Codul de Etică

Codul de Etică al Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic

Necesitatea constituirii Codului de Etică al Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic

În perioada formulării propunerilor pentru reformele interne ale Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic din 2017-2018, consultanții și experții interni au recunoscut necesitatea adoptării unui set minim de reguli pentru toate cele 6 Platforme Naționale, pentru asigurarea principiilor fundamentale și practicilor de integritate, transparență, și responsabilitate (accountability).  

Documentul final pregătit de către consultanți a recomandat prezentarea acestor reguli sub forma  unui Cod de Etică unificat, aplicabil nu doar Platformelor Naționale, dar și tuturor structurilor și membrilor Forumului. Comitetul Director a acceptat această recomandare în vara anului 2018.

Obiectivele Codului de Etică

Codul de Etică este conceput pentru a oferi un set de valori și metode pentru adoptarea deciziilor, care permit membrilor să își formeze o opinie referitor la cel mai potrivit comportament și curs de acțiuni. Mai precis, Codul de Etică este conceput pentru a asigura:

 • Armonizarea standartelor de conduită etică în cadrul EaP CSF;
 • Sporirea legitimității și încrederii între părțile interesate externe;
 • Îmbunătățirea performanței în întregul Forum al Societății Civile al Parteneriatului Estic, prin oferirea de ajutor tuturor membrilor în procesul luării deciziilor transparente și eficiente;
 • Îmbunătățirea comunicării între membrii Forumului, structurile acesteia și alte părți interesate.

Valorile Codului de Etică

Codul de Etică este bazat pe 10 valori fundamentale, împărtășite între membrii Forumului, corpul de conducere și personal. Acestea includ cele 8 principii de la Istanbul privind eficiența dezvoltării aprobate la Istanbul în 2010.

 1. Respectarea și promovarea drepturilor omului și a justiției sociale.
 2. Respect pentru demnitatea persoanelor.
 3. Practicarea transparenței și a responsabilității (accountability).
 4. Practicarea bunei guvernări.
 5. Promovarea diversității și incluziunii sociale.
 6. Promovarea egalității și echității de gen.
 7. Promovarea împuternicirii oamenilor, a democrației și a implicării sociale.
 8. Promovarea sustenabilității mediului înconjurător.
 9. Promovarea anti-corupției și împotrivirea față de ilegalități.
 10. Dedicație în realizarea schimbărilor pozitive și sustenabile.

Principiile Fundamentale

Pe lângă valorile fundamentale, există și alte câteva principii fundamentale care sunt cruciale pentru buna funcționare a Codului de Etică. Acestea includ:

Încrederea publică. Încrederea publicului larg, agențiilor guvernamentale, mass-mediei și donatorilor în Forum este crucială. Pentru a-și dezvolta și a-și păstra încrederea și credibilitatea, membrii vor manifesta responsabilitate și transparență în luarea deciziilor și vor fi sinceri privitor la informația pe care o pun la dispoziția publicului.  

Loialitate. Membrii FSC al PaE sunt obligați să manifeste loialitate față de Forum. În special, membrii Comitetului Director și alte organisme cu drepturi de decizie vor plasa interesele FSC al PaE mai presus de interesele propriilor organizației sau a Platformei Naționale.

Independență. Forumul și membrii acestuia nu vor face parte din/ nu vor fi controlați  de agențiile guvernamentale, ideologii sau religie. În special, membrii nu au dreptul să caute sau să accepte instrucțiuni din partea oricărei agenții sau sub-diviziuni guvernamentale.

Imparțialitate. Membrii nu vor fi influențați de relațiile trecute, prezente sau cele de perspectivă, personale, profesionale sau financiare cu oricare guvern sau persoană atunci când adoptă o decizie. Deciziile sau acțiunile membrilor nu trebuie să fie afectate de orice fel de opinie personală (pozitivă sau negativă) pe care aceștia o pot avea față de o țară, guvern, instituție sau persoană. Membrii trebuie să se abțină de la acceptarea favorilor din partea surselor externe ce pot fi văzute drept compromițătoare ai imparțialității acestora.

Discreție. Membrii nu pot împărtăși orice fel de informație confidențială pe care au dobândit-o în legătură cu activitățile FSC al PaE. La fel, membrii trebuie să se asigure că orice fel de document sau date confidențiale care se află în posesia lor este bine protejat. Informația internă și cea care nu este făcută publică de către FSC al PaE este percepută drept confidențială.

Principii non-profit. La baza oricărei OSC stă principiul non-profit.OSC-ul trebuie să fie non-guvernamentală, independentă, autonomă și voluntară. Membrii nu pot beneficia de surse de venit din partea Forumul și organizațiilor-membre, cu excepția unei compensații rezonabile pentru cheltuielile apărute pentru prestarea de servicii pentru Forum. 

 

descărcați Codul de Etică