Termen extins: Selectarea unui expert pentru livrarea unei instruiri despre procedurile de procurări și achiziții în activitatea organizațiilor non-guvernamentale

975

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic (Platforma) a fost creată în anul 2011. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE și alte documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația RM-UE. Secretariatul Platformei este administrat de Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt membrii Platformei și organizațiile societății civile interesate să devină membri ai Platformei.

Descrierea misiunii:

Platforma își propune să ofere, membrilor și altor organizații interesate, oportunitatea de a-şi dezvolta competențele în domeniul achizițiilor publice și al procedurilor de procurare, pentru a spori eficiența operațională și transparența în utilizarea fondurilor.

Responsabilități cheie ale expertului:

  • Dezvoltarea și livrarea unui program de instruire comprehensibil și adaptat nevoilor membrilor Platformei și altor organizații interesate în Moldova.
  • Furnizarea unor informații actualizate și cunoștințe de specialitate în domeniul achizițiilor publice și procedurilor de procurare.
  • Identificarea studiilor de caz relevante și a exemplelor practice pentru ilustrarea conceptelor prezentate.
  • Asistență în rezolvarea întrebărilor și problemelor ridicate de participanți.
  • Evaluarea și monitorizarea impactului instruirii.

Cerințe față de candidați:

  • Experiență demonstrată în domeniul achizițiilor publice și al procedurilor de procurare, cu o înțelegere profundă a cadrului legal și a bunelor practici în acest domeniu.
  • Experiență anterioară în furnizarea de instruiri și prezentări relevante pentru organizații non-guvernamentale sau grupuri similare.
  • Cunoașterea contextului și a nevoilor organizațiilor societății civile din Moldova.
  • Abilități excelente de comunicare și prezentare.
  • Abilitatea de a livra instruirea în limba română sau engleză.

Perioada și locația:

Instruirea va avea loc în Moldova, în format online, în luna noiembrie a anului curent. Durata cursului va fi de o zi. 

Procedura de aplicare:

Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat, un portofoliu de instruire relevant  și oferta financiară la adresa de email liviana.frunza@eap-csf.md până la data de 27 octombrie, ora 23:59.

Persoană de contact: Liviana Frunză, liviana.frunza@eap-csf.md, +37368162572.

Imprimare