Trei organizații din Platforma Națională au fost selectate pentru schema de Re-grantare FSC PaE 2020

44

Schema de Re-grantare a FSC al PaE (Suport Financiar pentru părțile terțe – SFPT) acordă suport proiectelor organizațiilor societății civile din țările Parteneriatului Estic și țările membre UE, care au dimensiune regională și facilitează activitatea unuia dintre cele cinci grupuri tematice de lucru ale Forumului. 

Unul dintre scopurile majore ale schemei este consolidarea perspectivei regionale, eliminând diferențele dintre țările PaE, recunoscând în același timp destinele diferite ale acestora și relațiile contractuale cu UE.

În acest an, Secretariatul Forumului a primit 33 de cereri de re-grantare, dintre care 31 au trecut examenul de eligibilitate. În etapa următoare, Comitetele de selecție ale Grupurilor de Lucru au evaluat toate propunerile eligibile. Ulterior, Comisia Europeană a validat rezultatele. 

Trei organizații din cadrul Platformei Naționale din Republica Moldova au prezentat proiecte ce au fost selectate pentru schema de re-grantare 2020: 

Grupul de Lucru Nr.2
ONG „Pro Cooperare Regională”Laboratoare smart naționale: promovarea abordării specializării smart în dezvoltarea regională a Belarus, Moldovei și Ucrainei (National smart laboratories: promoting smart specialization approach in regional development of Belarus, Moldova and Ukraine).

Grupul de Lucru Nr.3 
Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului  „Eco-Tiras”– Servicii de ecosistem și hidroenergetică: aplicarea-pilot a instrumentelor europene în bazinele fluviale ale țărilor Parteneriatului Estic (Ecosystem services and hydropower: pilot application of European tools in the river basins of the EaP countries). 

Grupul de Lucru Nr.4
Fundația pentru Dezvoltare din MoldovaMythbusters: Demitizarea celor mai comune mituri despre UE în regiunea Parteneriatului Estic prin intermediul jocurilor (Mythbusters: debunking the most common EU myths in the EaP countries through gaming). 

Lista finală a proiectelor selectate pentru schema de re-grantare poate fi descărcată aici.

Mai multe informații despre schema de Re-grantare poate fi văzută aici. 


Despre schema de re-grantare

Cine poate aplica?

Schema de Re-grantare a PaE este deschisă tuturor organizațiilor societății civile (OSC-uri) din țările Parteneriatului Estic și țările membre UE. Membrii Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic pot transmite proiectul lor fiind parteneri principali, în timp ce alte OSC-uri (non-membri) pot beneficia de schema de re-grantare drept parteneri de proiect.

Pentru a fi eligibil pentru schema de re-grantare, o organizație trebuie:

  • Să fie o persoană legală
  • Să fie o organizație non-guvernamentală (ONG)
  • Să fie o organizație a societății civile (OSC)
  • Să fie stabilită în țările PaE sau țările UE
  • Să fi participat la oricare dintre Adunările Generale ale Forumului din trecut
  • Să fie capabil să primească grantul (fondurile) pe contul său bancar, să furnizeze extrasuri din cont și să aibă un sistem de management financiar pentru a asigura proceduri de raportare clare.

Alte criterii:

Membrii Platformei Naționale care nu au participat niciodată la Adunările Generale ale Forumului, și delegații (OSC-urile) care participă la Adunările Generale în calitate de observatori sunt eligibili doar ca parteneri de proiect.
Un OSC poate aplica doar o singură dată ca partener principal. Partenerii principali au dreptul de a fi aleși drept parteneri de proiect în alte propuneri/proiecte în cadrul schemei de re-grantare. 
O organizație poate beneficia de schema de re-grantare drept partener principal doar o singură dată de-a lungul schemei de 3 ani (SFPT). 


Schema de re-grantare a FSC al PaE (SFPT) este finanțată de către Uniunea Europeană ca parte a suportului acordat societății civile din regiune. Granturile sunt valabile pentru OSC-urile din regiunea Parteneriatului Estic și țările UE. 

În cadrul apelului din acest an, proiectele beneficiază de sprijinul NED și a Ministerului Afacerilor Externe din Republica Cehă.

 

Imprimare

Fișiere