Evaluarea Implementării celor 20 de Livrabile pentru 2020 în Republica Moldova [Raport]

232

Documentul „20 de Livrabile pentru 2020” are drept scop identificarea rezultatelor tangibile pentru cetățeni, implementate de către Partneriatul Estic în 4 domenii prioritare, care au fost stabilite la Riga, bazate pe angajamentele deja existente din partea Uniunii Europene și țările partenere. 

Documentul „20 de Livrabile pentru 2020” se concentrează pe activitățile cheie ale Partneriatului Estic și reprezintă un instrument practic pentru o implementare mai eficientă, coerentă și completă a politicii Parteneriatului Estic, axându-se pe beneficii concrete.

Structura documentului permite celor 20 de Livrabile cheie să acționeze drept un plan de lucru, ghidând acțiunilor Parteneriatului Estic în următoarea fază până în 2020, sprijinind un proces mai ușor și eficient de monitorizare. Documentul rămâne un instrument flexibil care poate fi oricând revăzut în strânsă cooperare cu toate părțile interesate, din punctul de vedere al dezvoltării și monitorizării procesului de obținere a rezultatelor concrete, clare și inclusive.

Acest raport are drept scop prezentarea reală a rezultatelor obținute în timpul procesului de implementare a celor 20 de Livrabile pentru 2020, adoptate la Summit-ul Partneriatului Estic de la Bruxelles în 2017 versus implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, semnat în 2014.

Raportul de față a fost elaborat în cadrul proiectul finanțat de către UE ”Technical Assistance to Support CSO Development in the Republic of Moldova”

 

Imprimare

Fișiere