Declarația Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic cu privire la sortarea deșeurilor menajere solide în mun.Chișinău

741

16 decembrie 2020

În contextul consultărilor publice cu referire la Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2021 Platforma Națională a Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic atrage atenția asupra modului defectuos de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, și tergiversările inadmisibile produse de autorități întru implementarea Legii privind deșeurile nr. 209/2016, fapt care afectează sănătatea populației țării și nivelul de trai, și vine cu următoarea poziție:

  • Prin adoptarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile au fost transpuse parțial prevederile Directivei-cadru deșeuri a Uniunii Europene, ceea ce este prevăzut în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Astfel Republica Moldova s-a angajat să îmbunătățească procesul de gestionare a deșeurilor prin implementarea tuturor proceselor de gestionare a deșeurilor (colectare, transportare, valorificare prin reciclare și energetică, eliminare prin depozitare) care vor duce la diminuarea poluării mediului și reintroducerea în circuitul economic a materiei prime secundare;
  • Platforma Națională a Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic a semnalat de nenumărate ori deficiențe în implementarea legislației naționale, armonizată conform aquis-ului comunitar;
  • Procesul de sortare a deșeurilor este unul imperios pentru creșterea ponderii de deșeuri reciclate, respectiv introduse în circuitul economic ca materie primă secundară, și diminuarea ponderii deșeurilor eliminate prin depozitare;
  • Constatăm cu regret faptul că acest lucru se realizează într-o măsură foarte mică și doar la inițiativa individuală a unor agenți economici sau a societății civile și aproape deloc la inițiativa autorităților publice locale, deși deșeurile municipale sunt într-o pondere mare și sarcina principală a administrației publice locale este să implementeze un management adecvat al deșeurilor menajere solide conform Legii nr. 209/2016 privind deșeurile;
  • Constatăm că 65% din deșeurile municipale colectate în municipiul Chișinău sunt de la populație, iar ponderea acestora care se sortează la sursă este una foarte mică, fapt care impune o sortare industrială ulterioară foarte minuțioasă pentru ca materialele cu potențial de recuperare să poată fi reciclate și să nu ajungă la depozitul de la Țînțăreni. În paralel, există necesitatea îmbunătățirii procesului de colectare, astfel ca ponderea sortării deșeurilor la sursă să crească, astfel mărind considerabil potențialul deșeurilor reciclabile;
  • Salutăm faptul că Consiliul municipal Chișinău a adoptat Decizia nr. 14/24 din 13.08.2020 cu privire la aprobarea măsurilor în vederea asigurării sortării deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău, ceea ce ne face să credem că administrația publică locală are intenția de a implementa procesul de sortare;
  • În același timp, constatăm că tariful achitat de populație pentru gestionarea deșeurilor municipale astăzi acoperă doar cheltuielile pentru procesul de colectare, transportare și parțial pentru depozitare, excluzând treapta de sortare, ceea ce face imposibilă implementarea acestui proces. Totodată, analizând proiectul Bugetului municipiului Chișinău, constatăm cu regret faptul că acesta nu prevede acoperirea cheltuielilor de sortare a deșeurilor, ceea ce ne face să credem că în anul 2021 Primăria municipiului Chișinău nu va respecta prevederile Legii privind deșeurile nr. 209/2016 și nu va implementa Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/24 din 13.08.2020 cu privire la aprobarea măsurilor în vederea asigurării sortării deșeurilor menajere solide in municipiul Chișinau.
  • De asemenea salutăm aprobarea Deciziei 18/1 din 20 octombrie 2020 de Consiliul Municipal Chișinău cu privire la contractul de împrumut între Î.M. ”Autosalubritate” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în scopul implementării proiectului ”Deșeuri solide Chișinău”, și aprobarea Deciziei 19/4 din 24 noiembrie 2020 de CMC cu privire la aprobarea Acordului de subfinanțare a împrumutului între Ministerul Finanțelor și Primăria mun.Chișinău destinat realizării subproiectului ”Deșeuri solide Chișinău”, însă acest proiect nu prevede surse financiare pentru sortarea volumului integral de deșeuri menajere solide generate de mun.Chișinău.

În contextul celor relatate anterior, Platforma Națională a Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic vine cu solicitarea de a include cheltuielile necesare pentru acoperirea procesului de sortare în Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2021 în vederea implementării Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 14/24 din 13.08.2020.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Extrage [628.34 KB]


Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a fost creată în anul 2011 și în acest moment are 96 de organizații membre, 7 dintre acestea constituind organizații-umbrelă pentru alte peste 255 de organizații.. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE și alte documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația RM-UE.

 

Imprimare

Fișiere