Comunicat de Presă: Prezentarea Planului de Advocacy al Platformei Naționale a FSC din PaE în cadrul Forumului Online „Promovarea Reformelor”

59

2 Decembrie 2020

Obiectivele principale din Planul de Advocacy pentru perioada 2020-2021 a Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic includ consolidarea implicării societății civile în luarea deciziilor atât la nivel național, cât și la nivelul UE, sprijinirea formatelor participative de elaborare a politicilor, precum și desfășurarea acțiunilor monitorizare a implementării reformelor în țară.

Planul de Advocacy pentru perioada 2020-2021 a Platformei Naționale a FSC din PaE a fost prezentat astăzi, 2 decembrie 2020, în cadrul Forumului Online a Platformei Naționale ”Promovarea Reformelor”, care a întrunit reprezentanții Platformei Naționale și a societății civile din Republica Moldova, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare precum și reprezentanți ai misiunilor diplomatice ale statelor membre UE și ai Ambasadei SUA în Chișinău.

Excelența Sa, Peter Michalko, Ambasadorul UE în Republica Moldova a venit cu un cuvânt de salut și încurajare către membrii Platformei Naționale și reprezentanții societății civile, mulțumindu-le pentru tot ce fac în ceea ce ține de activitățile de susținere și asistentă și activitățile de monitorizare a politicilor, cu scopul de a face Republica Moldova un loc mai bun pentru cetățenii săi. 

„Din partea Uniunii Europene, vom continua să susținem și să fim partenerii societății civile.”,a declarat Excelența Sa. 

Totodată, E.S. Peter Michalko a menționat că unul dintre obiectivele sale în mandatul de Ambasador al UE în Republica Moldova este sprijinirea unui mediu favorabil pentru societatea civilă:

„Am urmărit cu atenție momentele privitor la legea cu privire la organizațiile non-comerciale, iar accentul trebuie să fie acum pe o implementare mai bună a acestei legi decât cea a Strategiei de Dezvoltare a societății civile din 2018-2020.”, a afirmat Ambasadorul. 

În același timp, Ambasadorul UE la Chișinău a ținut să reamintească și despre atacurile recente împotriva societății civile din Republica Moldova, condamnându-le: 

„După cum știți, am reacționat public la atacurile recente împotriva ONG-urilor, care sunt indirect și atacuri împotriva politicii Uniunii Europene de includere și sprijin a ONG-urilor și mass-mediei independente ca element esențial al unei societăți democratice sănătoase. Sunt atacuri împotriva progresului societății civile din Republica Moldova. Așteptăm de la autorități o atitudine deschisă și de parteneriat față de societatea civilă, pentru că acest lucru va ajuta nemijlocit la dezvoltarea sustenabilă a societății civile din Republica Moldova.”, a declarat Excelența Sa. 

„Anul 2020 a fost, în special, un an dificil. Uniunea Europeană și statele membre UE, în cadrul echipei Europa (team Europe), au mobilizat toate mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a susține consolidarea sectorului de sănătate publică și pentru atenuarea impactului socio-economic provocat de pandemia COVID-19 în Republica Moldova. Mulțumim membrilor din cadrul societății civile care ajută în acest efort și se implică în activitățile legate de oprirea acestei crize provocate de COVID-19, prin susținerea cetățenilor ce au nevoie de asistență. 

În perioada pandemiei de COVID-19 am continuat sprijinul și asistența în favoarea actorilor societății civile, mass-mediei independente și a jurnaliștilor independenți. Pentru a contracara consecințele pandemiei COVID-19 pe plan social și economic în țările Parteneriatului Estic, Comisia Europeană a lansat un apel de propuneri care are drept scop susținerea societății civile de la nivel local din țările PaE. Societatea civilă din Republica Moldova va beneficia, în acest context, de aproximativ 2,5 mil lei.”, a mai comunicat E.S. Peter Michalko. 

”Opinia societății civile este foarte importantă pentru noi și pentru Parteneriatul Estic. Doresc să vă informez că urmărim ca implicarea societății civile din Agenda de Asociere Republica Moldova- UE să fie una substanțială și să includă, pe lângă un nou document de politici de sprijinire a societății civile și mass-media, și mecanisme de asigurare a sustenabilității financiare. Vom insista și pe campanii de informare publică în Republica Moldova de către instituțiile statului privind rolul societății civile precum și pe reacția promptă a autorităților asupra campaniei sistematice de subminare a societății civile.”

E.S. Peter Michalko a mai declarat că, împreună cu Delegația UE în Republica Moldova, este gata să susțină Platforma Națională în implementarea activităților din Planul de Advocacy.

Adrian Lupușor, Facilitatorul Național al Platformei Naționale a FSC din PaE a menționat că Platforma Națională rămâne un partener ferm pentru UE, nu doar pentru a aștepta suport din partea UE, dar și pentru a oferi expertiză, cunoștințe și schimb de idei în ceea ce ține de activitatea UE în Republica Moldova. 

„Planul de Advocacy al Platformei Naționale este prima pistă de comunicare a priorităților care trebuie să se regăsească atât pe agenda societății civile, cât și recomandăm să se regăsească și pe agenda UE.”, a declarat Adrian Lupușor în cadrul forumului online. 

„Platforma Națională este cea mai reprezentativă platformă a societății civile din Republica Moldova, și cred că este foarte binevenită relația bună și bunul dialog pe care îl avem cu UE și cu alți parteneri de dezvoltare. Ne propunem să valorificăm și mai mult această interacțiune cu donatorii și cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Planul de advocacy este menit să informeze nu doar publicul larg, dar și partenerii de dezvoltare despre prioritățile Platformei și pentru stabilirea oportunităților și ideilor de parteneriate.”, a mai menționat Adrian Lupușor. 

Coordonatorii și Coordonatoarele celor cinci Grupuri de Lucru ale Platformei Naționale au prezentat prioritățile de acțiune pentru fiecare Grup de Lucru pentru perioada 2020-2021, în cadrul evenimentului. 

Grupul de Lucru Nr.1: „Democrație, drepturile omului, buna guvernare și stabilitate” 

 • Mărirea gradului de conștientizare a publicului cu privire la avantajele aderării la UE pentru Republica Moldova și cultivarea valorilor europene;
 • Creșterea responsabilității în rândul autorităților în termeni de reforma reală în ceea ce privește buna guvernanță și drepturile omului, reforma sistemului judiciar, efortul anticorupție și investigarea fraudei bancare;
 • Opunerea rezistenței la inițiativele/acțiunile care compromit apropierea Moldovei de UE și împiedică punerea în aplicare calitativă a angajamentelor sale.

Grupul de Lucru Nr.2: „Integrarea economică și convergența cu politicile UE”

 • Monitorizarea implementării Acordului DCFTA;
 • Cooperarea cu instituțiile relevante ale statului pentru implementarea Acordului de Asociere cu UE;
 • Transparență în oferirea asistenței de stat pentru IMM-uri;
 • Subvenții pentru producătorii agricoli: domenii prioritare subvenționate, categorii de producători și structuri eligibile pentru subvenții etc.

Grupul de Lucru Nr.3: „Mediul, schimbările climatice și securitatea energetică”

 • Mărirea gradului de conștientizare a publicului cu privire la protecția mediului și adaptarea la schimbările climate în Republica Moldova;
 • Creșterea implicării autorităților pentru a facilita investițiile în sectorul energetic și în transport la nivel local;
 • Opunerea rezistenței la inițiative/acțiunile de mediu care compromit apropierea Moldovei de UE și împiedică punerea în aplicare calitativă a angajamentelor sale.

Grupul de Lucru Nr.4: „Contacte Interumane”

 • Îmbunătățirea calității învățământului pe timpul pandemiei COVID-19;
 • Tineret și antreprenoriat social;
 • Serviciile sociale și voluntariatul pe timpul pandemiei COVID-19.

Grupul de Lucru Nr.5: „Politici sociale și de muncă și dialog social”

 • Monitorizarea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova;
 • Protecția, reziliența și crearea locurilor de muncă în consecința pandemiei COVID-19. 

În calitate de prim exercițiu al Planului de Advocacy al Platformei Naționale, Transparency International – Moldova a venit cu un șir de recomandări pentru îmbunătățirea calității politicilor publice în domeniul prevenirii corupției și anume: politicile, ca parte ale UNCAC (Convenția ONU împotriva Corupției), implementarea recomandărilor GRECO (Grupul de State împotriva Corupției), implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, sporirea activității organelor anti-corupție pe timp de pandemia COVID-19. La fel, Transparency International Moldova s-a împărtășit cu experiența de a monitoriza inițiative legale care ar putea afecta interesul public. 

Descărcați Comunicatul de Presă în română aici. 
Download the English version of the Press Release here. 


Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Partneriatul Estic a fost creată în anul 2011 și în acest moment are 95 de organizații membre, 8 dintre acestea constituind organizații-umbrelă pentru alte peste 1000 de organizații.. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE și alte documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația RM-UE.

Imprimare