Cum să devin membru?

Calitatea de membru al Platformei poate fi obținută de către organizațiile nonguvernamentale, necomerciale și apolitice, care sunt active și împărtășeșc viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi sunt gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora.

Organizațiile-membre sunt reprezentate în Platformă de către Președinte/Director, care poate delega altă persoană pentru a participa în cadrul ședințelor Platformei.

Organizațiile membre pot avea reprezentanți în cadrul mai multor grupuri de lucru, dintre care doar în unul directorul/reprezentantul organizației respective poate fi Coordonator de Grup.

Indiferent de numărul de participanți din partea unei organizații membre și de numărul grupurilor de lucru din care aceasta face parte, organizația are dreptul la doar un singur vot atunci când în cadrul Platformei se votează.

Organizația aplicantă va depune către Secretariatul Platformei:

  1. Cererea tipizată de aderare la Platformă, cu indicarea grupului (sau grupurilor) de lucru din care va face parte.
  2. Raportul de activitate pentru anul curent/ anul precedent, în dependență de posibilitățile organizației.
  3. Certificatul de înregistrare a organizației/ decizia sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Dosarul de aderare va fi examinat și supus votului la următoarea ședință plenară a Platformei.

Calitatea de membru al Platformei se va obține prin votul 50% + 1 din membrii prezenți la ședința Platformei.

Pentru a solicita calitatea de membru al Platformei Naționale, vă rugăm să descărcați și să completați cererea de aderare și să o expediați, împreună cu certificatul de inregistrare și ultimul raport de activitate al organizației, la adresa de e-mail: liviana.frunza@eap-csf.md 

descărcați  cererea