Acasă Grupurile de lucru Grupul de Lucru NR.4: Contacte Interumane

Grupul de Lucru NR.4: Contacte Interumane

Introducere

Grupul de lucru Nr.4 (GL.4) al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, „Contacte Interumane”, se axează pe principalele probleme din agenda Platformei tematice 4 a Parteneriatului Estic, cu același nume. Activitățile GL.4 sunt împărțite într-o serie de domenii care cuprind Educația, Tineretul, Cultura și Contacte între seniori.

Obiectivele Grupului de Lucru la Nivel Regional: 

 • Promovarea și diseminarea informațiilor despre problemele UE și oportunitățile oferite de UE prin dezvoltarea unei societăți informaționale și prin extinderea rețelei de puncte de informare europene
 • Abordarea situațiilor specifice și a nivelurilor de dezvoltare a societății civile din fiecare țară a Parteneriatului Estic, în special prin utilizarea rețelelor de comunități de lideri locali pentru consolidarea înțelegerii comune, a schimbului de valori și a cooperării între ONG-urile din regiunea PaE și statele UE
 • Facilitarea educației non-formale și sporirea finanțării pentru stagii de muncă și oportunități de voluntariat, programe de schimb (exchange) școlar și învățământul la distanță
 • Îmbunătățirea participării active a tinerilor la procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile și dezvoltarea mecanismelor de implicare a acestora în realizarea obiectivelor Parteneriatului Estic
 • Dezvoltarea programelor speciale pentru pace și educație interculturală pentru tinerii din zonele regionale și teritoriile post-conflict
 • Încurajarea schimburilor culturale și a cooperării între țările UE și PaE și susținerea ratificării/promovării punerii în aplicare a Convenției UNESCO privind Protecția și Promovarea Diversității Culturale în cele 6 țări ale Parteneriatului Estic

ENG: Descărcați – Memo: Lucrând cu problemele tineretului și pentru egalitatea de gen

Obiectivele Grupului de Lucru la Nivel Național, discutate și stabilite în cadrul ședinței Grupului din R. Moldova (la 15 octombrie 2019):

 • Promovarea activității etice a OSC;
 • Facilitarea educației nonformale și sporirea finanțării pentru stagii și oportunități de voluntariat, programe de schimb școlar și învățare la distanță;
 • Sporirea participării tinerilor în procesele de luare a deciziilor la toate nivelele și dezvoltarea mecanismelor de implicare a acestora în realizarea obiectivelor PaE;
 • Dezvoltarea programelor pentru promovarea păcii și educației interculturale pentru tineri.

Activitățile Grupului de Lucru la Nivel Național

Ședința cu 17 ambasadori din statele EU (octombrie 2019)

În cadrul ședinței, Coordonatoarea Grupului a prezentat direcțiile de activitate și prioritățile grupului nr. 4 „Contacte interumane”.

Principii etice în activitatea OSC, discutate în cadrul atelierului Grupului nr. 4

La 26 noiembrie 2019 a avut loc atelierul în cadrul căruia organizațiile membre și-au prezentat organizațiile și au făcut schimb de experiență despre principiile etice pe care le respectă în activitățile lor. Concluziile atelierului (în baza experienței prezentate de AEGEE Chișinău; Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”; Consiliul National al Tineretului din Moldova; Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova; Fundația pentru Educație și Dezvoltare; Millenium; Institutum Virtutes Civiles; Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului; Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, VESTA Găgăuzia și Secretariatul PN FSC PaE) au fost incluse într-un document cu recomandări pentru PN FSC PaE.

Raportul grupului pentru Asambleea Generală a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (decembrie 2019)

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP); Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV); Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” și Fundația pentru Dezvoltare au fost unicile organizații care au contribuit din partea Grupului nr. 4 din Republica Moldova pentru pregătirea ședinței Grupului la nivel regional din cadrul Asambleei Generale a FSC PaE din 2019.

Ședința cu reprezentantul Platformei Naționale din Armenia la Chișinău, martie 2020

La solicitarea Secretariatului Platformei Naționale – TDV, CNTM și FAM au făcut prezentări despre activitățile pe care le desfășoară, domeniile de activitate ale Grupului nr. 4 și au oferit diverse informații despre mediul de activitate a societății civile în Republica Moldova. În special, au fost abordate teme precum colaborarea societății civile cu autoritățile și implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2018 – 2020.

Apel public privind asigurarea procesului de învățământ pe timp de pandemie COVID-19 (aprilie 2020)

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a elaborat un Apel public cu privire la accesul la educație în timp de pandemie. La document au contribuit mai multe organizații din cadrul Grupului nr. 4, inclusiv Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP), „Tinerii pentru Dreptul la Viață” (TDV), Fundația pentru Dezvoltare din Moldova, Institutum Virtutes Civiles Apelul a fost susținut de 42 de organizații ale societății civile.

Propuneri pentru Regulamentul Platformei (aprilie – mai 2020)

Membrii Grupului nr. 4 „Contacte interumane” – Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV); Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP) și LEADER Moldova – au venit cu propuneri pentru Regulamentul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic.

Participarea la ședința Grupului de Lucru la Nivel Regional (aprilie 2020)

Din partea Grupului de Lucru la Nivel Național au participat: Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV); Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP); Consiliul Național al Tineretului din Moldova; VESTA; A.O. INVENTO.

Ședința online a Grupului de Lucru Nr.4 (iunie 2020)

Membrii Grupului Nr.4 „Contacte Interumane” s-au întrunit la data de 29 iunie 2020 într-o ședință online. În cadrul ședinței, membrii Grupului au prezentat activitățile la care au luat parte în ultima perioadă, au discutat despre impactul COVID-19 asupra proiectelor în desfășurare și au identificat următoarele acțiuni ale Grupului. Procesul-verbal al ședinței poate fi accesat aici.

Organizații care au fost delegate pentru a reprezenta Grupul de Lucru la Nivel Național / Platforma Națională în relațiile cu constituenții:

 • Consiliul Național pentru Drepturile Omului – Roman Banari, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM);
 • Platforma Societății civile UE-RM – Liliana Palihovici, Institutum Virtutes Civilis (IVC);
 • Comitetul Comun de Monitorizare pentru Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 – Liliana Palihovici, Institutum Virtutes Civilis (IVC).

Proiecte de parteneriat în care sunt implicate organizațiile din Grup nr 4 și din Platforma Națională/Platformele din celelalte țări din Parteneriatul Estic:  

Începând cu ianuarie 2020, organizațiile din Grupul nr. 4 (CAP, TDV, CNTM, LEADER, IVC și Eco-Răzeni), împreună cu Consiliul ONG (în special cu Centrul CONTACT, APSCF, API, MOTIVAȚIE și CReDO, CONCORDIA), au participat la elaborarea / realizarea proiectului „Implementarea Obiectivului III din SDSC și promovarea dezvoltării voluntariatului în situații de urgență”.

Obiectivele proiectului:

 • Realizarea raportului alternativ pentru implementarea Obiectivului general III pentru primii doi ani de SDSC;
 • Implicarea OSC în promovarea SDSC;
 • Promovarea obiectivelor SDSC la nivel de APC.

În baza proiectului comun al organizațiilor din Grup, s-a început procesul de modificare a Legii voluntariatului: instituirea Centrului Național de Voluntariat (mai – iunie 2020) După o comunicare îndelungată a CAP și TDV (tangențial în proces fiind implicați Consiliul ONG, CNTM și MOTIVAȚIE) cu Guvernul, Cancelaria de Stat a acceptat să pună subiectul pe agenda cabinetului de miniștri. Astfel, în ședința Guvernului din 13 mai 2020, s-a discutat necesitatea de modificare a Legii voluntariatului și s-a decis crearea Centrului Național de Voluntariat. Ulterior, CAP și TDV au avut mai multe discuții cu deputați din mai multe Comisii ale Parlamentului Republicii Moldova, despre Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea voluntariatului nr. 121 din 2010. La 18 iunie 2020, Parlamentul a votat în prima lectură modificarea la articolul 9 din Legea voluntariatului.

 

Rețeaua LEADER în Moldova, în cadrul Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, în parteneriat cu organizațiile din Armenia („Women’s Development “Resource Center” Foundation – GL2 în Platforma Națională din Armenia) și Georgia (Foundation “Accion Contra el Hambre” (Action Against Hunger/AAH) –  vor implementa proiectul ”Promoting Links between the Rural Economy and Development actions – LEADER approach in EaP region”, prin care se va promova experiența Moldovei în implementarea abordării LEADER la nivel internațional, precum și se va elabora o metodologie de implementare a abordării LEADER în țările PaE, din perspectiva parteneriatului de succes între Delegația Uninunii Europene din Moldova, Ministerul Agruculturii Dezvoltării Regionale și Mediului și parteneri locali de implementare. 

 

Pentru perioada la care se face referință aici (octombrie 2019 – mai 2020), Antonița Fonari, Coordonatoarae Grupului nr. 4 „Contacte interumane” iunie 2019- iunie 2020, a pregătit și un raport cu referință la activitatea sa.

Coordonatori

Coordonatori regionali

Tatiana Poshevalova, Eurobelarus (Belarus, EaP Coordinator) | wg4@eap-csf.eu

Sintija Bernava, Donum Animus (Latvia, EU Coordinator) | wg4@eap-csf.eu

Coordonatoare locală

Teodora Panuș, Consiliul Național al Tineretului din Moldova | teodora.panus@cntm.md | 068 999 743

Întâlniri și raportări la Nivel Regional

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY