Membrii EaP Moldova

OrganizațiaDescriereWebPersoanaGrup
Transparency International MoldovaTransparency International – Moldova (TI-Moldova) a fost înregistrată ca filială naţională a organizaţiei mondiale anti-corupţie Transparency International la 14 iunie 2000.Una din principalele priorităţi ale Transparency International – Moldova este promovarea unei mişcări anti-corupţie, convocarea celor mai proactive personalităţi cunoscute în ţară drept promotori ai principiilor transparenţei, democraţiei şi evidenţei. Obiectivele TI Moldova sunt: Facilitarea eforturilor Guvernului orientate spre o combatere eficientă a fenomenului corupției și consolidarea capacității ONG-urilor independente de implementare a activității lor anti-corupție;Evaluarea periodică a impactului corupției asupra dezvoltării sociale, economice și democratice a țării;Elaborarea propunerilor concrete pentru Guvern în domeniul combaterii corupției, monitorizarea implementării lor în colaborare cu instituțiile naționale și internaționale specializate în domeniu;Promovarea campaniei de conștientizare de către public a pericolului corupției pentru dezvoltarea societății.veziLilia Zaharia Cravcenco , director executivemail: zaharia_lilia@yahoo.com office@transparency.mdGL1
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPTAsociația pentru Democrație Participativă "ADEPT" este o asociație obștească, nonprofit și apolitică, înregistrată în ianuarie 2000. ADEPT oferă sprijin și expertiză privind procesele politice, electorale și socio-economice. Misiunea ADEPT este de a cerceta procesele politice, de a informa cetățenii și de a responsabiliza autoritățile. Obiectivele strategice ale organizației sunt: - Sprijinirea proceselor electorale libere și corecte - Responsabilizarea funcționarilor publici aleși la nivel central și local - Creșterea implicării cetățenilor în domeniul public Realizarea obiectivelor strategice se face prin intermediul a trei departamente: alegeri și partide, bună guvernare și educație civică. Începând cu anul 2000, ADEPT a implementat circa 40 de proiecte de monitorizare a alegerilor în Republica Moldova, care au promovat activități de educație civică, expertiză electorală, informare și mobilizare a alegătorilor etc. Pagina web www.alegeri.md, în perioada electorală a avut peste 200.00 de vizitatori unici. ADEPT deține pagina web www.alegeri.md, o sursă foarte importantă de informații despre partidele politice, activitatea acestora în anii electorali, profilurile deputaților și ale partidelor politice. În perioada electorală, acest site este accesat de aproximativ 300 de mii de vizitatori unici, cu peste 1 milion de accesări ale paginii.veziVictor Panțîru info@adept.mdGL1
Fundatia Soros MoldovaFundația Soros Moldova este parte a grupului Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, fondate de George Soros. Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.veziEmail: foundation@soros.md, pculeac@soros.md Telefon:022 270031 Fax: (+373 22) 270507GL1
Centrul pentru Jurnalism IndependentSprijinul jurnalismului profesionist şi contribuirea la afirmarea unei prese de calitate, independente şi imparţiale.vezi1. Nadine Gogu, director executiv CJI, 2. Corina Cepoi, directoare a Scolii de Studii Avansate in Jurnalism, Centrul pentru Jurnalism IndependentEmail: ngogu@ijc.md Nadine GoguGL1
Asociatia obștească Institutul de Dezvoltare UrbanăMobilizarea eforturilor consultanţilor profesionişti, instituţiilor de cercetare, proiectare şi a societăţii civile în vederea implementării metodelor moderne ale urbanismului şi amenajării teritoriului şi îmbunătăţirea activităţii autoritatilor de stat şi administraţiei publice locale în contextul dezvoltării durabile a localităţilor urbane şi rurale.veziVeaceslav BulatE-mail: office@idu-moldova.org slav.bulat@gmail.com 069 269 148GL1
Asociaţia Presei Independente (API)API este o asociaţie obştească, constituită pentru a susţine mijloacele de informare în masă neafiliate politic. API are misiunea de a spori impactul presei independente din Republica Moldova şi de a contribui la crearea şi consolidarea societăţii deschise. Sloganul API este: "Pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă". Actualmente, API întruneşte 17 ziare naţionale şi regionale, o agenţie de presă, Centrul pentru Jurnalism Independent şi 5 jurnalişti liber profesionişti. (14 ziare naționale și regionale, 9 jurnaliști ) -----veziPetru Macovei, director executiv APIe-mail – api@api.md, pmacovei@api.md 069 170 941GL1
Asociaţia Promo-LEXMisiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea şi apărarea drepturilor omului şi prin consolidarea Societăţii Civile.veziIon Manoleion.manole@promolex.mdGL1
International Center for Women Rights Protection and Promotion Center “La Strada” (NGO)Asociaţia Obştească Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” (Centrul Internaţional „La Strada”) există pentru a asigura şi promova protecţia drepturilor şi intereselor legale ale beneficiarilor săi – categoriile social vulnerabile – la toate nivelele: individual, legislativ şi executiv.veziAna RevencoTelefon: (+ 373 22) 23.49.06 Fax: (+ 373 22) 23.49.07â office@lastrada.mdGL1
Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)Misiunea organizației este promovarea schimbărilor democratice și contribuirea la atingerea standardelor internaționale privind drepturile omului, oferind spațiu și instrumente pentru reforme legale și instituționale pentru bunăstarea fiecărui individ și a societății. ---- ---hhveziVanu Jereghivanu.jereghi@idom.md - 079 754 966GL1
Alianta ONGurilor active in domeniul Protectiei Sociale a Copilului si Familiei - APSCFAlianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) reprezintă un for de ONG-uri naţionale şi locale care funcţionează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizaţie non-guvernamentală de profil, înregistrată oficial, care împărtăşeşte viziunea, misiunea şi obiectivele Alianţei şi este gata să se implice în mod direct în realizarea acestora. Rețea de 55 de organizații non-guvernamentale care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.veziIrina Popușoioffice@aliantacf.md 069 833 125GL1
A.O. „Ave Copiii”A.O. Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” oferă servicii de calitate, bazate pe intervenții imediate și durabile în situația copiilor abandonați și maltratați, având drept scop (re)integrarea lor familială și socială.vezioffice@avecopiii.md, Tel: 069 103 125 m.ianachevici@avecopiii.mdMariana IanacheviciGL1
Centrul de Resurse Juridice din Moldova /The Legal Resources Centre from MoldovaCentrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizaţie non-guvernamentală cu sediul în Chişinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști. Toţi membrii săi au o experienţă bogată în litigare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), traducerea hotărârilor CtEDO, raportare cu privire la drepturile omului, eradicarea torturii, promovarea libertăţii de exprimare şi accesului la justiţie, inclusiv reforma justiției și a asistenței juridice garantate de stat.veziIon Guzunstr. A. Șciusev nr. 33 mun. Chisinau. RM Tel: (+373 22) 843 601/ 068272666 E-mail: contact@crjm.org ion.guzun@crjm.org sorina.macrinici@crjm.org nadejda.hriptievschi@crjm.orgGL1
A.O „Centrul Național al Romilor”Misiunea Centrului National al Romilor este orientarea spre realizarea si apararea drepturilor omului, democratizarea institutiilor de stat si particiarea la procesul de luare a deciziilor, pentru imbunatirea situatiilor romilor din R.M.veziNicolae Raditae-mail: radita@mtc.md info@roma.md 0695 53 363GL1
Institutul pentru Politici și Reforme Europene - IPREAccelerarea integrării europene a Republicii Moldova prin promovarea implementării reformelor sistemice, creșterea democrației participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local.veziIulian Groza – director Mihai Mogildea – lider echipa programe europeneiulian.groza@ipre.md - 079 551 177 mihai.mogildea@ipre.md - 068 953 665GL1
Centrul Analitic Independent Expert- GrupMisiunea organizației este de a promova interesul public și a elabora soluții eficiente și inovatoare pentru dezvoltarea Republica Moldova.veziAdrian Lupușoradrian@expert-grup.org - 068 953 665GL1
Uniunea organizațiilor invalizilor din Moldova – UOI RM28 de asociații obşteşti ale persoanelor cu dizabilități din ţară. Direcțiile de activitate a acestor asociaţii sunt diferite și determinate de specificul activităţii fiecărei asociaţii.Vitali Covaliovsoimoldova@gmail.com - 069 367 356GL1
Comunitatea Watch-DogObiectivele organizației sunt sporirea rolului societății civile în procesul de elaborare și aprobare a politicilor publice și informarea corectă și comprehensivă a publicului larg și instituțiilor interesate privind situația de fapt în Republica Moldova pe domenii importante: economie, finanțe publice, democrație, procese electorale, drepturile omului etc. Scopul nostru este de a contribui la formarea unui mediu favorabil dezvoltării democratice a Republicii Moldova.veziValeriu Pașa Sergiu Tofilatvaleriu.pasha@gmail.com stofilat@gmail.com - 069 258 102, 068 069 704GL1
Local Democracy Agency Moldova- LDA (ALDA Moldova)LDA este dedicate promovării bunei guvernări și a implicării sociale la nivel local. LDA este focusată pe activități ce facilitează cooperarea dinre autoritățile locale și societatea civilă.veziAlexandru CoicaCimișlia, Moldova ldamoldova@aldaintranet.org sandu.coica@gmail.com alexandru.coica@aldaintranet.org - 068 179 301GL1
INVENTOInvento are are misiunea de a educa, inspira, informa și asista atât organizațiile, cât și persoane individuale în crearea, îmbunătățirea și menținerea unei dezvoltări continue a societății.veziAna Îndoituao.invento@gmail.com; anaindoitu@gmail.comGL1
Centrul de Instruire și dezvoltare educaționalăCentrul de Instruire și Dezvoltare Educațională este o organizație non-guvernamentală (ONG) republicană cu scopul de a promova educația și dezvoltarea personalăveziVictoria IsacCantemir, Republica MoldovaGL1
AGER Moldova – Asociația pentru Guvernare eficientă și ResponsabilăAGER este o organizație neguvernamentală și non-profit a cărei misiune este de a promova realizarea practică a conceptelor de bună guvernanţă. AGER posedă ingredientele necesare pentru a propune idei inovatoare pentru o dezvoltare armonioasă a Republicii Moldova în contextual democratizării şi integrării europene.veziMaria Covalciucmaria.covalciuc@ager.md - 069 681 497GL1
ARIM, Asociația pentru Reabilitarea Invalizilor din RM(Este nevoie de precizat dacă există un website sau o rețea de socializare)Iuri Gheorghițăgheorghita67@gmail.com - 068 022 121GL1
Alianța InfonetAlianţa INFONET îşi propune următoarele scopuri: eficientizarea activităţii Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire şi creşterea aportului lor la dezvoltarea comunităţilor, pentru a facilita participarea activă în viaţa comunitară a cetăţenilor, la procesul decizional alături şi împreună cu autorităţile publice şi unităţile economice. susţinerea şi promovarea activităţilor Centrelor Comunitare de Acces la Informare şi Instruire prin dezvoltarea serviciilor profesioniste de informare, consultare, asistenţă şi instruire.veziVictor Koroliaccaii.moldova@gmail.com vkoroli@gmail.com str. Pacii, 61 RezinaGL1
Institutum Virtutes Civilis (IVC Moldova)Asociația „Institutum Virtutes Civilis” este un think tank independent și apolitic din Republica Moldova, fondat pentru a contribui la dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației participative, precum și la sporirea eficienței politicilor publice în domeniile promovării drepturilor omului, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor, dezvoltării de capacitați pentru buna guvernare, a educației și cercetării, incluziunii și protecției sociale.veziLiliana Palihovici, director executiv Tel. +373-22-27-25-00 +37360003311 Email: ivc.moldova@gmail.com, palihovici.liliana@gmail.comGL1, 4, 5
Медиа Центр Приднестровья/ Media Centru PridnestroviaМедиа Центр Приднестровья – общественная организация. Миссия организации - содействовать развитию профессиональной журналистикиveziЛуиза Дорошенкоsmi.pridnestrovie@gmail.comGL1
Centrul de Politici și Reforme CPRCentrul pentru Politici și Reforme este o platformă independentă, care are drept scop îmbunătățirea politicilor publice în Republica Moldova și promovarea reformelor structurale conforme principiilor europene, în beneficiul societății.veziElena Vartacprmoldova@gmail.com - 076 728 333GL1
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”IDIS "Viitorul" reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică, care activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică, planificare strategică şi management al cunoştinţelor. Misiunea IDIS este de a contribui la consolidarea unui mediu favorabil schimbărilor democratice în Republica Moldova, întăririi unor centre de reflecţie şi sinteză pe problemele vitale ale tranziţiei politice, sociale şi economice; încurajării reformei sistemului de administraţie publică locală şi regională, încetăţenirii normelor democratice şi a statului de drept în condiţiile unei societăţi civile în creştere, în care cetăţenii acţionează voluntar şi conştient pentru a-şi exprima propriile interese, pentru a avea acces liber la informaţii şi pentru a atinge obiectivele pe care le-au stabilit.veziViorel Chivrigaemail: vchivriga@yahoo.com 069 103 407GL2
Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM)Misiunea noastră este să avansăm și să protejăm bunăstarea generală și prosperitatea întreprinderilor mici și a celor care desfășoară afaceri cu întreprinderile mici din Republica Moldova, astfel încât comunitatea de afaceri și cetățenii să prospere. Servim ca organizație comercială de resurse și de „prim apel”, la nivel local, regional, național și internațional.veziE-mail: liliana.busuioc@sme.mdE-mail: liliana.busuioc@sme.md - 069 927 000GL2
Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din MoldovaMisiunea oragnizatiei cit si principalele obiective sunt: punerea în aplicare a proiectelor și programelor care sa ridice nivelul de conștientizare în domeniul protecției drepturilor economice și sociale ale femeilor și copiilor; lupta pentru egalitatea între femei și bărbați, dezvoltarea personală și profesională a femeilor, care se concentrează pe integrarea cu succes și de adaptare în societate.veziE-mail: chicua@mail.ruE-mail: chicua@mail.ru 069 643 763GL2
CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova)CALM este o organizaţie apolitică şi a fost înregistrată în calitate de asociaţie necomercială la data de 10 Mai 2010. Scopul său este de a reprezenta toate autorităţile locale. CALM este constituită de către unităţile administrativ-teritoriale organizate potrivit legii ca oraşe (municipii) şi sate (comune), precum şi de către asociaţiile sale profesionale.veziViorel Furdui, director executiv.Tel. 079 588 547. E-mail: furduiviorel@yahoo.com info@calm.mdGL2
APE (Asociația pentru Politică Externă)Asociaţia pentru Politică externă din Moldova (APE) este una dintre principalele „think tank – uri” din Moldova pe domeniul politicii externe care îşi propune să susţină procesul de europenizare, integrare în Uniunea Europeană şi soluţionare a problematicii transnistrene.veziVictor Chirilă -directoremail: office@ape.mdGL2
Asociația Obștească INTECOMisiunea: INTEgrarea şi COoperarea – soluţia bunăstării sociale. Scopul asociaţiei: – contribuirea la creşterea nivelului de trai al cetăţenilor şi categoriilor defavorizate ale societăţii prin oferirea asistenţei sociale şi economice; – dezvoltarea comunitară şi fortificarea comunităţii civile; – dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor.veziVictoria MatveevTel. 069114697 E-mail: intecomd@yahoo.comGL2
Centrul ”Pro-Europa” din ComratOrganizația este neguvernamentală, apolitică, independentă și necomercială. Activitățile asociației au destinație de utilitate publică. Centrul European ”Pro-Europa” își aduce aportul în dezvoltarea societății civile a UTA Găgăuzia prin intermediul serviciilor de informare și consultare, susținerii tehnice și instituționale, dezvoltării și aprofundării colaborării dintre autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass-media în soluționarea problemelor comunităților locale, cât și dezvoltării voluntariatului în regiune.veziIrina SelezniovaTel. 060770088 E-mail: proeuropamd@gmail.com i.selezneva@proeuropa.mdGL2, 4
Centrul Regional de Dezvoltare Durabila (CRDD) din UngheniCRDD promovează valorile europene, contribuie la creşterea şi consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale, societăţii civile, mediului de afaceri şi facilitarea procesului de implicare a cetăţenilor în politicile de dezvoltare durabilă locală şi regională pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor.veziSvetlana Ciobanu, director.Tel. 069293036 E-mail: crdd_ungheni@yahoo.comGL2
ANTEM (National Association of European Trainers from Moldova)ANTEM este o organizatie nonguvernamentala, apolitica si necomerciala care are drept scop promovarea integrarii lingvistice, culturale a adultilor alogeni intr-o societate multilingva. Servicii prestate: 1. instruire lingvistica, 2. imersiune lingvistica 3. imersiune culturala 4. consultanta in metodica predarii pentru adulti si copii.veziLucia Cucu, director.Tel: 069293036 E-mail: antem.moldova@gmail.comGL2
Centrul Regional Contact Bălti( Este necesar de concretizat dacă există în spațiul online.)Vlad Ghițu, director.Mob: 069 097 729 E-mail: vghitu@gmail.comGL2
Asociația Obștească Grupul de Inițiativă a Tinerilor pentru ViitorBunăstare, Promovarea educaţiei şi culturii sociale Promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale al omului Dezvoltare a infrastructurii Mobilizarea tinerilor sub aceleaşi idealuri de bună credinţă la creearea unui anturaj democratic, liber şi prosper în societateveziPetre Tătarutel. 079 667 949 e-mail: tatarupetru.md@gmail.com Nicolae Testemițanu 59 Durleşti, Chişinău, MoldovaGL2
AO Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”CERTITUDINE”( Este necesar de concretizat dacă există în spațiul online.)veziEugeniu Graur, director executiv.mob: 068 588 655 e-mail: geugenius@yahoo.comGL2, 4
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACTMisiunea Centrului CONTACT constă în sprijinirea proceselor democratice din societate, edificarea societăţii civile prin încurajarea iniţiativei civice, promovarea şi realizarea ideilor unei societăţi deschise. Pentru a realiza misiunea organizaţiei, ne-am propus să îndeplinim un şir de obiective. Sergei NeicovcenE-mail: sneicov@gmail.com 069 181 171GL1, 2
Asociaţia Obştească “Pro Cooperare Regională”AO "Pro Cooperare Regională" isi propune sa contribuie la promovarea şi susţinerea iniţiativelor societăţii civile şi crearea condiţiilor de cooperare regională prin intermediul proiectelor socio-economice. Astfel Asociatia implementeaza în zona rurala din Nordul Republicii Moldova (raioanele: Drochia, Rîşcani, Glodeni, Sîngerei, Făleşti) un şir de proiecte de dezvoltare socială şi economică.veziMihailov Sergiu – director executivE_mail: pro_co_re@yahoo.co.uk ; mihailov78@yahoo.com Site: www.procore.mdGL2
Asociaţia Micului Business din Republica Moldova (AMB)Misiunea: dezvoltarea micului business și a spiritului antreprenorial ca sursă de noi locuri de muncă și factor de stabilitate socială. Scopul:sprijinireașiprotejareaintereseloroamenilor de afaceri din micul business șisusţinereaspirituluiantreprenorial la nivelulsocietățiicivileveziEugen Roşcovanu, Presedinte al AsociaţieiMicului BusinessE-mail: ambsuper@yandex.ru, - 069 104 979GL2, 5
Centrul pentru Dezvoltare și ManagementCentrul de Dezvoltare si Management este un centru analitic independentveziGeorgeta Mincumincu.georgeta@gmail.com, Tel: 069 105 166GL2
Centrul de Dezvoltare Economica si Afaceri Publice CDEAPDezvoltareasocietatiiinformationale, cercetari, traininguri in domenii: TehnologiiInformationale, Economia( inclusiv Start Up business, aspecte juridice și economice), etc.veziSergiu Tutunarutel.: 069 224 000 tutunaru@ase.mdGL2
Asociatia Obsteasca “Business Consulting Institute”Business Consulting Institute (BCI) oferă servicii de consultanţă în afaceri pentru companiile publice şi private.veziIon Cișlea – field4 PN Mihai Roșcovan Director executivE-mail: office@bci.md 068 215 988 – Ion CișleaGL2
A.O „Rețeaua Națională LEADER în Moldova”Abordarea LEADER – acronim din limba franceză – liaison entre actions de développement de l’économie rurale – ce înseamnă legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale – este o metodă a Uniunii Europene de susținere a dezvoltării rurale la nivel local în scopul revitalizării zonelor rurale și creării locurilor de muncă.veziMarina Albu - direcția dezvoltare strategică - 0602 33 312Adresa oficiului: or. Chișinău, str. Sfatul Țării 27, of. 45 MD-2012, Republica Moldova http://www.centruinfo.org Emails: marina.albu@solidarityfund.md, marina.albu@centruinfo.org, moldova.leader@gmail.com.GL 1, 2, 3, ,4
ONG "Terra-1530"Pregatirea si consolidarea capacitatilor pentru Dezvoltarea Durabila a comunitatilor rurale.veziPetru Botnaru, Președinteterra1530@gmail.com 069 126 480GL3
Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD)Promovarea proceselor de dezvoltare durabilă în sfera socială, economic şi de protecţie a mediului, la nivel local, naţional şi regionalveziIoana Bobînă , preşedintemediu.afpmdd@gmail.com bobina.ioana@gmail.com 079 407 108 - 078001026GL3
Centrul de Consultanţă Ecologică CahulContribuirea şi restabilirea echilibrului natural, însănătoşirea mediului înconjurător şi a populaţiei, formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a tuturor cetăţenilor; · Consolidarea tuturor forţelor din Republica Moldova în vederea asigurării protecţiei mediului ambiant şi folosirii raţionale a resurselor naturale; · Promovarea şi susţinerea prin diverse mijloace a activităţii de ocrotire a naturii; · elaborarea concepţiilor şi strategiilor privind instruirea şi educaţia ecologică şi contribuirea la implementarea acestor programe în viaţă.veziArtur Nebunu, Directorcce_cahul@yahoo.com 079 469 219GL3
Asociaţia Obştească Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova ECOTOXMonitorizarea mediului ambiant, elaborarea, dezvoltarea şi promovarea propunerilor concrete de protecţie şi valorificare durabilă a resurselor acvatice, conştientizarea şi educaţia ecologică a populaţiei, atragerea publicului larg la adoptarea deciziilor în domeniul mediului.veziLucia Bilețchi - 079638311 Elena Zubcovaecotox@yahoo.comGL3
Organizatia Teritoriala Stefan Voda a Miscarii Ecologiste din MoldovaOrganizaţia Teritoriala Ştefan Vodă a Mişcarii Ecologiste din Moldova are drept scop restabilirea echilibrului natural, însănătoşirea mediului înconjurător şi al populaţiei, refacerea universului cultural-spiritual şi etico-moral, formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a tuturor cetăţenilor.veziTatiana Marin, presedinte OT Stefan Voda a MEMtatianamarin2006@yahoo.fr, 069 534 385GL3
Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova)Acordarea asistenţei ONG-urilor în efortul lor de a soluţiona problemele de mediu din Republica Moldova şi din statele învecinate cu ea. Această asistenţă se acordă prin promovarea cooperării atât la l naţional, cât şi regional, între ONG, instituţii guvernamentale, comunităţi locale, din sectorul privat şi dintre alte organizaţii preocupate de protecţia şi conservarea mediului înconjurător, precum şi prin promovarea participării publicului la luarea de decizii privind problemele mediului.veziVictor Cotruța, Director executiveinfo@rec.md victor@rec.md, 069 125 345GL3
Mișcarea Ecologistă din Moldova (MEM)Asociaţia are drept scop formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a cetăţenilor, restabilirea echilibrului natural, schimbarea spre bine a mentalităţilor colective faţă de mediu şi ecologizarea societăţii, însănătoşirea mediului înconjurător şi a populaţiei, refacerea universului spiritual-cultural şi etico-moral.veziLilia Curchi Alecu Reniţămem@mem.md liliacurchi2005@yahoo.com alecu.renita@yahoo.com, 076 770 061, 079 409 470GL3
Centrul regional al Studiilor de Mediu ECOSObiectivele organizatiei sunt: contribuirea la implementarea Directivelor UE de mediu prin elaborarea planurilor de management, elaborarea documentelor de planificare la adaptare la schimbarile climatice si consultare APL in acest domeniu, promovarea cooperarii regionale (bazinul r. Prut) privind managementul durabil a resurselor naturaleDumitru Drumeaddrumea559@gmail.com, 069 730 148GL3
Republican Centre for Children and Youth Gutta-ClubPromovarea energiei regenerabile și a educației ecologiceveziNatalia Kravciuknatalia.kravciuk@gmail.com, 079 751 984GL3
dEco-TIRAS International Association of River Keepers is created by environmental NGOs of the Dniester River basin, shared by Moldova and Ukraine, to help and advice authorities and population to manage the river in sustainable way, using Integrated River Basin Management Approach. In present it unites 51 NGOs-members.veziIlia Trombiţki, Director executivilyatrom@hotmail.com, 069 121 726GL3
A.O „Cutezătorul”descriereveziVitalie Cimpoieșviccimpoies@gmail.comGL3
Asociaţia Obştească “Caroma Nord”Promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor la nivel local pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă.veziRodica Frecăuțanu, Director executivfrecauteanu.r@gmail.com caroma.nord.ngo@gmail.com, 079 124 353GL3
ONG Eco- ContactMisiunea noastră este de a susține calitatea mediului și dezvoltarea durabilă a comunităților din Moldova, crescând o societate responsabilă pentru a asigura un mediu favorabil pentru generațiile prezente și viitoare. EcoContact se implică activ în procesele de elaborare și implementare a legislației și politicii de mediu, în cercetarea și pilotarea celor mai bune practici. Acesta colaborează îndeaproape cu publicul în ceea ce privește informarea, schimbul de cunoștințe și participarea publicului la luarea deciziilor de mediu.veziNatalia Gurandanatalia.guranda@ecocontact.md, office@ecocontact.mdGL3
Societatea Ecologică „BIOTICA”Asociaţia are drept scop de a contribui la conservarea biodiversităţii, dezvoltarea durabilă, managementul ariilor protejate, dezvoltarea reţelei ecologice.veziGabriel Mărgineanulex_rex_lex@yahoo.comGL3
National Environmental CenterAsociația are misiunea de a promova protecția resurselor de apă prin îmbunătățirea managementului integrat al resurselor de apă și de apromova educația ecologică a societății per ansambluveziElena Culighincnm@environment.md culighin.elena@gmail.com, 069783096GL3
Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă - AEERThe Alliance for Energy Efficiency and Renewables (AEER) is a Moldovan NGO founded on May 14, 2007 as a follow-up of USAID-funded Municipal Network for Energy Efficiency (MUNEE) Program, implemented in Moldova during 2001–2007 by the Alliance to Save Energy, USA-based organization.veziIrina Plisaeer.moldova@gmail.com, 079 509 807GL3
ACM Automobile Club MoldovaCampania Make Roads Safe este o coaliţie pe scară largă, inclusiv instituţiile de sănătate publică, organizaţiile de automobilişti, ONG-urile pentru siguranţa rutieră şi alte organizaţii internaţionale. Campania este salutată, avînd sprijinul a mai mult de un milion de persoane din întreaga lume, care au semnat petiţia şi / sau apelul la acţiune.veziTatiana Mihailova - 069 534 385mihailovat@yahoo.comGL3
Eco-SorAsociația Obștească "Eco-Sor" funcționează ca unitate juridică sub această denumire din anul 2018, predecesoare a Organizației Teritoriale Soroca a Mișcării Ecologiste din Soroca. Toate activitățile sunt îndreptate spre îmbunătățirea calității mediului înconjurător și educația ecologică a tinerei generații.veziValentina Jamba- presedinteecosor2019@gmail.com Soroca, Republica MoldovaGL3
Centrul de Resurse pentru Educație de Mediu și Dezvoltare Durabilă "Green Schol"Centrul de Resurse pentru Educație de Mediu și Dezvoltare Durabilă "Green Schol"Marius Frecăuțanu - 078 112 232mariusfrecauteanu@gmail.comGL3
Institutul de Instruire in Dezvoltare "Millenium"Contribuirea la dezvoltarea organizaţională şi comunitară prin transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica MoldovaveziVitalie Cîrhană - directorstr. Minerilor 2/3, Cricova, MD-2084, Republica Moldova www.millenium.md, info@millenium.md Tel: +373 69110076 Fax: + 373 577698GL4
Consiliul National al Tineretului din Moldova (CNTM)CNTM promovează participarea activă a tinerilor în dezvoltarea societăţii prin consolidarea structurilor asociative de tineret, implementarea de programe şi activităţi de instruire, informare, lobby şi de consultare precum şi reprezintă structurile asociative de tineret din Republica Moldova în relaţiile cu structurile guvernamentale, a forurilor sau instituţiilor naţionale şi internaţionale de tineret.veziPreședinte- Teodora PanușStr. Petru Rareș 18, Chisinau, Republica Moldova, MD 2012, Tel.: +373 22 233 088 Fax: +373 22 235175 Mobile:060067681 cntm.corespondenta@gmail.com, www.cntm.md, https://www.facebook.com/CNTMoldovaGL4
Asociaţia obştească "Tinerii pentru dreptul la viaţă" (TDV)Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale în vederea consolidării sectorului neguvernamental din Moldova prin implementarea cadrului normativ din domeniul voluntariat și crearea structurilor de bază ale infrastructurii de voluntariat.veziNadejda Lepadatubd. Traian 11/2, MD 2072, Chişinău, Republica Moldova MD 2072, CP 3063, Chişinău, Republica Moldova Telefon: +373 22 567 551 Mobil: (+373) 79 450 027 tdv.secretariat@gmail.comGL4
Fundația Est-EuropeanăMisiunea Fundaţiei Est-Europene este abilitarea cetăţenilor Republicii Moldova cu capacităţi şi mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de granturi și asistenţă tehnică care promovează democraţia, buna guvernare şi prosperitatea economică.veziSorin Mereacrestr. "31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinau, Republica Moldova, Tel: +373-22 235-343; 548-102 ext.117, info@eef.md, 069 173 487GL4
Agentia de Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana - ACTIEMisiunea Asociaţiei constă în contribuirea la facilitarea dezvoltarii socio-economice durabile a regiunilor si promovarea valorilor europene.veziValeriu Ajderstr.31 August, 23/4 3900, Cahul, Republica Moldova www.actie.org.md iacobajder@yahoo.fr, + 373 79797673GL4
A.O „Eco-Răzeni”Asoсiaţia obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie neguvernamentală locală fondată în 1998 (Procesul-verbal al Adunării de constituire) care activează în domeniul facilitării accesului la informaţie, instruirii în domeniul noilor tehnologii de informare şi comunicare; protecţiei mediului şi educaţiei ecologice; implicării tinerilor în viaţa comunităţii.veziSergiu Gurău - Președinter. Ialoveni, com. Răzeni MD 7728, str. Ştefan cel Mare 49/1b, Republica Moldova www.ecorazeni.wordpress.com ecorazeni@gmail.com sergiu.gurau@gmail.com, +373 796 41 243GL4
Institutul de Politici PubliceMisiunea instituţiei private Institutul de Politici Publice este de a contribui la dezvoltarea unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice prin efectuarea cercetărilor independente ale politicilor publice, dezbaterea şi mediatizarea largă a rezultatelor acestor cercetări.veziMaria Stratan - field4 pentru Platforma Națională Arcadie Barbăroșie - director executivStr. Puskin 16/1, Chisinau, MD-2012 Republica Moldova www.ipp.md maria_stratan@ipp.md arcadie_barbarosie@ipp.md, 069 924 194GL4
Fundatia pentru Dezvoltare din Republica MoldovaMisiunea Fundaţiei pentru Dezvoltare este de a contribui la promovarea şi îmbunătăţirea accesului la servicii educaţionale de calitate în Republica Moldova.veziGabriela Ojog Director ExecutivStr. Puskin 45, Chisinau, MD-2005, et.5, of 505 Tel: +373 210 198 Fax:+373 210 199 Mobil :+ 373 691 63090 www.fam.md gabriela.ojog@fam.mdGL4
Fundația pentru Educație și Dezvoltare - Moldova (FED Moldova)FED Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în 2016 cu scopul ridicării calităţii vieţii la toate nivelele și își concentrează activitățile sale în domeniul educației, științei și dezvoltării, vizând publicul larg prin acțiuni de cercetare și dezvoltare, activități de educare și sensibilizare a populației.veziSteliana Burlacu PreşedinteStr. Pan Halippa 2, oficiu 20 MD-2009, Chişinău, Moldova Tel.: +373 22 280848 Fax: +373 22 731596 Mob.: +373 6 0443513 steliana.burlacu@gmail.comGL4
AEGEE ChisinauAEGEE promotes a unified Europe, cross-border cooperation, communication, integration among ts and strives to create an open and tolerant society of tomorrow.veziAlexandru Mazuraegee-chisinau@aegee.eu, 068 999 743GL4
Institutul European de Studii Politice din MoldovaMisiunea Institutului European de Studii Politice din Moldova este de a contribui la crearea unei noi culturi politice. Institutul își propune să încurajeze formarea unei noi generații de lideri politici și de opinie, precum și de activiști ai societății civile, capabili să promoveze reformele democratice și, astfel, să aducă societatea moldovenească mai aproape de obiectivul său de a atinge valorile și principiile democratice europene. Institutul se străduiește să își îndeplinească misiunea prin implementarea următoarelor obiective: - Furnizarea membrilor Institutului cu aptitudinile, abilitățile și competențele necesare pentru a asigura dezvoltarea democratică durabilă a Republicii Moldova; - Facilitarea reunirii tinerilor lideri din diferite partide politice și straturi ale societății civile, universități, instituții de cercetare, mass-media, sectorul de afaceri pentru discuții și dezbateri; - Apropierea tinerilor lideri de valorile democratice ale UE și încurajarea acestora să reflecteze mai mult și să se angajeze în discuții privind perspectivele și provocările integrării europene a Republicii Moldova; - Să reducă analfabetismul politic și să ridice nivelul de competență al reprezentanților partidelor politice, organelor administrației publice de stat și regionale, societății civile și mediului de afaceri prin educație și formare politică avansată;Natalia Spînuvcibotaru2018@gmail.com, 079 111 113GL4
Centrul de Inovare și Politici din MoldovaMisiunea CIPM constă în promovarea activităților de cercetare, dezvoltare, inovații în domeniile sociale, economice, politice, administrative, științifice contribuind la consolidarea capacităților capitalului uman prin sporirea competitivității Republicii Moldova ----------veziRadu Moldovanu, PreședinteStr.Alba Iulia nr.194/3 ap 8 radu.moldovanu@cipm.md radumoldovanu2084@gmail.com, 068 459 217GL4
Asociația regională a mamelor cu multi copii si a femeilor-intreprinzătorii din Gagauzia “VESTA” (AO Vesta)Misiunea ONG Vesta constă în Îmbunătățirea statutului femeilor în domeniile publice, economice și culturale ale vieții; Asistarea familiilor cu mulți copii, persoanelor nevoiașe; Furnizarea de advocacy pentru dezvoltarea economică și socială a comunităților teritoriale găgăuze; Contribuția la schimbările democratice din regiunea Găgăuziei prin integrarea socială a femeilor și tinerilor.veziAntonina Volkova, Director executiveMD-3806, Moldova, UTA Gagauzia, Comrat, str. Pobeda 58, of. 416-417 www.vestagagauzia.md vesta.gagauzia@gmail.com, 060 122 508GL4
Asociația Obștească Centrul European pentru Inițiative civile "Stalker"Obiective și obiective: - realizarea și protejarea drepturilor constituționale economice, civile, sociale, ecologice, culturale și de altă natură, libertăților și intereselor locuitorilor Găgăuziei; - sporirea posibilităților de susținere socială și economică a inițiativelor și proiectelor locuitorilor Găgăuziei; - promovarea dezvoltării și promovării potențialului intelectual, organizatoric și moral-moral al locuitorilor Găgăuziei; - promovarea integrării europene și consolidarea instituțiilor democratice în UTA Găgăuzia; - îmbunătățirea stării ecologice în regiune, formarea viziunii ecologice asupraveziSerghei Pașcov - Președinte Tel.: +373 79393038; +373 60190810.MD-3805, Moldova, UTA Gagauzia, Comrat, str. Pobeda 58, of. 415 Viber, WhatsApp: +37379393038 E-mail: stalker.ngo@gmail.comGL4
Consiliul National al EnergieiCNE este o asociație obștească, non-profit, nepartizană, care reunește oameni de știință, parlamentari, persoane calificate (în special în domeniul economic și energetic) și cu experiență de viață, care: urmăresc și analizează evoluțiile energetice globale și naționale, comandă și realizează studii independente privind politicile publice în domeniul energiei și evoluțiile din sectorul energetic; comandă și realizează studii independente privind politicile publice în domeniul energiei și evoluțiile din sectorul energetic; Obiectivele CNE sunt: a) Creșterea nivelului de informare a societății și a instituțiilor interesate cu privire la situația din sectorul energetic (politici publice, realitatea producției, importului, transportului, distribuției, stocării și utilizării energiei). b) Să contribuie la promovarea tranziției energetice în Republica Moldova în contextul marilor transformări economice lansate la nivel global și european.veziLucia Arseniiinfo@cne.mdGL3
Institutul MunciiEducaţia sindicală şi formarea cadrelor sindicale a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, organizarea nemijlocită a activităţii educaţionale în cadrul CNSM.veziLiliana PosțanStr. Zimbrului 10, Chişinau, MD-2024, Republica Moldova Anticamera: Tel/Fax (+373 22) 44 30 95; (+373) 67591437 www.institutulmuncii.md cercetareim@gmail.comGL5
Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova CNPMApărarea şi promovarea intereselor mediului de afaceri în raport cu Sindicate, Guvern şi terţiveziVladislav Caminschi Iulia DrumeaStr. Maria Cibotari, 16 Chişinau, MD-2012, Republica Moldova Moldova, Chisinau, Tel/fax: 022 22 23 01 www.cnpm.md Email: caminschi@cnpm.md Email: drumeaiulia@mail.ruGL5
Confederaţia Naţională a Sindicatelor Moldova CNSM– reprezentarea şi protejarea la nivel naţional a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă colective şi individuale ale membrilor de sindicat; – promovarea principiilor de bază ale modelului social european; – apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale; – extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile; – consolidarea sindicatelor de toate nivelurile; – actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.veziSergiu Sainciuc; Sergiu IurcuStr. 31 August 1989, 129, Chişinău, Republica Moldova, MD2012 Telefon: (+373-22) 26-65-66 www.sindicate.md E-mail: sergiu.sainciuc@cnsm.md E-mail: sergiurcu@yahoo.com, Tatiana Marian- 069 216 227GL5
Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii SINDICONS din RM– reprezentarea şi protejarea la nivel ramural a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă colective şi individuale ale membrilor de sindicat; – promovarea principiilor de bază ale modelului social european; – apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale; – extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile; – consolidarea sindicatelor de toate nivelurile; – actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.veziTalmaci VictorStr. 31 August 1989, 129, Chişinău, Republica Moldova, MD2012 Telefon: (+373-22) 266516 Email: sindicons.md@gmail.comGL5
Mame în AcțiuneONG "Mame în acțiune", principala activitate în GăgăuziaveziElena Minamoms2018action@gmail.comGL2
A.O. "Fiecare contribuie pentru schimbare"Asociaţia promovează incluziunea copiilor cu cerinţe educative speciale în instituţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar în vederea respectării drepturilor acestora la intergare socială şi şcolară.veziVictoria Secuvictoriasecu@fcps.mdGL5
Keystone International Human Services MoldovaKeystone Moldova contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, copiilor cu nevoi educaționale speciale și celor în situații de risc. În acest scop, organizația susține: (I) dezinstituționalizarea și incluziunea acestor grupuri în serviciile comunitare de bază, (II) dezvoltarea serviciilor sociale alternative comunitare, precum: Servicii de sprijin familial, Asistență parentală profesionistă, Echipă Mobilă, Plasament familial pentru adulți, Respiro, Locuință protejată, Casă comunitară etc., (III) dezvoltarea cadrului legal pentru asigurarea durabilității reformei în domeniul sistemului de îngrijire și asistență socială a persoanelor cu dizabilități, (IV) activități de prevenire și combatere a discriminării grupurilor în cauză.veziLudmila Malcocilmalcoci@keystonehumanservices.orgGL1, 5
ONG InteractionОрганизация «Взаимодействие» — это некоммерческий холдинг, объединяющий различные программы, людей и ресурсы. Мы работаем и призываем социальные институты к совместным действиям по предотвращению нарушений прав человека, с особым акцентом на права женщин и детей.veziOxana Alistratovaoalistratova@yahoo.co.ukGL1, 4, 5
Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD)Misiunea AOPD este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin colaborarea cu autoritățile publice ale statului în vederea creării unui mediu cu oportunități egale de realizare a potențialului pentru persoanele cu dizabilități.veziGalina Climovgalina.climov@aopd.md, info@aopd.mdGL1, 5
Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor (E-circular)Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2010 cu scopul identificării, mediatizării şi implementării în Republica Moldova a unui sistem eficient de valorificare a deșeurilor. Asociația este reprezentată de o echipa de experți naționali și internaționali specializați în economie circulară, asistență juridică pe probleme de mediu, gestiune deșeuri, investiții, eficiență energetică, care Vă pun la dispoziție o gamă cuprinzătoare de servicii și soluții eco-inteligente pentru afaceri și proiecte sustenabile.veziAurelia Bahnaruaurelia@e-circular.org, info@e-circular.orgGL3
Hai MoldovaCampania Hai Moldova este susținută de Facilitatea de Asistență Tehnică a Fondului Green for Growth (GGF TAF) și finanțat de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei EU4Energy, GEF Programul de Granturi Mici, MOLDREC, Bemol, AVD – Revista „Managementul Deșeurilor”, EcoVisio.veziNadejda Cebotarinadejda@haimoldova.mdGL3
Federaţia Sindicală „SĂNĂTATEA” din RM– reprezentarea şi protejarea la nivel ramural a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă colective şi individuale ale membrilor de sindicat; – promovarea principiilor de bază ale modelului social european; – apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale; – extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile; – consolidarea sindicatelor de toate nivelurile; – actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.veziZubcu IgorStr. 31 August 1989, 129, Chişinău, Republica Moldova, MD2012 Telefon: (+373-22) 237215 Site: www.sindsan.md Email: office@sindsan.mdGL5
IM Swedish Development Partner în Republica MoldovaIM Swedish Development Partner în Republica Moldova este reprezentanţa organizaţiei suedeze Idividuell Människohjälp (IM), fondată în anul 1938, care are drept scop lupta contra sărăciei şi excluziunii la nivel global. În Republica Moldova, IM si-a început activitatea în anul 2002 susținînd proiecte în domeniul incluziunii sociale a copiilor cu dizabilități și a dezvoltării comunitare. Din anul 2019 organizația a inceput sa susțină parteneriate și în Ucraina. La moment IM promovează două obiective majore de dezvoltare în Moldova și Ucraina: dreptul la incluziune sociala și la un loc de muncă a persoanelor cu dizabilități și a altor persoane în situație vulnerabilă; promovarea unui spațiu civic deschis și a unei societăți civile puternice. Toate activitățile IM sunt implementate prin intermediul unor parteneriate strategice cu organizații locale ale societății civile.veziSilvia ApostolStr. Bănulescu Bodoni, of. 405, Chișinău, Republica Moldova, MD 2005, Telefon: 069678336, SIte: http://www.imsweden.org/, Email: silvia.apostol@imsweden.orgGL1
CASMEDMisiunea CASMED este de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea pentru diferite categorii de beneficiari prin creșterea accesului la servicii de calitate, facilitarea dezvoltării comunitare și împuternicirea beneficiarilor de a-și revendica drepturile la servicii de calitate. Activitatea CASMED se axează pe trei direcții strategice: Construirea unei comunități sănătoase; Construirea unei comunități active; Dezvoltarea capacității CASMED. De mai bine de doisprezece ani, Asociația Obștească CASMED dezvoltă modele de servicii de îngrijire și suport bazate pe necesitățile persoanelor vârstnice și ale persoanelor cu dizabilități (servicii integrate de asistență socială și medicală, asistență medicală mobilă la domiciliu, serviciul de echipă mobilă, serviciul de cantină socială și livrarea de mese calde), împreună cu partenerii elvețieni, care au susținut activitatea organizației încă de la înființare, iar apoi cu sprijinul diferiților donatori și parteneri din Moldova și de peste hotare. Având 102 persoane angajate, CASMED are mai mult de 2000 de clienți, lucrând cu familiile acestora, cu furnizorii de asistență medicală primară și cu resursele comunitare pentru a răspunde nevoilor clienților. De-a lungul anilor, echipa CASMED a învățat ce înseamnă profesionalismul, respectul față de beneficiari și servicii calitative. În semn de recunoaștere a calității serviciilor prestate, echipa noastră de asistenți medicali a câștigat premiul "Cea mai bună echipă de asistenți medicali", acordat de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova în cadrul Galei Premiilor Sănătății din 2018. CASMED se numără printre furnizorii de top de îngrijire la domiciliu din Moldova care aplică sistemul conceptual "Kinaesthetics" în procesul de îngrijire a beneficiarilor, pentru a reduce tensiunea musculară și durerile de spate în rândul personalului de îngrijire și pentru a găsi noi modalități de a susține mobilitatea și independența beneficiarilor. Pe lângă furnizarea de servicii, Asociația Obștească CASMED acordă o atenție deosebită conceptului de îmbătrânire activă și pozitivă, stimulând participarea persoanelor în vârstă la viața socială, civică și culturală. Astfel, au fost create și împuternicite peste 34 de grupuri comunitare ale vârstnicilor/grupuri de inițiativă locală, astfel încât acestea să poată cere o schimbare mai bună pentru comunitățile lor. CASMED a sprijinit instituțiile medicale în implementarea unui instrument inovator de evaluare participativă, menit să ajute aceste instituții să identifice nevoile pacienților lor, să analizeze serviciile medicale pe care le oferă și să îmbunătățească calitatea acestora prin implicarea diferiților actori cheie în acest proces.veziNatalia Postolachingo_casmed@yahoo.comGL5
Amnesty International MoldovaveziVeaceslav Tofan, director executivdirector@amnesty.mdGL1
Experts for Security and Global Affairs (ESGA Moldova)Asociația Experts for Security and Global Affairs (ESGA), este un think tank conceput ca o platformă online care reunește cercetători, experți, analiști, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile specializați în studierea aspectelor politice, socio-economice și de securitate din spațiul ex-sovietic, spațiul euro-atlantic și Orientul Mijlociu. ESGA este o organizație de membri și un think tank independent, nepartizan.veziAngela Gramadaangela@esga.roGL1
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Moldova (AJMTEM)Lilia Curchililiacurchi2005@yahoo.comGL3
Asociația Obștească "Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă"Misiunea organizației noastre este: Promovarea și facilitarea participării cetățenilor la nivel local pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți civile bazate pe cetățenie activă. Domeniile de expertiză includ: Implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local; Promovarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; Advocacy și lobby la nivel local pentru dezvoltarea comunității; Împuternicirea cetățenilor prin participarea constructivă la procesele de luare a deciziilor la nivel local; Accesul la justiție, în special al grupurilor vulnerabile și marginalizate din regiune.veziDumitru Stoicadumitrustoica2@gmail.com 069408418GL4
Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova)Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) este un Think-Do Tank, independent, non-profit, neguvernamental și non-partizan din Republica Moldova. A fost fondat in 2019 pe viziunea unui stat modern și liber și are la bază următoarele direcții strategice:Cercetare, inovație și dezvoltare economică; E-transformare și modernizarea serviciilor publice; Abilitarea și promovarea agenților schimbării; Conform statutului, scopurile Fundației LID Moldova sunt:Întocmirea de analize, studii, campanii în domeniul social și economic; Desfășurarea altor activități din domeniul social și economic; Instruirea și susținerea altor ONG-uri din regiune cu același profil. Misiunea LID Moldova este de a împuternici indivizii, organizațiile și instituțiile publice să devină agenți ai schimbării și să ofere expertiză care să ducă la dezvoltare.LID Moldova este implicat în promovarea valorilor democratice și construirea unui spațiu pentru dialog în care oamenii se pot exprima liber și constructiv. Inițiativa se află în centrul efortului nostru și o vom încuraja în orice mediu – de la mici comunități de oameni adunați în jurul obiectivului de îmbunătățire a spațiului lor de viață, organizații ale societății civile care se luptă pentru transparență și corectitudine, până la comunitățile academice care lucrează asupra unor idei de anvergură atât acasă, cât și în Europa.Valorile fundamentale sunt responsabilitatea, meritocrația, precum și celebrarea succesului, a deschiderii și a libertății. Republica Moldova este un stat tânăr, dar a fost construit pe răni ale trecutului. De aceea, promovarea meritocrației în toate aspectele vieții economice, politice, culturale și sociale trebuie să devină o prioritate. Precum și consolidarea unei comunități de gândire critică în Moldova, capabilă să avanseze idei pentru o economie prosperă, un guvern de încredere și o societate civilă consolidată.veziCiurea Igorcomunicare.lidmoldova@gmail.com (+373 69) 531 061GL1
Centrul de Antreprenoriat și Politici EconomiceCentrul pentru Antreprenoriat și Politici Economice (CAPE) este o instituție de drept privat, neguvernamentală, non-profit, înființată în 2019, care își propune să sprijine dezvoltarea democrației și a economiei funcționale prin politici publice menite să dezvolte sectorul privat și să stimuleze inițiativa antreprenorială. În conformitate cu acest scop, CAPE urmărește realizarea unei participări sporite a mediului de afaceri în procesul democratic, oferă sprijin pentru întreprinderi și asociații prin programe și traininguri și susține dialogul public-privat între guvern și sectorul privat.veziLariușin Tatianaoffice@cape-md.org +(373) 696 82 642GL2
Liga Femeilor Poloneze din Republica MoldovaOrganizația noastră are două direcții: culturală - excursii, turism, expoziții legate de cultura poloneză în Moldova și socială - teatrul playback "Chernila" (Cerneală), care se ocupă de probleme sociale, cum ar fi violența domestică, discriminarea femeilor și fetelor, epuizarea activiștilor și voluntarilor din ONG-uri ș.a.veziTamara Ababiiliga.kobiet.polskich.rm@gmail.com +37379584478GL4
Centrul de Informare și Resurse "Pro Bono"Misiune: Oferim informații relevante pentru fiecare tânăr și posibilitatea de a-și dezvolta pe deplin competențele, abilitățile și cunoștințele personale cu privire la drepturile lor. Viziune: Tindem spre o comunitate în care tinerii sunt implicați, educați, au acces la instruiri și oportunități, reprezintă o personalitate și își pot valorifica potențialul și drepturile. Obiectivele asociației sunt: să militeze consecvent pentru recunoașterea, aplicarea și respectarea deplină a drepturilor omului conform legislației naționale și normelor de drept internațional; să promoveze interesele profesionale legitime ale diferitelor categorii de juriști; să contribuie la reorganizarea instituțiilor de drept și formarea unui mecanism juridic eficient, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, alte acte juridice naționale și internaționale la care statul nostru a aderat, inclusiv pregătirea cadrelor din aceste organe conform noilor cerințe; să-și dea concursul prin inițiative proprii și avize la proiectele de legi ce au menirea să realizeze dezideratele concepției reformei judiciare și de drept și la crearea ordinii de drept democratice; să contribuie la excluderea oricăror imixtiuni în activitatea poliției, organelor de urmărire penală, procuraturii, judecătoriilor, avocaților precum și a altor instituții de stat în vederea exercitării depline de către acestea a obligațiilor profesionale; să întreprindă acțiuni pentru familiarizarea populației cu legislația națională și normele de drept internațional, prin organizarea de seminare; să impulsioneze prin publicare de lucrări științifice, cercetări științifice în domeniu, organizarea de congrese, simpozioane și alte manifestări sociale cu caracter științific, formarea doctrinei jurisprudenței, sporirea profesionalismului juriștilor; să stimuleze propagarea cunoștințelor juridice și ideilor reformatoare prin intermediul publicității, întrunirilor și cluburilor juridice, desfășurării în instituțiile de învățământ a unor concursuri cu tematică juridică, lucrul cu tinerii prin activități didactice, activități de cercetare dar și alte modalități etc.; să familiarizeze juriștii din Republica Moldova cu sistemele juridice, jurisprudența și literatura științifică din alte state și să contribuie la cunoașterea legislației, doctrinei și jurisprudenței naționale peste hotare; să reprezinte juriștii din Republica Moldova în fața altor organizații similare din străinătate, să participe la reuniri științifice internaționale și să-și exprime opinia asupra tuturor problemelor ale activității juridice internaționale; să întrețină relații de colaborare cu organisme de stat și organizații obștești din țară și de peste hotare; Promovarea profesiei juridice în rândul tinerilor, lucru cu tinerii și implicarea cu activități pe sectorul de tineret, inclusiv prin activități educaționale; Promovarea medierii și a conceptului de mediere în rândul populației per ansamblu și a juriștilor în special; Promovarea valorilor liberale ca și concept doctrinar, în context economic și social, inclusiv dreptul la opinie, piață economică liberă, etc; Promovarea și desfășurarea proiectelor de dezvoltare comunitară.veziSimona-Patricia Savin- directoare executivămanagement.probono@gmail.com, 069328983 vizir.probono@gmail.com 076815381GL4
Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE”Asoсiația promovează principiile justiției sociale prin apărarea și revendicarea drepturilor și intereselor civile, economice, sociale, culturale ale cetățenilor.Misiunea Acordăm suport juridic gratuit și asistență cetățenilor în cunoașterea și apărarea drepturilor și libertăților lor legitime. Creștem nivelul de cultură juridică.Viziune CJSE are drept scop promovarea şi apărarea drepturilor omului, ca interes util în comunitate, în favoarea grupurilor dezavantajate şi cu risc de excludere socială.CJSE oferă consultații juridice tuturor cetățenilor care se adresează și au nevoie de ajutor. Fiind cu sediul la Criuleni, cei mai mulți beneficiari îi avem din Raioanele Criuleni și Dubăsari.veziMaria Zugravuechitate2020@gmail.com, ion.echitate@gmail.com, 069263546GL1
A.O. "Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova"Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova (RNCLTM) este o structură reprezentativă, formată din Consiliile Raionale/Municipale ale Tinerilor din Moldova (CR/MT-uri). RNCLTM-ul reprezintă și lobează interesele (membrilor) CR/MT-lor în raport cu Autoritățile Publice Centrale, Organizațiile non-guvernamentale și alte structuri/instituții de nivel național și internațional. Totodată, RNCLTM-ul asigură colaborarea dintre CR/MT-uri și acordă suport metodologic în activitatea acestora. Scopurile: - Dezvoltarea tinerilor și structurilor de tineret; - Promovarea și încurajarea participării tinerilor la dezvoltarea comunitară, în special la procesul decizional; - Promovarea și încurajarea parteneriatului între tinerii și Autoritățile Publice, organizațiile nonguvernamentale, instituții publice. Funcțiile: - Elaborarea, promovarea și asigurarea realizării programelor de dezvoltare pentru tineri și structuri de tineret. - Acordarea asistenței și monitorizarea Consiliilor Locale ale Tinerilor în procesul de organizare și funcționare. - Elaborarea, promovarea și asigurarea realizării programelor privind implicarea tinerilor în dezvoltarea domeniului de tineret în cadrul politicilor sectoriale la nivel local. - Colaborarea cu Autoritățile Publice, structurile neguvernamentale, republicane și internaționale privind dezvoltarea Consiliilor Locale ale Tinerilor și participarea tinerilor la dezvoltarea comunitară, în special în procesul decizional.Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor activează la nivel național.veziDumitru Juravelirnclt.moldova@gmail.com, dumitru.juraveli@gmail.comGL4
A.O. Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică
AO Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activ
I.P. Development, Education and Support in Moldova
Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA)
AO Centrul de Drept al Avocatilor
Asociația Obștească ”Proactive Diplomacy”
AFAM
ACAM