Apel pentru propuneri de proiecte: Sprijin pentru Societatea Civilă din Republica Moldova

1226
Flaguri europene în fața clădirii Consiliului Europei Berlaymont

Apelul pentru propuneri de proiecte: Sprijin pentru Societatea Civilă din Republica Moldova, Ref. EuropeAid/171210/DD/ACT/ a fost publicat. Prioritățile acestui apel pentru propuneri de proiecte sunt: creșterea competenței OSC-urilor locale în domeniul bunei guvernări, promovarea antreprenoriatului social, sprijinirea organizațiilor de tineret la nivel local, consolidarea rolului de monitorizare și consultare a think-tank-ului în implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova și furnizarea serviciilor de cantină socială pentru persoanele vulnerabile.


Apel pentru propuneri de proiecte: Sprijin pentru Societatea Civilă din Republica Moldova

Referință: EuropeAid/171210/DD/ACT/

A fost publicată Apelul pentru propuneri de proiecte: Sprijin pentru Societatea Civilă din Republica Moldova, Ref. EuropeAid/171210/DD/ACT/.

Obiectivul general al acestui apel pentru propuneri de proiecte este de a abilita societatea civilă (inclusiv grupurile de acțiune locală) și tinerii lideri pentru a deveni piloni activi ai democrației, consolidării comunității și ai dialogului politic privind Acordul de Asociere (inclusiv la nivel local);

Obiectivele specifice ale prezentului apel pentru propuneri de proiecte sunt:

Lotul 1: creșterea competenței organizațiilor societății civile (OSC) locale pentru a-și îndeplini mai bine rolurile în calitate de actori ai guvernării la nivel local.

Lotul 2: contribuirea la un mediu mai favorabil în antreprenoriatul social.

Lotul 3: sprijinirea organizațiilor de tineret la nivel local.

Lotul 4: consolidarea rolurilor consultative și de monitorizare ale think-tank–urilor în implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova.

Lotul 5: furnizarea serviciilor de cantină socială pentru persoanele vulnerabile (de exemplu, copii, tineri, vârstnici, persoanele fără adăpost, persoanele cu nevoi speciale).

Prioritățile acestui apel pentru propuneri de proiecte sunt: creșterea competenței OSC-urilor locale în domeniul bunei guvernări, promovarea antreprenoriatului social, sprijinirea organizațiilor de tineret la nivel local, consolidarea rolului de monitorizare și consultare a think-tank-ului în implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova și furnizarea serviciilor de cantină socială pentru persoanele vulnerabile.

Toate propunerile ar trebui să fie sensibile la aspectele de gen și să țină cont de drepturile omului. Acțiunile ar trebui să abordeze aspecte transversale legate de egalitatea de gen, aspecte de mediu ambiant, incluziunea persoanelor cu dizabilități și a grupurilor minoritare. 

Termenul limită pentru depunerea notelor conceptuale este 26 aprilie 2021, ora 16:00 (ora din Bruxelles). Pentru a afla ora locală a acestui termen limită, puteți utiliza orice instrument de conversie a timpului online care ține cont de fusurile orare și modificările orei de iarnă/vară (exemplu disponibil aici). Solicitantului principal i se recomandă să nu prezente nota de concept în ultima zi deoarece traficul intens pe Internet sau orice defecțiune la conexiunea de Internet (inclusiv pana de curent electric, etc.) ar putea crea dificultăți la depunere. Autoritatea Contractantă nu poate fi trasă la răspundere pentru întârzieri cauzate de dificultățile menționate anterior.

Mai multe informații sunt disponibile aicihttps://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=171210

Imprimare