Parteneriatul Estic

Ce este Parteneriatul estic?

Parteneriatul estic are drept obiectiv consolidarea asocierii politice și a integrării economice a șase țări partenere din Europa de Est și Caucazul de Sud:

 • Armenia
 • Azerbaidjan
 • Belarus
 • Georgia
 • Republica Moldova
 • Ucraina

Parteneriatul estic este o dimensiune estică specifică a politicii europene de vecinătate (PEV). Prin intermediul PEV, UE colaborează cu vecinii săi de la sud și est pentru a ajunge la cea mai strânsă asociere politică și la cel mai înalt grad de integrare economică posibilă.

Parteneriatul estic - Consilium

Zece ani de Parteneriat Estic

Anul 2019 a marcat cea de a zecea aniversare a Parteneriatului estic. În mai 2019, au fost organizate mai multe evenimente la nivel înalt cu participarea celor șase țări partenere din est, a statelor membre ale UE, precum și a părților interesate.

De ce un Parteneriat Estic?

Securitatea, stabilitatea și prosperitatea, democrația și statul de drept în Europa de Est și Caucazul de Sud reprezintă o prioritate pentru UE.

În iunie 2008, Consiliul European a invitat Comisia să pregătească o propunere privind un Parteneriat estic (EaP) cu scopul de a sprijini cooperarea regională și a consolida relațiile UE cu vecinii săi din est.

În urma conflictului din Georgia și având în vedere repercusiunile acestuia asupra stabilității regionale, Consiliul European extraordinar din 1 septembrie 2008 a solicitat ca acest proces să fie accelerat.

Instituirea unui cadru de politici unic și coerent față de țările care au devenit noua vecinătate din partea de est a UE a devenit o necesitate.

Parteneriatul estic a fost lansat în 2009 ca inițiativă comună între:

 • UE
 • statele membre ale UE
 • șase țări partenere din Europa de Est și Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Diferențiere și incluziune

UE este hotărâtă să aibă o cooperare strânsă, diferențiată și reciproc avantajoasă cu toți cei șase parteneri EaP, indiferent de nivelul de ambiție al fiecăruia în relațiile cu UE.

În schimbul întreprinderii de reforme politice și economice, EaP oferă:

 • noi relații contractuale
 • acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare
 • măsuri în direcția liberalizării regimului de vize și un cadru multilateral pentru discutarea acestor chestiuni

Parteneriatul estic:

 • oferă un cadru solid pentru cooperarea multilaterală
 • facilitează aprofundarea cooperării bilaterale cu UE

Cooperarea multilaterală

Țările partenere se confruntă cu numeroase provocări comune. Abordarea lor în comun promovează cooperarea și schimbul de bune practici.

Cooperarea multilaterală din cadrul Parteneriatului estic se desfășoară la nivelul unei largi serii de aspecte:

 • consolidarea instituțiilor și a bunei guvernanțe, inclusiv a rezilienței la schimbări de natură externă
 • dezvoltarea de oportunități de piață prin integrare economică și acorduri comerciale
 • asigurarea securității energetice și îmbunătățirea interconexiunii în domeniul energetic și al transporturilor
 • intensificarea mobilității și a contactelor interpersonale prin negocierile din cadrul dialogului privind vizele

Cooperarea bilaterală

Acordurile de asociere (AA)

UE a prezentat idei concrete pentru fiecare țară parteneră din est printr-o nouă generație de acorduri de asociere. Acestea înlocuiesc acordurile de parteneriat și cooperare încheiate cu țările partenere la sfârșitul anilor ’90.

UE a negociat cu partenerii EaP o serie de acorduri de asociere care prevăd:

 • o asociere politică consolidată
 • un dialog politic aprofundat
 • o cooperare mai strânsă în materie de justiție și securitate

Ele constituie un plan de reforme care vor apropia țările partenere de UE prin alinierea legislației și a normelor lor la cele ale UE. Traiul oamenilor se va îmbunătăți astfel într-un mod tangibil.

Acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA)

Ca parte a acordurilor de asociere, UE a finalizat negocierile privind zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina, având ca scop:

 • îmbunătățirea accesului la bunuri și servicii
 • reducerea tarifelor și a cotelor și eliminarea barierelor din calea comerțului
 • asigurarea unui mediu juridic stabil
 • alinierea practicilor și normelor

Stadiul actual

 • GeorgiaRepublica Moldova și Ucraina: acordurile AA/DCFTA încheiate în 2014 au intrat în vigoare și au adus relațiile dintre acești parteneri și UE la un nou nivel
 • Armenia: un acord de parteneriat cuprinzător și consolidat a fost semnat în 2017 în marja celui de al 5-lea summit al Parteneriatului estic
 • Azerbaidjan: negocierile pentru un nou acord cuprinzător au început în 2017
 • Belarus: UE aprofundează, printr-o serie de demersuri reciproce atent calibrate, implicarea sa critică în relația cu Belarus

Dialogul privind vizele

Țările partenere EaP se numără printre primele care beneficiază de parteneriate pentru mobilitate, ajutându-i pe cetățenii acestora să se deplaseze prin Europa într-un mediu sigur.

Acordurile de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie promovează mobilitatea cetățenilor din țările partenere din est prin facilitarea eliberării vizelor și prevăd norme de gestionare a returnării migranților în situație neregulamentară prin intermediul acordurilor de readmisie.

Prin dialogurile privind liberalizarea vizelor, UE ia măsuri treptate în direcția obiectivului pe termen lung al unui regim de călătorie fără vize pentru cetățenii anumitor parteneri EaP.

Infografic – Către un Parteneriat estic mai puternic