Despre platforma EaP

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic este o structură neinstituționalizată și apolitică, ce funcţionează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care împărtășește viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi este gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora.
 
Misiunea Platformei este de a consolida procesul de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și de monitorizare în implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și a altor documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și la relația dintre RM și UE.
 
Obiectivul general al Platformei este promovarea valorilor Uniunii Europene și a procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, precum și de a spori cooperarea regională și pe plan internațional.
 
Platforma nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau vreo persoană în funcţie publică şi nu poate folosi resursele sale pentru finanţarea acestora.