Codul de etică

Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic

 1. Dispoziții generale

1.1 Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (în continuare Platforma) este o structură neinstituționalizată și apolitica, ce funcționează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care împărtășește viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi este gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora.

1.2 Membrii Platformei Naționale sunt de acord că integrarea europeană este calea cu cele mai multe oportunități pentru dezvoltarea economică, socială și politică  a Moldovei, și alăturându-se Platformei își asumă responsabilitatea de a promova acest proces.

1.3 Membrii Platformei Naționale își asumă responsabilitatea de a respecta Codul de Conduită și de a promova Platforma Națională, prin dobândirea încrederii și autorității în fața publicului larg;

 1. Obiectivele Codului de Conduită

2.1. Codul de Conduită se aplică tuturor organizațiilor membre a Platformei Naționale;

2.2 Codul de Conduită are scopul de a stabili principiile de lucru a Platformei Naționale, regulile de conduită și interacțiunile dintre membrii Platformei;

2.3 Codul de Conduită este implementat în timpul tuturor ședințelor generale ale Platformei, ședințele grupurilor de lucru, și activitatea generală a Platformei;

 1. Principii de lucru, Reguli de Conduită și Standarde de Etică în interacțiunea organizațiilor membre ai Platformei Naționale

3.1.  Membrii Platformei Naționale își asumă responsabilitatea de a promova:

 • Cooperarea bazată pe respect și echitate, conștiinciozitate și onestitate;
 • Critica constructivă;
 • Respect față de opiniile și punctele de vedere ce nu corespund cu cele proprii;
 • Discuțiile constructive;
 • Dialogul etic;
 • Crearea unui mediu transparent de activitate;
 • Cooperare neîntreruptă și responsabilitate față de societatea civilă;
 • Adoptarea și respectarea deciziilor oneste și obiective;

3.2.  Membrii Platformei Naționale sunt obligați să nu admită și tolereze:

 • Acțiuni autocratice;
 • Acțiuni distructive ce pot destabiliza efectivitatea Platformei Naționale;
 • Limbajul abuziv;
 • Calomnia;
 • Critica subiectivă, bazată pe atacuri personale;
 • Conflictele de interese;
 • Discriminarea rasială, religioasă, politică, de gen, etc;
 • Folosirea canalelor de comunicare a Platformei Naționale în scopuri ce contravin misiunii și obiectivului Platformei;

3.3. Membrii Platformei Naționale sunt obligați să fie punctuali, să participe sistematic la ședințele Platformei Naționale și la cele ale grupurilor de lucru.

 1. Violarea prevederilor Codului de Conduită

În cazul violării prevederilor Codului de Conduită de către un membru al Platformei Naționale, Consiliul Coordonator va aplica sancțiuni ce vor fi decise și aprobate în interiorul Platformei Naționale.