IPRE condamnă orice intimidare în privința directorului executiv, Iulian Groza și vine cu informație privind incidentul de accesare eronată a datelor privind bunurile imobile

694

În contextul informației privind plângerea penală a dlui Eugen Rurac, Șeful-interimar al Direcției Generale Urmărire penală din cadrul CNA, candidat la funcția pe procuror-șef, Procuratura Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCCS), privind accesarea datelor cu privire la bunurile imobile, comunicăm următoarele:

Aceste și alte informații distribuite anterior, inclusiv pe canale de telegram anonime, în privința lui Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), precum și la adresa IPRE, deconspiră o parte din intențiile de intimidare în privința lui Iulian Groza în calitate de membru al comisiei speciale de preselecție a candidaților pentru funcția de procuror-șef al PCCOCS. Aceste acțiuni au stat la baza sesizării depuse de către Iulian Groza în atenția membrilor Consiliului Superior al Procurorilor. În acest sens, condamnăm orice intimidări în adresa IPRE și a directorului executiv, Iulian Groza, precum ingerințele grave care viciază concursul de selecție a procurorului-șef PCCOCS.

În continuare, vă informăm privind circumstanțele care au condus la accesarea eronată a datelor privind bunurile imobile ale unor persoane în perioada lunii iunie-iulie 2022.

În perioada lunilor mai-august 2022, o echipă de experți contractați de IPRE au realizat o cercetare, obiectul căreia a fost evaluarea independentă a integrității candidaților judecători pentru funcția de membru în CSM și, respectiv, procurori, pentru funcția de membru în CSP. Cercetarea a urmărit scopul sprijinirii eforturilor de evaluare extraordinară întreprinse în conformitate cu Legea Nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

În rezultatul cercetării realizate, au fost publicate două rapoarte independente privind candidații pentru funcția de membru în CSM și CSP. Rapoartele sunt disponibile pe site-ul IPRE aici. IPRE, în calitate de centru de cercetare și organizație necomercială și non-profit, s-a angajat în acest efort, având un scop de interes public. Ca parte a metodologiei de cercetare, experții urmau să verifice corectitudinea declarării bunurilor imobile declarate, menționate în ultimii 5 ani în declarațiile de avere și interese personale ale procurorilor și judecătorilor supuși evaluării în baza legii nr. 133/2011.

În acest context, în vederea realizării cercetării în interes public și având în vedere prevederile Legii nr. 133/2011 și legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Art. 10, Art. 12 alin. (3), precum și art. 5 alin. (5), lit. e) și f)), IPRE a încheiat cu Agenția Serviciilor Publice un contract privind accesul la serviciul web al cadastrului bunurilor imobile. În acest context, a fost desemnată persoana responsabilă, în baza unui contract de prestări servicii semnat cu IPRE, în calitate de utilizator unic al serviciului web al cadastrului bunurilor imobile, care a avut sarcina, în perioada iunie – iulie 2022, să verifice informațiile privind bunurile imobile pentru verificarea/confirmarea bunurilor imobile deținute de subiecții evaluării, cu respectarea rigorilor privind protecția datelor cu caracter personal.

După finalizarea cercetării și publicării rapoartelor, IPRE a constant că expertul contractat în calitate de utilizator unic al serviciului web, a accesat eronat în procesul de lucru datele privind bunurile imobile ce nu au vizat subiecții de cercetare. Conform celor declarate de expert, acesta ar fi accesat eronat datele  prin introducerea în motorul de căutare al serviciului web al cadastrului, folosind o aplicație robot electronică de accesare automată. Utilizatorul a informat că accesarea eronată a constatat-o la finalul procesului de lucru, iar toate informațiile accesate eronat a fost șterse din lista de accesări, fără a fi analizate sau procesate către acesta.

Atât IPRE, cât și utilizatorul unic care a admis nemijlocit accesarea eronată, au oferit Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal toate informațiile cu privire la circumstanțele incidentului, prin prisma rigorilor prevăzute de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În consecință, IPRE a luat toate măsurile interne pentru confidențialitatea și securitatea în procesul de lucru cu datele, iar după depistarea incidentului, IPRE a întreprins toate măsurile interne pentru verificarea procesului de lucru al utilizatorului unic și sancționarea acestuia pentru incidentul produs.

Reiterăm că, cercetarea realizată de experții IPRE a vizat doar candidații judecători și procurori înscriși în concursul pentru funcția de membru în CSM și CSP. Nimeni din terți, membrii IPRE, inclusiv conducerea și cercetătorii care au lucrat la rapoartele de evaluare independentă, nu a avut acces la informațiile accesate de utilizatorul unic, atât cele în scopul cercetării, cât și datele accesate eronat. Expertul contractat a fost unica persoană care a avut acces la serviciul web al cadastrului.

IPRE își exprimă regretul și aduce scuzele de rigoare persoanelor care au fost afectate de accesarea eronată a datelor privind bunurile imobile.

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a fost înființat în martie 2015. Suntem specializați în analiza și promovarea politicilor în domeniul administrației publice, bunei guvernări, statului de drept, finanțelor publice și dezvoltării economice.

 

Imprimare