Home How to participate

How to participate

Calitatea de membru în cadrul Forumului societăţii civile este deschisă tuturor organizaţiilor societăţii civile în cadrul PE.

De acest privilegiu pot beneficia și organizaţiile care activează a cel mai mic nivel, sindicate, centre de cercetare, organizaţii, angajatori, asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale, fundaţii non-profit, organizaţii naţionale şi internaţionale / reţele ale societăţii civile şi alte organizaţii ale societăţii civile din ţările PE şi statele membre ale UE.

Exprimare a interesului

Procedura de selecţie se desfăşoară o dată pe an. Pentru participarea organizaţiilor societăţii civile, acestea trebuie să prezinte expresii interes de aderare. După ce a primit expresii de interes, Comitetul de Conducere va evalua cererea în conformitate cu criteriile specificate.

Criterii de selecție la evenimentele anuale CFS

1. Geografice

Majoritatea participanţilor CSF ar trebui să fie reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile din cele şase ţări partenere din cadrul Parteneriatului Estic. Cu toate acestea, cantitatea participanților  din ONG-uri din fiecare ţară ar trebui să fie echilibrată. Invitat să participe la CSF trebuie să fie  şi unele dintre ONG-urile din statele membre ale UE să facă schimb de experienţă şi cunoştinţe de afaceri şi politici UE.

2. Varietate şi proporţionalitate

Participanţii ar trebui să reprezinte un spectru larg de organizaţii ale societăţii civile. În plus la acestea participanții ar trebui să poată participa la unul din grupurile de lucru în cadrul CFS.

3. Experienţă în materie de UE / PPE / PE.

Fi luate în considerare activităţile trecute şi actuale, precum şi realizările şi rezultatele.

Fiecare organizaţie participantă trebuie să se angajeze la obiectivele PE. Privind acceptarea de către decizia comitetului director, toate ONG-urile interesate să fie informate cu privire la rezultatele.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY