Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM) anunţă un concurs pentru selectarea audienţilor programului de activități din anul 2021

447
Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM) anunţă un concurs pentru selectarea audienţilor programului de activități din anul 2021.
 
Descriere: 
Pe parcursul anului 2021, IESPM va organiza trei seminare (online), cu o durată de trei zile fiecare – în februarie, mai și septembrie (datele exacte urmează a fi comunicate ulterior). La încheierea programului de comunicare/conlucrare, audienții IESPM vor avea posibilitatea să participe la Forul Mondial pentru Democrație, organizat de către Consiliul Europei și autoritățile franceze la Strasbourg, Franţa, în data de 6-8 noiembrie 2021.
 
În cadrul celor trei seminare vor fi abordate subiecte esențiale ce țin de provocările și oportunitățile pe care le presupune procesul de transformare democratică, modernizare și integrare europeană a Republicii Moldova: calitatea democrației reprezentative, funcționarea instituțiilor democratice, reformele socio-economice, responsabilizarea clasei politice, rolul sectorului asociativ, al mass media etc.
 
Audienţii IESPM vor avea prilejul să facă cunoştinţă cu viziunile unor experţi internaționali și naționali notorii, referitoare la procesul de democratizare în ţările din Europa de Est și la standardele și procesele din Uniunea Europeană. Nivelul înalt și popularitatea seminariilor organizate de către IESPM se datorează actualității tematicilor discutate, profesionalismului și calității experților invitați, precum și caracterului interactiv al dezbaterilor, care favorizează comunicarea eficientă, schimbul de opinii şi experienţă între participanţi și invitați.
 
Audienţii IESPM sunt selectaţi printr-un concurs care se desfăşoară în două etape. În prima etapă, candidații vor completa un formular, pe care îl vor expedia pe adresa de e-mail a persoanei de contact din cadrul IESPM. În etapa a doua a concursului, persoanele selectate în baza formularelor de aplicare vor fi invitate (selectiv, în conformitate cu rezultatele evaluării) la un interviu. Candidaţii care vor susţine cu succes procesul de selectare, vor semna un Acord de Participare la activitățile IESPM. Audienţii care vor absolvi cu succes programul IESPM vor obţine Diplomă de Participare, certificată de Secretarul General al Consiliului Europei şi Directorul Executiv IESPM.
 
Candidații eligibili pentru programul IESPM sunt persoane care:
• au demonstrat progrese profesionale importante în unul din următoarele domenii: activitate politică, administraţie publică centrală sau locală, mediu academic, sector asociativ, business, mass-media, justiţie, sectorul de apărare și securitate națională; 

• au o atitudine civică activă, fiind vizibili în spaţiul public;

• au vârsta între 21 și 35 de ani (în cazuri de excepție – până la 40 de ani sau mai puțin de 21);

• vor aplica cunoştinţele obţinute în cadrul activităţilor profesionale desfășurate;

• cunoașterea limbii engleză sau/și franceză va fi un avantaj.
 
Persoana care recomandă îşi asumă responsabilitatea pentru delegarea audientului la lucrările seminarelor şi trebuie să fie disponibilă, în caz de necesitate, să ofere comisiei de selectare unele informații suplimentare despre candidat.

Termen limită:
Vă rugăm să completați formularul de aplicare până pe data de 20 februarie 2021.

Formular de aplicare IESPM 2021:

Pentru informații suplimentare puteți apela: 069799695 (Alexandru Platon) sau 079111113 (Viorel Cibotaru), vcibotaru2018@gmail.com
 
 
Imprimare