DECLARAȚIA Platformei Naționale a Republicii Moldova a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic privind nesolidarizarea Guvernului Republicii Moldova cu țările europene pe marginea încălcării de către Guvernul Belarus a dreptului cetățenilor la asociere în ONG-uri

997
Imprimare