din regiune.

Imprimare