Membrii EaP Moldova

OrganizațiaDescriereWebPersoanaGrup
Transparency International MoldovaPromovarea unei mişcări anti-corupţie, convocarea celor mai proactive personalităţi cunoscute în ţară drept promotori ai principiilor transparenţei, democraţiei şi evidenţei.veziLilia Carasciuc, director executivemail: lcarasciuc@gmail.com Mobil:079 412 919Nr.1
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPTADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.veziTamara Chitoroaga Elena Prohniţchielena.prohnitchi@adept.md
Fundatia Soros-MoldovaFundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi imclplementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică şi sănătate publică.veziNatalia CamburianEmail: foundation@soros.md, ncamburian@soros.md Telefon:022 270031 Fax: (+373 22) 270507Nr.1
Centrul pentru Jurnalism IndependentSprijinul jurnalismului profesionist şi contribuirea la afirmarea unei prese de calitate, independente şi imparţiale.vezi1. Nadine Gogu, director executiv CJI, 2. Corina Cepoi, directoare a Scolii de Studii Avansate in Jurnalism, Centrul pentru Jurnalism IndependentEmail: ngogu@ijc.md 069 697 879 (nu îi aparține numărul de telefon) – Nadine GoguNr.1
Asociatia obștească Institutul de Dezvoltare UrbanăMobilizarea eforturilor consultanţilor profesionişti, instituţiilor de cercetare, proiectare şi a societăţii civile în vederea implementării metodelor moderne ale urbanismului şi amenajării teritoriului şi îmbunătăţirea activităţii autoritatilor de stat şi administraţiei publice locale în contextul dezvoltării durabile a localităţilor urbane şi rurale.veziVeaceslav BulatE-mail: office@idu-moldova.org slav.bulat@gmail.com 069 269 148Nr. 1.
Asociaţia Presei Independente (API)API este o asociaţie obştească, constituită pentru a susţine mijloacele de informare în masă neafiliate politic. API are misiunea de a spori impactul presei independente din Republica Moldova şi de a contribui la crearea şi consolidarea societăţii deschise. Sloganul API este: "Pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă". Actualmente, API întruneşte 17 ziare naţionale şi regionale, o agenţie de presă, Centrul pentru Jurnalism Independent şi 5 jurnalişti liber profesionişti. (14 ziare naționale și regionale, 9 jurnaliști ) -----veziPetru Macovei, director executiv APIe-mail – api@api.md, pmacovei@api.md 069 170 941- va reveniNr. 1.
Asociaţia Promo-LEXMisiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea şi apărarea drepturilor omului şi prin consolidarea Societăţii Civile.veziIon Manoleion.manole@promolex.mdnr.1
International Center for Women Rights Protection and Promotion Center “La Strada” (NGO)Asociaţia Obştească Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” (Centrul Internaţional „La Strada”) există pentru a asigura şi promova protecţia drepturilor şi intereselor legale ale beneficiarilor săi – categoriile social vulnerabile – la toate nivelele: individual, legislativ şi executiv.veziAna RevencoTelefon: (+ 373 22) 23.49.06 Fax: (+ 373 22) 23.49.07 ARevenco@lastrada.md office@lastrada.mdNr. 1
Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)Misiunea organizației este promovarea schimbărilor democratice și contribuirea la atingerea standardelor internaționale privind drepturile omului, oferind spațiu și instrumente pentru reforme legale și instituționale pentru bunăstarea fiecărui individ și a societății. ---- ---hhveziVanu Jereghivanu.jereghi@idom.md - 079 754 966- revine mâineNr. 1
Alianta ONGurilor active in domeniul Protectiei Sociale a Copilului si Familiei - APSCFAlianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) reprezintă un for de ONG-uri naţionale şi locale care funcţionează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizaţie non-guvernamentală de profil, înregistrată oficial, care împărtăşeşte viziunea, misiunea şi obiectivele Alianţei şi este gata să se implice în mod direct în realizarea acestora. Rețea de 55 de organizații non-guvernamentale care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.veziCarolina Buzduganoffice@aliantacf.md 069 833 125Nr. 1
A.O. „Ave Copiii”A.O. Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” oferă servicii de calitate, bazate pe intervenții imediate și durabile în situația copiilor abandonați și maltratați, având drept scop (re)integrarea lor familială și socială. vezioffice@avecopiii.md, Tel: 069 103 125Mariana Ianachevici- nu a răspunsNr.1
Centrul de Resurse Juridice din Moldova /The Legal Resources Centre from MoldovaCentrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizaţie non-guvernamentală cu sediul în Chişinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști. Toţi membrii săi au o experienţă bogată în litigare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), traducerea hotărârilor CtEDO, raportare cu privire la drepturile omului, eradicarea torturii, promovarea libertăţii de exprimare şi accesului la justiţie, inclusiv reforma justiției și a asistenței juridice garantate de stat.veziIon Guzunstr. A. Șciusev nr. 33 mun. Chisinau. RM Tel: (+373 22) 843 601/ 068272666 E-mail: contact@crjm.org ion.guzun@crjm.org sorina.macrinici@crjm.org nadejda.hriptievschi@crjm.org- apel/ email SorinaNr. 1
A.O „Centrul Național al Romilor”Misiunea Centrului National al Romilor este orientarea spre realizarea si apararea drepturilor omului, democratizarea institutiilor de stat si particiarea la procesul de luare a deciziilor, pentru imbunatirea situatiilor romilor din R.M.veziNicolae Raditae-mail: radita@mtc.md info@roma.md 0695 53 363- am expediat pe emailNr. 1
Institutul pentru Politici și Reforme Europene - IPREAccelerarea integrării europene a Republicii Moldova prin promovarea implementării reformelor sistemice, creșterea democrației participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local.veziIulian Groza – director Mihai Mogildea – lider echipa programe europeneiulian.groza@ipre.md - 079 551 177 mihai.mogildea@ipre.md - 068 953 665Nr.1
Centrul Analitic Independent Expert- GrupMisiunea organizației este de a promova interesul public și a elabora soluții eficiente și inovatoare pentru dezvoltarea Republica Moldova.veziAdrian Lupușoradrian@expert-grup.org - 068 953 665Nr.1
Uniunea organizațiilor invalizilor din Moldova – UOI RM(Este nevoie de precizat dacă există un website sau o rețea de socializare) 28 de asociații obşteşti ale persoanelor cu dizabilități din ţară. Direcțiile de activitate a acestor asociaţii sunt diferite și determinate de specificul activităţii fiecărei asociaţii.Vitali Covaliovsoimoldova@gmail.com - 069 367 356- trimis pe emailNr.1
Comunitatea Watch-DogObiectivele organizației sunt sporirea rolului societății civile în procesul de elaborare și aprobare a politicilor publice și informarea corectă și comprehensivă a publicului larg și instituțiilor interesate privind situația de fapt în Republica Moldova pe domenii importante: economie, finanțe publice, democrație, procese electorale, drepturile omului etc. Scopul nostru este de a contribui la formarea unui mediu favorabil dezvoltării democratice a Republicii Moldova.veziValeriu Pașa Sergiu Tofilatvaleriu.pasha@gmail.com stofilat@gmail.com - 069 258 102, 068 069 704 (Valeriu)Nr.1
Local Democracy Agency Moldova- LDA (ALDA Moldova)LDA este dedicate promovării bunei guvernări și a implicării sociale la nivel local. LDA este focusată pe activități ce facilitează cooperarea dinre autoritățile locale și societatea civilă.veziAlexandru Coica- nu este adminCimișlia, Moldova ldamoldova@aldaintranet.org sandu.coica@gmail.com alexandru.coica@aldaintranet.org - 068 179 301Nr.1
INVENTOInvento are are misiunea de a educa, inspira, informa și asista atât organizațiile, cât și persoane individuale în crearea, îmbunătățirea și menținerea unei dezvoltări continue a societății.veziAna Îndoituao.invento@gmail.com; anaindoitu@gmail.comNr.1
Centrul de Instruire și dezvoltare educaționalăCentrul de Instruire și Dezvoltare Educațională este o organizație non-guvernamentală (ONG) republicană cu scopul de a promova educația și dezvoltarea personalăveziVictoria IsacCantemir, Republica MoldovaNr.1
AGER Moldova – Asociația pentru Guvernare eficientă și ResponsabilăAGER este o organizație neguvernamentală și non-profit a cărei misiune este de a promova realizarea practică a conceptelor de bună guvernanţă. AGER posedă ingredientele necesare pentru a propune idei inovatoare pentru o dezvoltare armonioasă a Republicii Moldova în contextual democratizării şi integrării europene.veziMaria Covalciucmaria.covalciuc@ager.md - 069 681 497- va transmite colegeiNr.1
ARIM, Asociația pentru Reabilitarea Invalizilor din RM(Este nevoie de precizat dacă există un website sau o rețea de socializare)Iuri Gheorghițăgheorghita67@gmail.com - 068 022 121- va vedea dacă este disponibilNr.1
Alianța InfonetAlianţa INFONET îşi propune următoarele scopuri: eficientizarea activităţii Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire şi creşterea aportului lor la dezvoltarea comunităţilor, pentru a facilita participarea activă în viaţa comunitară a cetăţenilor, la procesul decizional alături şi împreună cu autorităţile publice şi unităţile economice. susţinerea şi promovarea activităţilor Centrelor Comunitare de Acces la Informare şi Instruire prin dezvoltarea serviciilor profesioniste de informare, consultare, asistenţă şi instruire.veziVictor Koroliaccaii.moldova@gmail.com vkoroli@gmail.com str. Pacii, 61 RezinaNr.1
Institutum Virtutes Civilis (IVC Moldova)Asociația „Institutum Virtutes Civilis” este un think tank independent și apolitic din Republica Moldova, fondat pentru a contribui la dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației participative, precum și la sporirea eficienței politicilor publice în domeniile promovării drepturilor omului, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor, dezvoltării de capacitați pentru buna guvernare, a educației și cercetării, incluziunii și protecției sociale.veziLiliana Palihovici, director executiv Tel. +373-22-27-25-00 +37360003311 Email: ivc.moldova@gmail.com, palihovici.liliana@gmail.com- nu a răspunsNr. 1,4,5
Медиа Центр Приднестровья/ Media Centru PridnestroviaМедиа Центр Приднестровья – общественная организация. Миссия организации - содействовать развитию профессиональной журналистики veziЛуиза Дорошенко smi.pridnestrovie@gmail.com Nr.1
Centrul de Politici și Reforme CPRCentrul pentru Politici și Reforme este o platformă independentă, care are drept scop îmbunătățirea politicilor publice în Republica Moldova și promovarea reformelor structurale conforme principiilor europene, în beneficiul societății.veziElena Vartacprmoldova@gmail.com - 076 728 333- va veni cu reminder la colegiNr.1
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”IDIS "Viitorul" reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică, care activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică, planificare strategică şi management al cunoştinţelor. Misiunea IDIS este de a contribui la consolidarea unui mediu favorabil schimbărilor democratice în Republica Moldova, întăririi unor centre de reflecţie şi sinteză pe problemele vitale ale tranziţiei politice, sociale şi economice; încurajării reformei sistemului de administraţie publică locală şi regională, încetăţenirii normelor democratice şi a statului de drept în condiţiile unei societăţi civile în creştere, în care cetăţenii acţionează voluntar şi conştient pentru a-şi exprima propriile interese, pentru a avea acces liber la informaţii şi pentru a atinge obiectivele pe care le-au stabilit.veziViorel Chivrigaemail: vchivriga@yahoo.com 069 103 407Nr.2
Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM)Misiunea noastră este să avansăm și să protejăm bunăstarea generală și prosperitatea întreprinderilor mici și a celor care desfășoară afaceri cu întreprinderile mici din Republica Moldova, astfel încât comunitatea de afaceri și cetățenii să prospere. Servim ca organizație comercială de resurse și de „prim apel”, la nivel local, regional, național și internațional.veziE-mail: liliana.busuioc@sme.md - 069 927 000- cel mai probabil nuE-mail: liliana.busuioc@sme.md - 069 927 000- cel mai probabil nuNr. 2
Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din MoldovaMisiunea oragnizatiei cit si principalele obiective sunt: punerea în aplicare a proiectelor și programelor care sa ridice nivelul de conștientizare în domeniul protecției drepturilor economice și sociale ale femeilor și copiilor; lupta pentru egalitatea între femei și bărbați, dezvoltarea personală și profesională a femeilor, care se concentrează pe integrarea cu succes și de adaptare în societate.veziE-mail: chicua@mail.ru 069 643 763- vor participaE-mail: chicua@mail.ru 069 643 763Nr.2
CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova)CALM este o organizaţie apolitică şi a fost înregistrată în calitate de asociaţie necomercială la data de 10 Mai 2010. Scopul său este de a reprezenta toate autorităţile locale. CALM este constituită de către unităţile administrativ-teritoriale organizate potrivit legii ca oraşe (municipii) şi sate (comune), precum şi de către asociaţiile sale profesionale.veziViorel Furdui, director executiv.Tel. 079 588 547. E-mail: furduiviorel@yahoo.com info@calm.md- va delega pe cinevaNr. 2
APE (Asociația pentru Politică Externă)Asociaţia pentru Politică externă din Moldova (APE) este una dintre principalele „think tank – uri” din Moldova pe domeniul politicii externe care îşi propune să susţină procesul de europenizare, integrare în Uniunea Europeană şi soluţionare a problematicii transnistrene.veziVictor Chirilă -directoremail: office@ape.mdNr. 2
Asociația Obștească INTECOMisiunea: INTEgrarea şi COoperarea – soluţia bunăstării sociale. Scopul asociaţiei: – contribuirea la creşterea nivelului de trai al cetăţenilor şi categoriilor defavorizate ale societăţii prin oferirea asistenţei sociale şi economice; – dezvoltarea comunitară şi fortificarea comunităţii civile; – dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor.veziVictoria Matveev mob. +373 69114697Tel. 069114697 E-mail: intecomd@yahoo.com- cel mai probabil că nuNr. 2
Centrul ”Pro-Europa” din ComratOrganizația este neguvernamentală, apolitică, independentă și necomercială. Activitățile asociației au destinație de utilitate publică. Centrul European ”Pro-Europa” își aduce aportul în dezvoltarea societății civile a UTA Găgăuzia prin intermediul serviciilor de informare și consultare, susținerii tehnice și instituționale, dezvoltării și aprofundării colaborării dintre autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass-media în soluționarea problemelor comunităților locale, cât și dezvoltării voluntariatului în regiune.veziIrina SelezniovaTel. 060770088 E-mail: proeuropamd@gmail.com i.selezneva@proeuropa.mdNr. 2,4
Centrul Regional de Dezvoltare Durabila (CRDD) din UngheniCRDD promovează valorile europene, contribuie la creşterea şi consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale, societăţii civile, mediului de afaceri şi facilitarea procesului de implicare a cetăţenilor în politicile de dezvoltare durabilă locală şi regională pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor.veziSvetlana Cobanu, director.Tel. 069293036 E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com- nu vor participaNr. 2
ANTEM (National Association of European Trainers from Moldova)ANTEM este o organizatie nonguvernamentala, apolitica si necomerciala care are drept scop promovarea integrarii lingvistice, culturale a adultilor alogeni intr-o societate multilingva. Servicii prestate: 1. instruire lingvistica, 2. imersiune lingvistica 3. imersiune culturala 4. consultanta in metodica predarii pentru adulti si copii.veziLucia Cucu, director.Tel: 069293036-??? E-mail: antem.moldova@gmail.comNr. 2
Centrul Regional Contact Bălti( Este necesar de concretizat dacă există în spațiul online.)Vlad Ghițu, director.Mob: 069 097 729 E-mail: vghitu@gmail.com- va reveni mâine cu un răspuns Nr. 2
Asociația Obștească Grupul de Inițiativă a Tinerilor pentru ViitorBunăstare, Promovarea educaţiei şi culturii sociale Promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale al omului Dezvoltare a infrastructurii Mobilizarea tinerilor sub aceleaşi idealuri de bună credinţă la creearea unui anturaj democratic, liber şi prosper în societateveziPetre Tătaru- a intrat în serviciu la Guverntel. 079 667 949 e-mail: tatarupetru.md@gmail.com Nicolae Testemițanu 59 Durleşti, Chişinău, Moldova- organizația este în stand byNr. 2
AO Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”CERTITUDINE”( Este necesar de concretizat dacă există în spațiul online.)veziEugeniu Graur, director executiv.mob: 068 588 655 e-mail: geugenius@yahoo.com- va întreba colegiiNr. 2,4
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACTMisiunea Centrului CONTACT constă în sprijinirea proceselor democratice din societate, edificarea societăţii civile prin încurajarea iniţiativei civice, promovarea şi realizarea ideilor unei societăţi deschise. Pentru a realiza misiunea organizaţiei, ne-am propus să îndeplinim un şir de obiective. Sergei NeicovceanE-mail: sneicov@gmail.com 069 181 171- va vorbi cu colegiiNr. 1 și 2
Asociaţia Obştească “Pro Cooperare Regională”AO "Pro Cooperare Regională" isi propune sa contribuie la promovarea şi susţinerea iniţiativelor societăţii civile şi crearea condiţiilor de cooperare regională prin intermediul proiectelor socio-economice. Astfel Asociatia implementeaza în zona rurala din Nordul Republicii Moldova (raioanele: Drochia, Rîşcani, Glodeni, Sîngerei, Făleşti) un şir de proiecte de dezvoltare socială şi economică.veziMihailov Sergiu – director executivE_mail: pro_co_re@yahoo.co.uk ; mihailov78@yahoo.com Site: www.procore.mdNr. 2
Asociaţia Micului Business din Republica Moldova (AMB)Misiunea: dezvoltarea micului business și a spiritului antreprenorial ca sursă de noi locuri de muncă și factor de stabilitate socială. Scopul:sprijinireașiprotejareaintereseloroamenilor de afaceri din micul business șisusţinereaspirituluiantreprenorial la nivelulsocietățiicivileveziEugen Roşcovanu, Presedinte al AsociaţieiMicului BusinessE-mail: ambsuper@yandex.ru, - 069 104 979- nu a răspuns la telefonNr.2 și 5
Centrul pentru Dezvoltare și Management Centrul de Dezvoltare si Management este un centru analitic independentveziGeorgeta Mincumincu.georgeta@gmail.com, Tel: 069 105 166- va participaNr.2
Centrul de Dezvoltare Economica si Afaceri Publice CDEAPDezvoltareasocietatiiinformationale, cercetari, traininguri in domenii: TehnologiiInformationale, Economia( inclusiv Start Up business, aspecte juridice și economice), etc.veziSergiu Tutunarutel.: 069 224 000 tutunaru@ase.md- nu a răspunsNr.2
Asociatia Obsteasca “Business Consulting Institute”Business Consulting Institute (BCI) oferă servicii de consultanţă în afaceri pentru companiile publice şi private.veziIon Cișlea – field4 PN Mihai Roșcovan Director executivE-mail: office@bci.md 068 215 988 – Ion CișleaNr.2
A.O „Rețeaua Națională LEADER în Moldova”Abordarea LEADER – acronim din limba franceză – liaison entre actions de développement de l’économie rurale – ce înseamnă legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale – este o metodă a Uniunii Europene de susținere a dezvoltării rurale la nivel local în scopul revitalizării zonelor rurale și creării locurilor de muncă.veziMarina Albu - direcția dezvoltare strategică - 0602 33 312- de revenit mâineAdresa oficiului: or. Chișinău, str. Sfatul Țării 27, of. 45 MD-2012, Republica Moldova http://www.centruinfo.org Emails: marina.albu@solidarityfund.md, marina.albu@centruinfo.org, moldova.leader@gmail.com.Nr.1,2,3,4
ONG "Terra-1530"Pregatirea si consolidarea capacitatilor pentru Dezvoltarea Durabila a comunitatilor rurale.veziPetru Botnaru, Președinte - 069 126 480terra1530@gmail.comNr.3
Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD)Promovarea proceselor de dezvoltare durabilă în sfera socială, economic şi de protecţie a mediului, la nivel local, naţional şi regionalveziIoana Bobînă , preşedinte - 079 407 108 - 078001026mediu.afpmdd@gmail.com bobina.ioana@gmail.com- nu vor participaNr.3
Centrul de Consultanţă Ecologică CahulContribuirea şi restabilirea echilibrului natural, însănătoşirea mediului înconjurător şi a populaţiei, formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a tuturor cetăţenilor; · Consolidarea tuturor forţelor din Republica Moldova în vederea asigurării protecţiei mediului ambiant şi folosirii raţionale a resurselor naturale; · Promovarea şi susţinerea prin diverse mijloace a activităţii de ocrotire a naturii; · elaborarea concepţiilor şi strategiilor privind instruirea şi educaţia ecologică şi contribuirea la implementarea acestor programe în viaţă.veziArtur Nebunu, Director - 079 469 219- nu vor participacce_cahul@yahoo.comNr.3
Asociaţia Obştească Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova ECOTOXMonitorizarea mediului ambiant, elaborarea, dezvoltarea şi promovarea propunerilor concrete de protecţie şi valorificare durabilă a resurselor acvatice, conştientizarea şi educaţia ecologică a populaţiei, atragerea publicului larg la adoptarea deciziilor în domeniul mediului.veziLucia Bilețchi - 079638311 Elena Zubcova- va vorbi cu colegaecotox@yahoo.comNr.3
Organizatia Teritoriala Stefan Voda a Miscarii Ecologiste din MoldovaOrganizaţia Teritoriala Ştefan Vodă a Mişcarii Ecologiste din Moldova are drept scop restabilirea echilibrului natural, însănătoşirea mediului înconjurător şi al populaţiei, refacerea universului cultural-spiritual şi etico-moral, formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a tuturor cetăţenilor.veziTatiana Marin, presedinte OT Stefan Voda a MEM - 069 534 385- nu vor participatatianamarin2006@yahoo.frNr.3
Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova)Acordarea asistenţei ONG-urilor în efortul lor de a soluţiona problemele de mediu din Republica Moldova şi din statele învecinate cu ea. Această asistenţă se acordă prin promovarea cooperării atât la l naţional, cât şi regional, între ONG, instituţii guvernamentale, comunităţi locale, din sectorul privat şi dintre alte organizaţii preocupate de protecţia şi conservarea mediului înconjurător, precum şi prin promovarea participării publicului la luarea de decizii privind problemele mediului.veziVictor Cotruța, Director executive - 069 125 345info@rec.md victor@rec.mdNr.3
Mișcarea Ecologistă din Moldova (MEM)Asociaţia are drept scop formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a cetăţenilor, restabilirea echilibrului natural, schimbarea spre bine a mentalităţilor colective faţă de mediu şi ecologizarea societăţii, însănătoşirea mediului înconjurător şi a populaţiei, refacerea universului spiritual-cultural şi etico-moral.veziLilia Curchi - 076 770 061 Alecu Reniţă - 079 409 470- va revenimem@mem.md liliacurchi2005@yahoo.com alecu.renita@yahoo.comNr.3
Centrul regional al Studiilor de Mediu ECOSObiectivele organizatiei sunt: contribuirea la implementarea Directivelor UE de mediu prin elaborarea planurilor de management, elaborarea documentelor de planificare la adaptare la schimbarile climatice si consultare APL in acest domeniu, promovarea cooperarii regionale (bazinul r. Prut) privind managementul durabil a resurselor naturaleDumitru Drumea - 069 730 148- vor participa-2 persoaneddrumea559@gmail.comNr.3
Republican Centre for Children and Youth Gutta-ClubPromovarea energiei regenerabile și a educației ecologiceveziNatalia Kravciuk - 079 751 984- nu au răspunsnatalia.kravciuk@gmail.comNr.3
Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras”Eco-TIRAS International Association of River Keepers is created by environmental NGOs of the Dniester River basin, shared by Moldova and Ukraine, to help and advice authorities and population to manage the river in sustainable way, using Integrated River Basin Management Approach. In present it unites 51 NGOs-members.veziIlia Trombiţki, Director executiv - 069 121 726ilyatrom@hotmail.comNr.3
A.O „Cutezătorul”descriereveziVitalie Cimpoieșviccimpoies@gmail.comNr.3
Asociaţia Obştească “Caroma Nord”Promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor la nivel local pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă.veziRodica Frecăuțanu, Director executiv - 079 124 353frecauteanu.r@gmail.com caroma.nord.ngo@gmail.comNr.3
ONG Eco- Contactvezi 79 716 696- nu este corect numărul de telefon Natalia Gurandanatalia.guranda@ecocontact.mdNr.3
Societatea Ecologică „BIOTICA”Asociaţia are drept scop de a contribui la conservarea biodiversităţii, dezvoltarea durabilă, managementul ariilor protejate, dezvoltarea reţelei ecologice.veziGabriel Mărgineanulex_rex_lex@yahoo.comNr.3
Transparency International MoldovaAsociația are misiunea de a promova protecția resurselor de apă prin îmbunătățirea managementului integrat al resurselor de apă și de apromova educația ecologică a societății per ansambluveziElena Culighin - 069783096cnm@environment.md culighin.elena@gmail.comNr.3
Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă - AEERThe Alliance for Energy Efficiency and Renewables (AEER) is a Moldovan NGO founded on May 14, 2007 as a follow-up of USAID-funded Municipal Network for Energy Efficiency (MUNEE) Program, implemented in Moldova during 2001–2007 by the Alliance to Save Energy, USA-based organization.veziIrina Plis - 079 509 807aeer.moldova@gmail.comNr.3
ACM Automobile Club MoldovaCampania Make Roads Safe este o coaliţie pe scară largă, inclusiv instituţiile de sănătate publică, organizaţiile de automobilişti, ONG-urile pentru siguranţa rutieră şi alte organizaţii internaţionale. Campania este salutată, avînd sprijinul a mai mult de un milion de persoane din întreaga lume, care au semnat petiţia şi / sau apelul la acţiune.veziTatiana Mihailova - 069 534 385mihailovat@yahoo.comNr.3
Eco-Sor(Este nevoie de specificat dacă există prezență online)Valentina Jamba- presedinteecosor2019@gmail.com Soroca, Republica MoldovaNr.3
Resource Center for Environmental education and sustainable Development ”GREEN-School”(Este nevoie de specificat dacă există prezență online) (are legătură cu A.O Caroma Nord)Marius Frecăuțanu - 078 112 232mariusfrecauteanu@gmail.comNr.3
Institutul de Instruire in Dezvoltare "Millenium"Contribuirea la dezvoltarea organizaţională şi comunitară prin transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica MoldovaveziVitalie Cîrhană - directorstr. Minerilor 2/3, Cricova, MD-2084, Republica Moldova www.millenium.md, info@millenium.md Tel: +373 69110076 Fax: + 373 577698Nr.4
Consiliul National al Tineretului din Moldova (CNTM)CNTM promovează participarea activă a tinerilor în dezvoltarea societăţii prin consolidarea structurilor asociative de tineret, implementarea de programe şi activităţi de instruire, informare, lobby şi de consultare precum şi reprezintă structurile asociative de tineret din Republica Moldova în relaţiile cu structurile guvernamentale, a forurilor sau instituţiilor naţionale şi internaţionale de tineret.veziPreședinte Nicolai KeleșStr. Petru Rareș 18, Chisinau, Republica Moldova, MD 2012, Tel.: +373 22 233 088 Fax: +373 22 235175 Mobile:060067681 cntm.corespondenta@gmail.com, valeriu.dragalin@cntm.md www.cntm.md, https://www.facebook.com/CNTMoldovaNr.4
Asociaţia obştească "Tinerii pentru dreptul la viaţă" (TDV)Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale în vederea consolidării sectorului neguvernamental din Moldova prin implementarea cadrului normativ din domeniul voluntariat și crearea structurilor de bază ale infrastructurii de voluntariat.veziNadejda Lepadatubd. Traian 11/2, MD 2072, Chişinău, Republica Moldova MD 2072, CP 3063, Chişinău, Republica Moldova Telefon: +373 22 567 551 Mobil: (+373) 79 450 027 tdv.secretariat@gmail.com Nr.4
Fundația Est-EuropeanăMisiunea Fundaţiei Est-Europene este abilitarea cetăţenilor Republicii Moldova cu capacităţi şi mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de granturi și asistenţă tehnică care promovează democraţia, buna guvernare şi prosperitatea economică.veziSorin Mereacre - 069 173 487str. "31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinau, Republica Moldova, Tel: +373-22 235-343; 548-102 ext.117, info@eef.mdNr.4
Agentia de Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana - ACTIEMisiunea Asociaţiei constă în contribuirea la facilitarea dezvoltarii socio-economice durabile a regiunilor si promovarea valorilor europene.veziIacob Ajder Presedinte + 373 79797673str.31 August, 23/4 3900, Cahul, Republica Moldova www.actie.org.md iacobajder@yahoo.frNr.4
A.O „Eco-Răzeni”Asoсiaţia obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie neguvernamentală locală fondată în 1998 (Procesul-verbal al Adunării de constituire) care activează în domeniul facilitării accesului la informaţie, instruirii în domeniul noilor tehnologii de informare şi comunicare; protecţiei mediului şi educaţiei ecologice; implicării tinerilor în viaţa comunităţii.veziSergiu Gurău - Președinte +373 796 41 243r. Ialoveni, com. Răzeni MD 7728, str. Ştefan cel Mare 49/1b, Republica Moldova www.ecorazeni.wordpress.com ecorazeni@gmail.com sergiu.gurau@gmail.comNr.4
Institutul de Politici PubliceMisiunea instituţiei private Institutul de Politici Publice este de a contribui la dezvoltarea unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice prin efectuarea cercetărilor independente ale politicilor publice, dezbaterea şi mediatizarea largă a rezultatelor acestor cercetări.veziMaria Stratan - field4 pentru Platforma Națională - 069 924 194 Arcadie Barbăroșie - director executivStr. Puskin 16/1, Chisinau, MD-2012 Republica Moldova www.ipp.md maria_stratan@ipp.md arcadie_barbarosie@ipp.mdNr.4
Fundatia pentru Dezvoltare din Republica MoldovaMisiunea Fundaţiei pentru Dezvoltare este de a contribui la promovarea şi îmbunătăţirea accesului la servicii educaţionale de calitate în Republica Moldova.veziGabriela Ojog Director ExecutivStr. Puskin 45, Chisinau, MD-2005, et.5, of 505 Tel: +373 210 198 Fax:+373 210 199 Mobil :+ 373 691 63090 www.fam.md gabriela.ojog@fam.mdNr.4
Fundația pentru Educație și Dezvoltare din Republica MoldovaOrganizaţia este fondată în 1998 de un grup de savanţi din diferite domenii. Misiunea organizaţiei este: conservarea calității mediului, asanarea ecosistemelor și restabilirea echilibrului ecologic prin cercetări și elaborări științifice, acțiuni de educare și conștientizare a populației.veziSteliana Burlacu PreşedinteStr. Pan Halippa 2, oficiu 20 MD-2009, Chişinău, Moldova Tel.: +373 22 280848 Fax: +373 22 731596 Mob.: +373 6 0443513 steliana.burlacu@gmail.comNr.4
AEGEE ChisinauAEGEE promotes a unified Europe, cross-border cooperation, communication, integration among students and strives to create an open and tolerant society of tomorrow.veziTeodora Panuș - 068 999 743aegeechisinau@yahoo.comNr.4
Institutul European de Studii Politice din MoldovaInstitutul European de Studii Politice din MoldovaveziViorel Cibotaru - 079 111 113vcibotaru2018@gmail.comNr.4
Centrul de Inovare și Politici din MoldovaMisiunea CIPM constă în promovarea activităților de cercetare, dezvoltare, inovații în domeniile sociale, economice, politice, administrative, științifice contribuind la consolidarea capacităților capitalului uman prin sporirea competitivității Republicii Moldova ----------veziRadu Moldovanu, Președinte - 068 459 217Str.Alba Iulia nr.194/3 ap 8 radu.moldovanu@cipm.md radumoldovanu2084@gmail.comNr.4
Asociația regională a mamelor cu multi copii si a femeilor-intreprinzătorii din Gagauzia “VESTA” (AO Vesta)Misiunea ONG Vesta constă în Îmbunătățirea statutului femeilor în domeniile publice, economice și culturale ale vieții; Asistarea familiilor cu mulți copii, persoanelor nevoiașe; Furnizarea de advocacy pentru dezvoltarea economică și socială a comunităților teritoriale găgăuze; Contribuția la schimbările democratice din regiunea Găgăuziei prin integrarea socială a femeilor și tinerilor.veziAntonina Volkova, Director executive - 060 122 508MD-3806, Moldova, UTA Gagauzia, Comrat, str. Pobeda 58, of. 416-417 www.vestagagauzia.md vesta.gagauzia@gmail.comNr.4
Asociația Obștească Centrul European pentru Inițiative civile "Stalker"Obiective și obiective: - realizarea și protejarea drepturilor constituționale economice, civile, sociale, ecologice, culturale și de altă natură, libertăților și intereselor locuitorilor Găgăuziei; - sporirea posibilităților de susținere socială și economică a inițiativelor și proiectelor locuitorilor Găgăuziei; - promovarea dezvoltării și promovării potențialului intelectual, organizatoric și moral-moral al locuitorilor Găgăuziei; - promovarea integrării europene și consolidarea instituțiilor democratice în UTA Găgăuzia; - îmbunătățirea stării ecologice în regiune, formarea viziunii ecologice asupraveziSerghei Pașcov - Președinte Tel.: +373 79393038; +373 60190810.MD-3805, Moldova, UTA Gagauzia, Comrat, str. Pobeda 58, of. 415 Viber, WhatsApp: +37379393038 E-mail: stalker.ngo@gmail.comNr.4
Consiliul National al EnergieidescriereveziConstantin Borosan, 069 460 360, info@cne.md Nr.3
Institutul MunciiEducaţia sindicală şi formarea cadrelor sindicale a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, organizarea nemijlocită a activităţii educaţionale în cadrul CNSM.veziLiliana PosțanStr. Zimbrului 10, Chişinau, MD-2024, Republica Moldova Anticamera: Tel/Fax (+373 22) 44 30 95; (+373) 67591437 www.institutulmuncii.md cercetareim@gmail.comNr. 5
Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova CNPMApărarea şi promovarea intereselor mediului de afaceri în raport cu Sindicate, Guvern şi terţiveziVladislav Caminschi Iulia DrumeaStr. Maria Cibotari, 16 Chişinau, MD-2012, Republica Moldova Moldova, Chisinau, Tel/fax: 022 22 23 01 www.cnpm.md Email: caminschi@cnpm.md Email: drumeaiulia@mail.ruNr. 5
Confederaţia Naţională a Sindicatelor Moldova CNSM– reprezentarea şi protejarea la nivel naţional a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă colective şi individuale ale membrilor de sindicat; – promovarea principiilor de bază ale modelului social european; – apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale; – extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile; – consolidarea sindicatelor de toate nivelurile; – actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.veziSergiu Sainciuc; Tatiana Marin; Sergiu IurcuStr. 31 August 1989, 129, Chişinău, Republica Moldova, MD2012 Telefon: (+373-22) 26-65-66 www.sindicate.md E-mail: sergiu.sainciuc@cnsm.md E-mail: sergiurcu@yahoo.com, Tatiana Marian- 069 216 227Nr. 5
Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii SINDICONS din RM– reprezentarea şi protejarea la nivel ramural a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă colective şi individuale ale membrilor de sindicat; – promovarea principiilor de bază ale modelului social european; – apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale; – extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile; – consolidarea sindicatelor de toate nivelurile; – actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.veziTalmaci VictorStr. 31 August 1989, 129, Chişinău, Republica Moldova, MD2012 Telefon: (+373-22) 266516 Email: sindicons.md@gmail.comNr. 5
Mame în AcțiuneMame în AcțiuneElena Minamoms2018action@gmail.comNr.2
A.O. "Fiecare contribuie pentru schimbare"Asociaţia promovează incluziunea copiilor cu cerinţe educative speciale în instituţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar în vederea respectării drepturilor acestora la intergare socială şi şcolară.veziVictoria Secu victoriasecu@fcps.md Nr.5
Keystone International Human Services MoldovaKeystone Moldova contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, copiilor cu nevoi educaționale speciale și celor în situații de risc. În acest scop, organizația susține: (I) dezinstituționalizarea și incluziunea acestor grupuri în serviciile comunitare de bază, (II) dezvoltarea serviciilor sociale alternative comunitare, precum: Servicii de sprijin familial, Asistență parentală profesionistă, Echipă Mobilă, Plasament familial pentru adulți, Respiro, Locuință protejată, Casă comunitară etc., (III) dezvoltarea cadrului legal pentru asigurarea durabilității reformei în domeniul sistemului de îngrijire și asistență socială a persoanelor cu dizabilități, (IV) activități de prevenire și combatere a discriminării grupurilor în cauză.veziLudmila Malcocilmalcoci@keystonehumanservices.org Nr.1 si 5
ONG InteractionОрганизация «Взаимодействие» — это некоммерческий холдинг, объединяющий различные программы, людей и ресурсы. Мы работаем и призываем социальные институты к совместным действиям по предотвращению нарушений прав человека, с особым акцентом на права женщин и детей.veziOxana Alistratovaoalistratova@yahoo.co.uk Nr.1, 4 și 5
Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD)Misiunea AOPD este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin colaborarea cu autoritățile publice ale statului în vederea creării unui mediu cu oportunități egale de realizare a potențialului pentru persoanele cu dizabilități.veziGalina Climovgalina.climov@aopd.md, info@aopd.md Nr. 1 și 5
Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor (E-circular)Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2010 cu scopul identificării, mediatizării şi implementării în Republica Moldova a unui sistem eficient de valorificare a deșeurilor. Asociația este reprezentată de o echipa de experți naționali și internaționali specializați în economie circulară, asistență juridică pe probleme de mediu, gestiune deșeuri, investiții, eficiență energetică, care Vă pun la dispoziție o gamă cuprinzătoare de servicii și soluții eco-inteligente pentru afaceri și proiecte sustenabile.veziAurelia Bahnaruaurelia@e-circular.org, info@e-circular.org Nr. 3 și 3
Hai MoldovaCampania Hai Moldova este susținută de Facilitatea de Asistență Tehnică a Fondului Green for Growth (GGF TAF) și finanțat de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei EU4Energy, GEF Programul de Granturi Mici, MOLDREC, Bemol, AVD – Revista „Managementul Deșeurilor”, EcoVisio.veziNadejda Cebotarinadejda@haimoldova.md Nr.3
Federaţia Sindicală „SĂNĂTATEA” din RM– reprezentarea şi protejarea la nivel ramural a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă colective şi individuale ale membrilor de sindicat; – promovarea principiilor de bază ale modelului social european; – apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale; – extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile; – consolidarea sindicatelor de toate nivelurile; – actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.veziZubcu IgorStr. 31 August 1989, 129, Chişinău, Republica Moldova, MD2012 Telefon: (+373-22) 237215 Site: www.sindsan.md Email: office@sindsan.mdNr. 5
IM Swedish Development Partner în Republica MoldovaIM Swedish Development Partner în Republica Moldova este reprezentanţa organizaţiei suedeze Idividuell Människohjälp (IM), fondată în anul 1938, care are drept scop lupta contra sărăciei şi excluziunii la nivel global. În Republica Moldova, IM si-a început activitatea în anul 2002 susținînd proiecte în domeniul incluziunii sociale a copiilor cu dizabilități și a dezvoltării comunitare. Din anul 2019 organizația a inceput sa susțină parteneriate și în Ucraina. La moment IM promovează două obiective majore de dezvoltare în Moldova și Ucraina: dreptul la incluziune sociala și la un loc de muncă a persoanelor cu dizabilități și a altor persoane în situație vulnerabilă; promovarea unui spațiu civic deschis și a unei societăți civile puternice. Toate activitățile IM sunt implementate prin intermediul unor parteneriate strategice cu organizații locale ale societății civile.veziSilvia ApostolStr. Bănulescu Bodoni, of. 405, Chișinău, Republica Moldova, MD 2005, Telefon: 069678336, SIte: http://www.imsweden.org/, Email: silvia.apostol@imsweden.orgNr.1
CASMEDBalti, Republica MoldovaveziNatalia Postolachingo_casmed@yahoo.comNr.5
Amnesty International MoldovadescriereveziVeaceslav Tofan, director executivdirector@amnesty.mdNr.1
Experts for Security and Global Affairs (ESGA Moldova)descriereveziAngela Gramadaangela@esga.roNr.1
Asociația Jurnaliștilor de Mediu (AJMTEM)descriereveziLilia Curchililiacurchi2005@yahoo.comNr.3
Asociația Obștească "Consiliul Raional al Tineretului din Florești"descriereveziStoica Dumitrudumitrustoica2@gmail.com 069408418Nr. 4
Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova)descriereveziCiurea Igorcomunicare.lidmoldova@gmail.com (+373 69) 531 061Nr. 1
Centrul de Antreprenoriat și Politici EconomicedescriereveziLariușin Tatianaoffice@cape-md.org +(373) 696 82 642 Nr. 2