Acasă Grupurile de lucru Politici de Muncă și Dialog Social

Politici de Muncă și Dialog Social

Introducere

Grupul de lucru Nr.5 (GL.5) al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, „Politici Muncă și Dialog Social”, a fost înființat la a patra ședință a Forumului Societății Civile de la Stockholm în noiembrie 2012. Este singurul grup de lucru al Forumului care nu a fost modelat după o Platformă Multilaterală a Parteneriatului Estic, deși membrii grupului de lucru pledează pentru înființarea celei de-a 5-a Platforme, care să fie concentrată pe politica socială și ocuparea forței de muncă în cadrul PaE sau – dacă acest lucru ar fi posibill – pentru înființarea unei sub-Platforme în cadrul Platformei 2 existente (”Integrarea economică și corelarea cu politicile UE) concentrându-se pe tendințele sociale și pe ocuparea forței de muncă.

Obiectivele Grupului de Lucru:

 • Politică socială
 • Piața muncii
 • Drepturi sociale
 • Dialog social
 • Probleme sociale și economice specifice pentru țările PaE
 • Promovarea normelor europene și a standardelor internaționale definite de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Carta Socială Europeană și Organizația Internațională a Muncii
 • Sensibilizarea societății civile din țările PaE cu privire la dialogul social și implementarea acestuia în țările UE

Coordonatori

Coordonatori regionali

Goda Neverauskaite, European Trade Union Confederation (Belgium, Coordonator UE) | wg5@eap-csf.eu

Coordonator local

Sergiu Iurcu, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova | sergiurcu@yahoo.com

Întâlniri și raportări

ENG: Raport anual 2017

ENG: Raport al întâlnirii anuale, iulie 2017

 

 

Introduction

The EaP CSF Working Group “Social & Labour Policies and Social Dialogue” was set up at the fourth CSF meeting in Stockholm in November 2012. It is the only Working Group of the Forum not modelled after a Platform of the multilateral track of the EaP, although members of the working group advocate for the setting up of a Platform 5 focusing on social policy and employment within the EaP or – if this should not be possible – for the establishment of a sub-platform under the existing Platform 2 (Economic integration and convergence with EU policies) focusing on social and employment trends.

Goals of the Working Group

The Working Group focuses on:

 • social policy
 • labour markets
 • social rights
 • social dialogue
 • social and economic issues pertinent to the EaP countries
 • promotion of European Norms and International Standards as defined by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Social Charter and the International Labour Organisation
 • raising awareness of the civil society in EaP countries about social dialogue and its implementation in the EU countries

Coordinators

Dzmitry Babicki, CASE Belarus (Poland, EU Coordinator) | wg5@eap-csf.eu

Tatiana Marian, National Trade Union Confederation of Moldova (Moldova, EaP Coordinator) | wg5@eap-csf.eu

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY