Despre Parteneriatul Estic

Consolidarea capacitatilor Platformelor Nationale in cadrul Parteneriatului Estic

Implementarea proiectului „Consolidarea capacitatilor Platformelor Nationale in cadrul Parteneriatului Estic”” continua.

Despre Parteneriatul Estic

Uniunea Europeană (UE) este interesată în stabilitatea, buna guvernare şi dezvoltarea economică de-a lungul graniţelor sale estice. În acelaşi timp, partenerii noştri din Europa de Est şi Caucazul de Sud au tendinţa de a intensifica relaţiile sale cu UE.

Parteneriatul Estic (PE) se bazează pe realizările Politicii Europene de Vecinătate (PEV), care a fost dezvoltate în anul 2004. PEV sunt adresate celor 16 vecini din sud şi est, iar scopul acestor politici este de a consolida securitatea şi stabilitatea, precum şi prevenirea apariţiei de noi diviziuni între UE extinsă şi vecinii săi.
Recentele extinderi ale UE au scăzut distanţele geografice şi a stabilit o frontieră comună cu trei dintre vecini de la est. În acelaşi timp, vecinii noştri au făcut un drum lung pe calea de transformare spre democraţie şi o economie de piaţă. Reformele sprijinite de PEV au adus în aceste ţări mai multe puncte de dezvoltare, care au apropiat aceste țări de UE. Cu toate acestea, conflictul din Georgia din august 2008 a demonstrat  cât de sensibile sunt aceste schimbări şi cât de sensibilă este securitatea  în apropierea de hotarele ale UE.

Prin urmare, UE a decis să meargă dincolo de PEV şi ​​trimite la vecinii de la est un mesaj politic clar de solidaritate al UE, alături de un sprijin suplimentar pentru reforme democratice şi orientate spre piaţă şi consolidarea statalităţii şi integrităţii teritoriale.

În decembrie 2008, Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru crearea Parteneriatul Estic (PE) – o dimensiune specifică de est a PEV pentru menținerea relaţiilor cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina. Principiul de bază al noii iniţiative este de a oferi maximă posibilă, ţinând cont de realităţile politice şi economice şi a reformelor de stat a fiecărui partener în cauză.

În luna mai 2009 la Praga, a fost lansat Parteneriatul Estic (PE) cu scopul ambiţios de a pune în aplicare o asociere politică şi integrare economică între UE şi partenerii săi răsăriteni. Acest lucru ar presupune noi acorduri de asociere, inclusiv zonele profunde şi cuprinzătoare de liber schimb şi integrarea progresivă în economia UE. Aceasta ar permite, de asemenea, facilitarea călătoriilor în UE, prin liberalizarea treptată a vizelor, însoţită de măsuri de combatere a migraţiei ilegale.

Obiectivele Parteneriatului Estic
Obiectivele Parteneriatului estic sunt:

 1. Politic şi economic, să apropie ţările partenere de UE.
 2. Promovarea securității, stabilității şi a bunei guvernări.
 3. Facilitarea parteneriatului între organizaţiile societăţii civile cu guvernele partenere.
 4. Încurajarea contactelor între oameni prin liberalizarea regimului de vize pe termen llung, pe bază individuală şi în condiţiile stabilite.
 5. Îmbunătăţirea securității energetice.
 6. Promovarea reformelor în diverse sectoare şi protecţie a mediului ambiant.

Valorile Parteneriatului Estic

Parteneriatul Estic se bazează pe angajamentele faţă de principiile dreptului internaţional şi faţă de valorile fundamentale (în special cele consacrate în convenţii ale Consiliului Europei), inclusiv:

 • Democraţia şi statul de drept
 • Respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
 • Economia de piaţă liberă cu dezvoltarea durabilă


Cum acţionează Parteneriatul Estic?

Parteneriatul estic include două căi: bilaterale şi multilaterale. Calea bilaterală este concepută pentru a crea o relaţie mai strânsă între UE şi fiecare dintre ţările partenere. Aceasta include îmbunătăţirea  relaţiilor contractuale faţă de acorduri de asociere; liberalizarea vizelor într-un mediu sigur, cooperare pentru consolidarea securităţii energetice a partenerilor şi a UE; şi sprijin pentru economia şi politicile sociale destinate să reducă disparităţile în cadrul fiecărei ţări partenere şi dincolo de graniţe.

Calea multilaterală prevede un nou cadru de cooperare şi schimbul de bune practici.

Cele patru domenii de cooperare sunt:

 • Democraţie, bună guvernanţă şi stabilitate
 • Integrarea economică şi convergenţa cu politicile UE
 • Mediul, schimbările climatice şi securitatea energetică
 • Contactele dintre oameni

Fiecare platformă a adoptat un set de obiective fundamentale realiste, care pot să contribuie activ la Parteneriatul Estic. Programele de lucru au fost adoptate pentru a răspunde acestor obiective, cu un proces de revizuire și elaborarea unui plan.

Pentru mai multe informaţii pe platforme Parteneriatul estic, faceţi clic pe link-ul următor:
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm

Iniţiativelor cheie

În plus, Parteneriatul estic a lansat iniţiative cheie, care sunt programe specifice menite să sprijine obiectivele Parteneriatului estic şi să obţină rezultate tangibile:

 • Programul integrat de gestionare a frontierelor.
 • Fondul pentru IMM-uri.
 • Pieţele regionale de energie electrică, eficienţă energetică şi creşterea utilizării energiei din surse regenerabile.
 • Pregătirea și prevenirea dezastrelor naturale şi provocate de om.
 • Promovarea unui management de mediu eficient.

Pentru a obţine mai multe informaţii despre iniţiativele emblematice Parteneriatului estic, vă rugăm să consultaţi link-ul următor:
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/index_en.htm

Finanţarea

În conformitate cu declaraţia Parteneriatului Estic, din martie 2009 adoptată de Consiliul Europei, pentru a atinge obiectivele Parteneriatului Estic cu UE va creşte sprijinul financiar.

Pentru a răspunde noilor cerinţe de cooperare, împreună cu lansarea Parteneriatului Estic, Comisia a alocat 600 milioane € pentru perioada 2010-2013, inclusiv 350 milioane de noi fonduri. Cu toate acestea, toate fondurile alocate în cadrul Instrumentului de vecinătate şi parteneriat estic pentru şase ţări partenere, ar trebui să fie considerată ca un mijloc de sprijinire a Parteneriatului Estic.

Pentru mai multe informaţii privind proiecte specifice PE, a se vedea: http://www.enpi-info.eu/indexeast.php?lang_id=450

Programul reuniunii

Reuniunile şefilor de stat şi de guvern care fac parte din Parteneriatului Estic vor avea loc la fiecare doi ani. Miniştrii Afacerilor Externe se vor întâlni în fiecare an.
Sesiunile ordinare  care se vor organiza(o dată la 6 luni)  în cadrul celor patru platforme tematice a Parteneriatului Estic. În cadrul fiecărei platforme experţii se vor întâlni în grupuri pentru a discuta probleme specifice. Până în prezent, au fost create următoarele grupe:

 • Grupul de gestionarea integrată a frontierelor
 • Grupul de la Anti-Corupţie
 • Grup domeniul reformei sistemului judiciar
 • Grupa privind reforma administraţiei publice
 • Grupul de Comerţ
 • Partid asupra IMM-urilor
 • Grup privind protecţia mediului şi schimbările climatice

Mai multa informație poate fi găsită aici: http://eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf