ЧЛЕНЫ ПЛАТФОРМЫ

Nr.OrganizațiaScurt info/ MisiuneAdresă și WebsitePersoana de contactGrupul de Lucru
1Transparency International MoldovaPromovarea unei mişcări anti-corupţie, convocarea celor mai proactive personalităţi cunoscute în ţară drept promotori ai principiilor transparenţei, democraţiei şi evidenţei.http://www.transparency.md/Lilia Carasciuc, director executivNr.1
2Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPTADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.http://www.e-democracy.md/adept/about/Tamara Chitoroaga Elena ProhniţchiNr.1
3Fundatia Soros-MoldovaFundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi imclplementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică şi sănătate publică.https://www.soros.md/Natalia CamburianNr.1
4Centrul pentru Jurnalism IndependentSprijinul jurnalismului profesionist şi contribuirea la afirmarea unei prese de calitate, independente şi imparţiale.media-azi.md1. Nadine Gogu, director executiv CJI, 2. Corina Cepoi, directoare a Scolii de Studii Avansate in Jurnalism, Centrul pentru Jurnalism IndependentNr.1
5Asociatia obștească Institutul de Dezvoltare UrbanăMobilizarea eforturilor consultanţilor profesionişti, instituţiilor de cercetare, proiectare şi a societăţii civile în vederea implementării metodelor moderne ale urbanismului şi amenajării teritoriului şi îmbunătăţirea activităţii autoritatilor de stat şi administraţiei publice locale în contextul dezvoltării durabile a localităţilor urbane şi rurale.http://idu-moldova.org/despre-idu/Veaceslav BulatNr. 1.
6Asociaţia Presei Independente (API)API este o asociaţie obştească, constituită pentru a susţine mijloacele de informare în masă neafiliate politic. API are misiunea de a spori impactul presei independente din Republica Moldova şi de a contribui la crearea şi consolidarea societăţii deschise. Sloganul API este: "Pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă". Actualmente, API întruneşte 17 ziare naţionale şi regionale, o agenţie de presă, Centrul pentru Jurnalism Independent şi 5 jurnalişti liber profesionişti. (14 ziare naționale și regionale, 9 jurnaliști ) -----http://www.api.md/Petru Macovei, director executiv APINr. 1.
7Asociaţia Promo-LEXMisiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea şi apărarea drepturilor omului şi prin consolidarea Societăţii Civile.https://promolex.md/?lang=roIon Manolenr.1
8International Center for Women Rights Protection and Promotion Center “La Strada” (NGO)Asociaţia Obştească Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” (Centrul Internaţional „La Strada”) există pentru a asigura şi promova protecţia drepturilor şi intereselor legale ale beneficiarilor săi – categoriile social vulnerabile – la toate nivelele: individual, legislativ şi executiv.http://lastrada.md/Ana RevencoNr. 1
9Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)Misiunea organizației este promovarea schimbărilor democratice și contribuirea la atingerea standardelor internaționale privind drepturile omului, oferind spațiu și instrumente pentru reforme legale și instituționale pentru bunăstarea fiecărui individ și a societății. ---- ---hhhttp://idom.md/ted-wells/Vanu JereghiNr. 1
10Alianta ONGurilor active in domeniul Protectiei Sociale a Copilului si Familiei - APSCFAlianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) reprezintă un for de ONG-uri naţionale şi locale care funcţionează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizaţie non-guvernamentală de profil, înregistrată oficial, care împărtăşeşte viziunea, misiunea şi obiectivele Alianţei şi este gata să se implice în mod direct în realizarea acestora. Rețea de 55 de organizații non-guvernamentale care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.https://aliantacf.md/Carolina BuzduganNr. 1
11A.O. „Ave Copiii”A.O. Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” oferă servicii de calitate, bazate pe intervenții imediate și durabile în situația copiilor abandonați și maltratați, având drept scop (re)integrarea lor familială și socială.office@avecopiii.md, Tel: 069 103 125Nr.1
12Centrul de Resurse Juridice din Moldova /The Legal Resources Centre from MoldovaCentrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizaţie non-guvernamentală cu sediul în Chişinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști. Toţi membrii săi au o experienţă bogată în litigare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), traducerea hotărârilor CtEDO, raportare cu privire la drepturile omului, eradicarea torturii, promovarea libertăţii de exprimare şi accesului la justiţie, inclusiv reforma justiției și a asistenței juridice garantate de stat.https://crjm.org/Ion GuzunNr. 1
13A.O „Centrul Național al Romilor”Misiunea Centrului National al Romilor este orientarea spre realizarea si apararea drepturilor omului, democratizarea institutiilor de stat si particiarea la procesul de luare a deciziilor, pentru imbunatirea situatiilor romilor din R.M.https://www.roma.md/Nicolae RaditaNr. 1
14Institutul pentru Politici și Reforme Europene - IPREAccelerarea integrării europene a Republicii Moldova prin promovarea implementării reformelor sistemice, creșterea democrației participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local.http://ipre.md/Iulian Groza – director Mihai Mogildea – lider echipa programe europeneNr.1
15 Centrul Analitic Independent Expert- GrupMisiunea organizației este de a promova interesul public și a elabora soluții eficiente și inovatoare pentru dezvoltarea Republica Moldova.https://www.expert-grup.org/ro/Adrian LupușorNr.1
16Uniunea organizațiilor invalizilor din Moldova – UOI RM(Este nevoie de precizat dacă există un website sau o rețea de socializare) 28 de asociații obşteşti ale persoanelor cu dizabilități din ţară. Direcțiile de activitate a acestor asociaţii sunt diferite și determinate de specificul activităţii fiecărei asociaţii.Vitali CovaliovNr.1
17Comunitatea Watch-DogObiectivele organizației sunt sporirea rolului societății civile în procesul de elaborare și aprobare a politicilor publice și informarea corectă și comprehensivă a publicului larg și instituțiilor interesate privind situația de fapt în Republica Moldova pe domenii importante: economie, finanțe publice, democrație, procese electorale, drepturile omului etc. Scopul nostru este de a contribui la formarea unui mediu favorabil dezvoltării democratice a Republicii Moldova.https://www.watchdog.md/Valeriu Pașa Sergiu TofilatNr.1
18Local Democracy Agency Moldova- LDA (ALDA Moldova)LDA este dedicate promovării bunei guvernări și a implicării sociale la nivel local. LDA este focusată pe activități ce facilitează cooperarea dinre autoritățile locale și societatea civilă.https://www.alda-europe.eu/newSite/lda_dett.php?id=16Alexandru CoicaNr.1
19INVENTOInvento are are misiunea de a educa, inspira, informa și asista atât organizațiile, cât și persoane individuale în crearea, îmbunătățirea și menținerea unei dezvoltări continue a societății.http://www.invento.md/Ana ÎndoituNr.1
20Centrul de Instruire și dezvoltare educaționalăCentrul de Instruire și Dezvoltare Educațională este o organizație non-guvernamentală (ONG) republicană cu scopul de a promova educația și dezvoltarea personalăhttps://www.facebook.com/Centrul-de-Instruire-%C8%99i-Dezvoltare-Educa%C8%9Bional%C4%83-269309743510789/Victoria IsacNr.1
21AGER Moldova – Asociația pentru Guvernare eficientă și ResponsabilăAGER este o organizație neguvernamentală și non-profit a cărei misiune este de a promova realizarea practică a conceptelor de bună guvernanţă. AGER posedă ingredientele necesare pentru a propune idei inovatoare pentru o dezvoltare armonioasă a Republicii Moldova în contextual democratizării şi integrării europene.http://www.ager.md/Maria CovalciucNr.1
22ARIM, Asociația pentru Reabilitarea Invalizilor din RM(Este nevoie de precizat dacă există un website sau o rețea de socializare)Iuri GheorghițăNr.1
23Alianța InfonetAlianţa INFONET îşi propune următoarele scopuri: eficientizarea activităţii Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire şi creşterea aportului lor la dezvoltarea comunităţilor, pentru a facilita participarea activă în viaţa comunitară a cetăţenilor, la procesul decizional alături şi împreună cu autorităţile publice şi unităţile economice. susţinerea şi promovarea activităţilor Centrelor Comunitare de Acces la Informare şi Instruire prin dezvoltarea serviciilor profesioniste de informare, consultare, asistenţă şi instruire.https://www.infonet.md/Victor KoroliNr.1
24Institutum Virtutes Civiles (IVC Moldova)Asociația „Institutum Virtutes Civilis” este un think tank independent și apolitic din Republica Moldova, fondat pentru a contribui la dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației participative, precum și la sporirea eficienței politicilor publice în domeniile promovării drepturilor omului, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor, dezvoltării de capacitați pentru buna guvernare, a educației și cercetării, incluziunii și protecției sociale.http://ivcmoldova.org/noi/Liliana Palihovici, director executivNr. 1,4,5
25Медиа Центр Приднестровья/ Media Centru PridnestroviaМедиа Центр Приднестровья – общественная организация. Миссия организации - содействовать развитию профессиональной журналистикиhttps://mediacenter.md/Nr.1
26Centrul de Politici și Reforme CPRCentrul pentru Politici și Reforme este o platformă independentă, care are drept scop îmbunătățirea politicilor publice în Republica Moldova și promovarea reformelor structurale conforme principiilor europene, în beneficiul societății.https://cpr.md/Elena VartaNr.1
27Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”IDIS "Viitorul" reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică, care activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică, planificare strategică şi management al cunoştinţelor. Misiunea IDIS este de a contribui la consolidarea unui mediu favorabil schimbărilor democratice în Republica Moldova, întăririi unor centre de reflecţie şi sinteză pe problemele vitale ale tranziţiei politice, sociale şi economice; încurajării reformei sistemului de administraţie publică locală şi regională, încetăţenirii normelor democratice şi a statului de drept în condiţiile unei societăţi civile în creştere, în care cetăţenii acţionează voluntar şi conştient pentru a-şi exprima propriile interese, pentru a avea acces liber la informaţii şi pentru a atinge obiectivele pe care le-au stabilit.http://viitorul.org/roViorel ChivrigaNr.2
28Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM)Misiunea noastră este să avansăm și să protejăm bunăstarea generală și prosperitatea întreprinderilor mici și a celor care desfășoară afaceri cu întreprinderile mici din Republica Moldova, astfel încât comunitatea de afaceri și cetățenii să prospere. Servim ca organizație comercială de resurse și de „prim apel”, la nivel local, regional, național și internațional.http://sme.md/Liliana BusuiocNr. 2
29Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din MoldovaMisiunea oragnizatiei cit si principalele obiective sunt: punerea în aplicare a proiectelor și programelor care sa ridice nivelul de conștientizare în domeniul protecției drepturilor economice și sociale ale femeilor și copiilor; lupta pentru egalitatea între femei și bărbați, dezvoltarea personală și profesională a femeilor, care se concentrează pe integrarea cu succes și de adaptare în societate.http://bpw.md/Angela ChicuNr.2
30CALM (Congresul Autorităților Locale din Moldova)CALM este o organizaţie apolitică şi a fost înregistrată în calitate de asociaţie necomercială la data de 10 Mai 2010. Scopul său este de a reprezenta toate autorităţile locale. CALM este constituită de către unităţile administrativ-teritoriale organizate potrivit legii ca oraşe (municipii) şi sate (comune), precum şi de către asociaţiile sale profesionale.http://www.calm.md/Viorel Furdui, director executiv.Nr. 2
31APE (Asociația pentru Politică Externă)Asociaţia pentru Politică externă din Moldova (APE) este una dintre principalele „think tank – uri” din Moldova pe domeniul politicii externe care îşi propune să susţină procesul de europenizare, integrare în Uniunea Europeană şi soluţionare a problematicii transnistrene.http://www.ape.md/Victor Chirilă -directorNr. 2
32Asociația Obștească INTECOMisiunea: INTEgrarea şi COoperarea – soluţia bunăstării sociale. Scopul asociaţiei: – contribuirea la creşterea nivelului de trai al cetăţenilor şi categoriilor defavorizate ale societăţii prin oferirea asistenţei sociale şi economice; – dezvoltarea comunitară şi fortificarea comunităţii civile; – dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor.https://inteco.wordpress.com/Victoria Matveev mob. +373 69114697Nr. 2
33Centrul ”Pro-Europa” din ComratOrganizația este neguvernamentală, apolitică, independentă și necomercială. Activitățile asociației au destinație de utilitate publică. Centrul European ”Pro-Europa” își aduce aportul în dezvoltarea societății civile a UTA Găgăuzia prin intermediul serviciilor de informare și consultare, susținerii tehnice și instituționale, dezvoltării și aprofundării colaborării dintre autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass-media în soluționarea problemelor comunităților locale, cât și dezvoltării voluntariatului în regiune.http://proeuropa.md/md/Irina SelezniovaNr. 2,4
34Centrul Regional de Dezvoltare Durabila (CRDD) din UngheniCRDD promovează valorile europene, contribuie la creşterea şi consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale, societăţii civile, mediului de afaceri şi facilitarea procesului de implicare a cetăţenilor în politicile de dezvoltare durabilă locală şi regională pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor.https://www.crdd.md/Svetlana Cobanu, director.Nr. 2
35ANTEM (National Association of European Trainers from Moldova)ANTEM este o organizatie nonguvernamentala, apolitica si necomerciala care are drept scop promovarea integrarii lingvistice, culturale a adultilor alogeni intr-o societate multilingva. Servicii prestate: 1. instruire lingvistica, 2. imersiune lingvistica 3. imersiune culturala 4. consultanta in metodica predarii pentru adulti si copii.http://www.antem.org/Lucia Cucu, director.Nr. 2
36Centrul Regional Contact Bălti( Este necesar de concretizat dacă există în spațiul online.)Vlad Ghițu, director.Nr. 2
37Asociația Obștească Grupul de Inițiativă a Tinerilor pentru ViitorBunăstare, Promovarea educaţiei şi culturii sociale Promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale al omului Dezvoltare a infrastructurii Mobilizarea tinerilor sub aceleaşi idealuri de bună credinţă la creearea unui anturaj democratic, liber şi prosper în societatehttps://www.facebook.com/aogitv/Petre TătaruNr. 2
38AO Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”CERTITUDINE”( Este necesar de concretizat dacă există în spațiul online.)https://civic.md/organizatii/certitudine.htmlEugeniu Graur, director executiv.Nr. 2,4
39Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACTMisiunea Centrului CONTACT constă în sprijinirea proceselor democratice din societate, edificarea societăţii civile prin încurajarea iniţiativei civice, promovarea şi realizarea ideilor unei societăţi deschise. Pentru a realiza misiunea organizaţiei, ne-am propus să îndeplinim un şir de obiective. Sergei NeicovceanNr. 1 și 2
40Asociaţia Obştească “Pro Cooperare Regională”AO "Pro Cooperare Regională" isi propune sa contribuie la promovarea şi susţinerea iniţiativelor societăţii civile şi crearea condiţiilor de cooperare regională prin intermediul proiectelor socio-economice. Astfel Asociatia implementeaza în zona rurala din Nordul Republicii Moldova (raioanele: Drochia, Rîşcani, Glodeni, Sîngerei, Făleşti) un şir de proiecte de dezvoltare socială şi economică.https://procore.md/Mihailov Sergiu – director executivNr. 2
41Asociaţia Micului Business din Republica Moldova (AMB)Misiunea: dezvoltarea micului business și a spiritului antreprenorial ca sursă de noi locuri de muncă și factor de stabilitate socială. Scopul:sprijinireașiprotejareaintereseloroamenilor de afaceri din micul business șisusţinereaspirituluiantreprenorial la nivelulsocietățiicivilehttp://www.amb.md/ro/aboutEugen Roşcovanu, Presedinte al AsociaţieiMicului BusinessNr.2 și 5
42Centrul pentru Dezvoltare și ManagementCentrul de Dezvoltare si Management este un centru analitic independenthttps://www.facebook.com/cdm.mdGeorgeta MincuNr.2
43Centrul de Dezvoltare Economica si Afaceri Publice CDEAPDezvoltareasocietatiiinformationale, cercetari, traininguri in domenii: TehnologiiInformationale, Economia( inclusiv Start Up business, aspecte juridice și economice), etc.https://ase.md/facultatea/formare-continua/cdeap.htmlSergiu TutunaruNr.2
44Asociatia Obsteasca “Business Consulting Institute”Business Consulting Institute (BCI) oferă servicii de consultanţă în afaceri pentru companiile publice şi private.https://www.bci.md/ro/Ion Cișlea – field4 PN Mihai Roșcovan Director executivNr.2
45A.O „Rețeaua Națională LEADER în Moldova”Abordarea LEADER – acronim din limba franceză – liaison entre actions de développement de l’économie rurale – ce înseamnă legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale – este o metodă a Uniunii Europene de susținere a dezvoltării rurale la nivel local în scopul revitalizării zonelor rurale și creării locurilor de muncă.https://leaderin.md/?page_id=12552&lang=enMarina Albu - direcția dezvoltare strategică - 0602 33 312Nr.1,2,3,4
46ONG "Terra-1530"Pregatirea si consolidarea capacitatilor pentru Dezvoltarea Durabila a comunitatilor rurale.https://www.facebook.com/terra1530/Petru Botnaru, Președinte - 069 126 480Nr.3
47Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD)Promovarea proceselor de dezvoltare durabilă în sfera socială, economic şi de protecţie a mediului, la nivel local, naţional şi regionalhttp://mediu.md/index.php/ro/Ioana Bobînă , preşedinte - 079 407 108 - 078001026Nr.3
48Centrul de Consultanţă Ecologică CahulContribuirea şi restabilirea echilibrului natural, însănătoşirea mediului înconjurător şi a populaţiei, formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a tuturor cetăţenilor; · Consolidarea tuturor forţelor din Republica Moldova în vederea asigurării protecţiei mediului ambiant şi folosirii raţionale a resurselor naturale; · Promovarea şi susţinerea prin diverse mijloace a activităţii de ocrotire a naturii; · elaborarea concepţiilor şi strategiilor privind instruirea şi educaţia ecologică şi contribuirea la implementarea acestor programe în viaţă.Artur Nebunu, Director - 079 469 219Nr.3
49Asociaţia Obştească BIOSPromovarea dezvoltării durabile prin oferirea tuturor doritorilor cunoştinţe care le-ar permite să-şi îmbunătăţească viaţa, precum şi situaţia economică, ecologică şi socială a ţării.https://bios.md/Ciubotaru Valentin, director executiv - 069 134 294Nr.3
50Asociaţia Obştească Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova ECOTOXMonitorizarea mediului ambiant, elaborarea, dezvoltarea şi promovarea propunerilor concrete de protecţie şi valorificare durabilă a resurselor acvatice, conştientizarea şi educaţia ecologică a populaţiei, atragerea publicului larg la adoptarea deciziilor în domeniul mediului.http://www.ecotox.md/Lucia Bilețchi - 079638311 Elena ZubcovaNr.3
51Organizatia Teritoriala Stefan Voda a Miscarii Ecologiste din MoldovaOrganizaţia Teritoriala Ştefan Vodă a Mişcarii Ecologiste din Moldova are drept scop restabilirea echilibrului natural, însănătoşirea mediului înconjurător şi al populaţiei, refacerea universului cultural-spiritual şi etico-moral, formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a tuturor cetăţenilor.http://mem.md/organizatii/denumire-companiei/Tatiana Marin, presedinte OT Stefan Voda a MEM - 069 534 385Nr.3
52Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova)Acordarea asistenţei ONG-urilor în efortul lor de a soluţiona problemele de mediu din Republica Moldova şi din statele învecinate cu ea. Această asistenţă se acordă prin promovarea cooperării atât la l naţional, cât şi regional, între ONG, instituţii guvernamentale, comunităţi locale, din sectorul privat şi dintre alte organizaţii preocupate de protecţia şi conservarea mediului înconjurător, precum şi prin promovarea participării publicului la luarea de decizii privind problemele mediului.https://www.rec.md/ro/acasaVictor Cotruța, Director executive - 069 125 345Nr.3
53Mișcarea Ecologistă din Moldova (MEM)Asociaţia are drept scop formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a cetăţenilor, restabilirea echilibrului natural, schimbarea spre bine a mentalităţilor colective faţă de mediu şi ecologizarea societăţii, însănătoşirea mediului înconjurător şi a populaţiei, refacerea universului spiritual-cultural şi etico-moral.http://mem.md/Lilia Curchi - 076 770 061 Alecu Reniţă - 079 409 470Nr.3
54Centrul regional al Studiilor de Mediu ECOSObiectivele organizatiei sunt: contribuirea la implementarea Directivelor UE de mediu prin elaborarea planurilor de management, elaborarea documentelor de planificare la adaptare la schimbarile climatice si consultare APL in acest domeniu, promovarea cooperarii regionale (bazinul r. Prut) privind managementul durabil a resurselor naturaleDumitru Drumea - 069 730 148Nr.3
55Republican Centre for Children and Youth Gutta-ClubPromovarea energiei regenerabile și a educației ecologicehttps://www.facebook.com/GuttaClub/Natalia Kravciuk - 079 751 984Nr.3
56Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras”Eco-TIRAS International Association of River Keepers is created by environmental NGOs of the Dniester River basin, shared by Moldova and Ukraine, to help and advice authorities and population to manage the river in sustainable way, using Integrated River Basin Management Approach. In present it unites 51 NGOs-members.https://www.eco-tiras.org/Ilia Trombiţki, Director executiv - 069 121 726Nr.3
57A.O „Cutezătorul”Vitalie CimpoieșNr.3
58Asociaţia Obştească “Caroma Nord”Promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor la nivel local pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile bazate pe cetăţenie activă.http://caromanordngo.weebly.com/Rodica Frecăuțanu, Director executiv - 079 124 353Nr.3
59ONG Eco- ContactMisiunea noastră: Conservarea calității mediului, asanarea ecosistemelor și restabilirea echilibrului ecologic prin cercetări și elaborări științifice, acțiuni de educare și conștientizare a populației.https://www.ecocontact.md/Rodica Iordanov - 079 716 696 Natalia GurandaNr.3
60Societatea Ecologică „BIOTICA”Asociaţia are drept scop de a contribui la conservarea biodiversităţii, dezvoltarea durabilă, managementul ariilor protejate, dezvoltarea reţelei ecologice.https://www.facebook.com/Societatea-Ecologic%C4%83-Biotica-645410002298630/Gabriel MărgineanuNr.3
61Centrul Național de MediuAsociația are misiunea de a promova protecția resurselor de apă prin îmbunătățirea managementului integrat al resurselor de apă și de apromova educația ecologică a societății per ansambluhttps://www.environment.md/roIna Coșeru - 079 817 448Nr.3
62Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă - AEERThe Alliance for Energy Efficiency and Renewables (AEER) is a Moldovan NGO founded on May 14, 2007 as a follow-up of USAID-funded Municipal Network for Energy Efficiency (MUNEE) Program, implemented in Moldova during 2001–2007 by the Alliance to Save Energy, USA-based organization.https://aeer.md/Irina Plis - 079 509 807Nr.3
63ACM Automobile Club MoldovaCampania Make Roads Safe este o coaliţie pe scară largă, inclusiv instituţiile de sănătate publică, organizaţiile de automobilişti, ONG-urile pentru siguranţa rutieră şi alte organizaţii internaţionale. Campania este salutată, avînd sprijinul a mai mult de un milion de persoane din întreaga lume, care au semnat petiţia şi / sau apelul la acţiune.http://saferoads.md/Tatiana Mihailova - 069 534 385Nr.3
64Eco-Sor(Este nevoie de specificat dacă există prezență online)Veceaslav Burlacu - 060 888 062 - 060 888 061Nr.3
65Resource Center for Environmental education and sustainable Development ”GREEN-School”(Este nevoie de specificat dacă există prezență online) (are legătură cu A.O Caroma Nord)Marius Frecăuțanu - 078 112 232Nr.3
66Institutul de Instruire in Dezvoltare "Millenium"Contribuirea la dezvoltarea organizaţională şi comunitară prin transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldovahttp://millenium.md/Vitalie Cîrhană - directorNr.4
67Consiliul National al Tineretului din Moldova (CNTM)CNTM promovează participarea activă a tinerilor în dezvoltarea societăţii prin consolidarea structurilor asociative de tineret, implementarea de programe şi activităţi de instruire, informare, lobby şi de consultare precum şi reprezintă structurile asociative de tineret din Republica Moldova în relaţiile cu structurile guvernamentale, a forurilor sau instituţiilor naţionale şi internaţionale de tineret.https://www.cntm.md/Președinte Nicolai KeleșNr.4
68Asociaţia obştească "Tinerii pentru dreptul la viaţă" (TDV)Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale în vederea consolidării sectorului neguvernamental din Moldova prin implementarea cadrului normativ din domeniul voluntariat și crearea structurilor de bază ale infrastructurii de voluntariat.https://tdvmoldova.wordpress.com/despre-organizatie/Andrei Gaiu, Director ExecutivNr.4
69Fundația Est-EuropeanăMisiunea Fundaţiei Est-Europene este abilitarea cetăţenilor Republicii Moldova cu capacităţi şi mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de granturi și asistenţă tehnică care promovează democraţia, buna guvernare şi prosperitatea economică.https://www.eef.md/Sorin Mereacre - 069 173 487Nr.4
70Agentia de Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana - ACTIEMisiunea Asociaţiei constă în contribuirea la facilitarea dezvoltarii socio-economice durabile a regiunilor si promovarea valorilor europene.http://actie.md/Iacob Ajder Presedinte + 373 79797673Nr.4
71A.O „Eco-Răzeni”Asoсiaţia obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie neguvernamentală locală fondată în 1998 (Procesul-verbal al Adunării de constituire) care activează în domeniul facilitării accesului la informaţie, instruirii în domeniul noilor tehnologii de informare şi comunicare; protecţiei mediului şi educaţiei ecologice; implicării tinerilor în viaţa comunităţii.https://ecorazeni.wordpress.com/Sergiu Gurău - Președinte +373 796 41 243Nr.4
72Institutul de Politici PubliceMisiunea instituţiei private Institutul de Politici Publice este de a contribui la dezvoltarea unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice prin efectuarea cercetărilor independente ale politicilor publice, dezbaterea şi mediatizarea largă a rezultatelor acestor cercetări.http://ipp.md/Maria Stratan - field4 pentru Platforma Națională - 069 924 194 Arcadie Barbăroșie - director executivNr.4
73Fundatia pentru Dezvoltare din Republica MoldovaMisiunea Fundaţiei pentru Dezvoltare este de a contribui la promovarea şi îmbunătăţirea accesului la servicii educaţionale de calitate în Republica Moldova.https://proeducatie.md/Gabriela Ojog Director ExecutivNr.4
74Fundația pentru Educație și Dezvoltare din Republica MoldovaOrganizaţia este fondată în 1998 de un grup de savanţi din diferite domenii. Misiunea organizaţiei este: conservarea calității mediului, asanarea ecosistemelor și restabilirea echilibrului ecologic prin cercetări și elaborări științifice, acțiuni de educare și conștientizare a populației.http://www.fedmoldova.org/ro/Steliana Burlacu PreşedinteNr.4
75AEGEE ChisinauAEGEE promotes a unified Europe, cross-border cooperation, communication, integration among students and strives to create an open and tolerant society of tomorrow.https://www.facebook.com/aegeechisinau/Teodora Panuș - 068 999 743Nr.4
76Institutul European de studii politicehttps://www.facebook.com/Institutul-European-de-Studii-Politice-din-Moldova-1854642814780998/Viorel Cibotaru - 079 111 113Nr.4
77Centrul de Inovare și Politici din MoldovaMisiunea CIPM constă în promovarea activităților de cercetare, dezvoltare, inovații în domeniile sociale, economice, politice, administrative, științifice contribuind la consolidarea capacităților capitalului uman prin sporirea competitivității Republicii Moldova ----------https://cipm.md/Radu Moldovanu, Președinte - 068 459 217Nr.4
78Asociația regională a mamelor cu multi copii si a femeilor-intreprinzătorii din Gagauzia “VESTA” (AO Vesta)Misiunea ONG Vesta constă în Îmbunătățirea statutului femeilor în domeniile publice, economice și culturale ale vieții; Asistarea familiilor cu mulți copii, persoanelor nevoiașe; Furnizarea de advocacy pentru dezvoltarea economică și socială a comunităților teritoriale găgăuze; Contribuția la schimbările democratice din regiunea Găgăuziei prin integrarea socială a femeilor și tinerilor.https://vestagagauzia.md/ru/index.phpAntonina Volkova, Director executive - 060 122 508Nr.4
79Asociația Obștească Centrul European pentru Inițiative civile "Stalker"Obiective și obiective: - realizarea și protejarea drepturilor constituționale economice, civile, sociale, ecologice, culturale și de altă natură, libertăților și intereselor locuitorilor Găgăuziei; - sporirea posibilităților de susținere socială și economică a inițiativelor și proiectelor locuitorilor Găgăuziei; - promovarea dezvoltării și promovării potențialului intelectual, organizatoric și moral-moral al locuitorilor Găgăuziei; - promovarea integrării europene și consolidarea instituțiilor democratice în UTA Găgăuzia; - îmbunătățirea stării ecologice în regiune, formarea viziunii ecologice asupraSerghei Pașcov - Președinte Tel.: +373 79393038; +373 60190810.Nr.4
80Platforma pentru Cetățenie Activă pentru Drepturile Omului (cuCAP)Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (fostul Centru de Resurse „Tineri și Liberi”) a fost inițial, începând cu 1999, un proiect pilot al unei Asociaţii de succes din R. Moldova – “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV). În vara 2001 echipa a decis să dezvolte scopul proiectului şi să crească până la o organizație, care a avut drept scop strategic dezvoltarea societății civile din Moldova, prin formarea coeziunii, pe domenii, între cele mai vibrante ONG-uri.https://cucap.md/Antonița Fonari Directoare executivă - 079 450 028Nr.4
81Institutul MunciiEducaţia sindicală şi formarea cadrelor sindicale a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, organizarea nemijlocită a activităţii educaţionale în cadrul CNSM.https://institutulmuncii.md/Liliana PosțanNr. 5
82Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova CNPMApărarea şi promovarea intereselor mediului de afaceri în raport cu Sindicate, Guvern şi terţihttp://www.cnpm.md/Vladislav Caminschi Iulia DrumeaNr. 5
83Confederaţia Naţională a Sindicatelor Moldova CNSM– reprezentarea şi protejarea la nivel naţional a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă colective şi individuale ale membrilor de sindicat; – promovarea principiilor de bază ale modelului social european; – apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale; – extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile; – consolidarea sindicatelor de toate nivelurile; – actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.http://sindicate.md/ro/Sergiu Sainciuc; Tatiana Marin; Sergiu IurcuNr. 5
84Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii SINDICONS din RM– reprezentarea şi protejarea la nivel ramural a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă colective şi individuale ale membrilor de sindicat; – promovarea principiilor de bază ale modelului social european; – apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale; – extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile; – consolidarea sindicatelor de toate nivelurile; – actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.http://sindicate.md/despre-cnsm/organizatii-membre/federatia-sindicatelor-de-constructii-si-industria-materialelor-de-constructii-sindicons/Talmaci VictorNr. 5
85Federaţia Sindicală „SĂNĂTATEA” din RM– reprezentarea şi protejarea la nivel ramural a drepturilor şi intereselor social-economice, profesionale, de muncă colective şi individuale ale membrilor de sindicat; – promovarea principiilor de bază ale modelului social european; – apărarea libertăţii sindicale şi a dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se asocia în centre sindicale; – extinderea mişcării sindicale naţionale şi fortificarea societăţii civile; – consolidarea sindicatelor de toate nivelurile; – actualizarea şi dezvoltarea dialogului social şi parteneriatului social; realizarea progresivă a dreptăţii sociale şi demnităţii muncii.http://sindicate.md/despre-cnsm/organizatii-membre/sindicatul-sanatatea/Zubcu IgorNr. 5