Atelier de lucru al reprezentanților sectorului HORECA pentru identificarea măsurilor de reziliență și creare a locurilor de muncă în sector cu accent pe noile priorități: economie verde, digitalizare și incluziune

501
Workshop. Chart with keywords and icons

La data de 21 decembrie 2020, Institutul Muncii, în calitate de organizație membră a Platformei Naționale a FSC PaE, Grupul de Lucru Nr.5 „Politici de Muncă și Dialog Social”, a desfășurat Atelierul de lucru al reprezentanților sectorului HORECA pentru identificarea măsurilor de reziliență și creare a locurilor de muncă în sector cu accent pe noile priorități: economie verde, digitalizare și incluziune.

Evenimentul este parte a Planului de Advocacy pentru perioada 2020-2021 a Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Planul de Advocacy reprezintă un instrument de consolidare a implicării societății civile în luarea deciziilor atât la nivel național, cât și la nivelul UE, sprijinire a formatelor participative de elaborare a politicilor, precum și desfășurare a acțiunilor monitorizare a implementării reformelor în țară.

Scopul evenimentului a fost de a comunica și coopera cu companiile, partronatele, sindicatele, autoritățile cu responsabilități în domeniu, partenerii de dezvoltare, de a susține antreprenoriatul și IMM pentru a identifica măsuri de reziliență și creare a locurilor de muncă în sector cu accent pe noile priorități: economie verde, digitalizare și incluziune.

Opiniile, ideiile, solicitările participanților la eveniment vor fi sintetizate într-un document de poziție al reprezentanților sectorului HORECA privind sustenabilitatea afacerilor în condițiile pandemiei COVID-19 cu accent pe reziliență și creare a locurilor de muncă în sector și noile priorități globale: economie verde, digitalizare și incluziune.

Participanții la eveniment și-au exprimat  îngrigoarea în legătură cu situația entităților și a salariaților din sectorul HORECA, în 10 luni ale situației excepționale, determinată de COVID.

Criza COVID-19 a declanșat un șoc dublu cerere-ofertă și a afectat entitățile din sectorul HORECA prin intermediul mai multor canale. Ceea ce a început ca o criză în sectorul sănătății a provocat o criză socio-economică, nu doar din cauza pierderilor de vieți omenești, dar și din cauza consecințelor măsurilor de izolare. Măsurile de izolare, inclusiv distanțarea socială și ordinele de ședere la domiciliu, au obligat unele întreprinderi să oprească sau să restricționeze operațiunile. Restricțiile de deplasare și de transport, generând întreruperi în lanțurile economice au afectat  esential și total sectorul HORECA.

O expresie a situației în domeniu este Hotărârea  nr.30 din 21 decembrie 2020 a Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău.

În acest context, participanții la eveniment consideră că, restricțiile aplicate și remodelarea economică a sectorului trebuie să aibă un caracter mai analitic și mai specific, pentru a reduce riscul erodării dramatice a  sectorului. Totodată, participanții la atelier consideră că, măsurile economice anti-COVID introduse prin  Legea Nr. 60 din 23-04-2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative nu sunt pe măsură să susțină eficient populația, salațiații, agenții economici. Deasemenea, la eveniment s-au produs discuții asupra sustenabilității  afacerilor în condițiile pandemiei COVID-19 cu accent pe reziliență și creare a locurilor de muncă în sector și noile priorități globale: economie verde, digitalizare și incluziune

În urma aplicării unui chestionar, sintetizării opiniei reprezentanților sectorului HORECA, datelor  altor studii, analizei măsurilor de susținere a activității de întreprinzător în perioada pandemiei, va fi elaborat un document de poziție privind măsurile de reziliența și creare a locurilor de muncă în sector cu accent pe noile priorități: economie verde, digitalizare și incluziune.


Activitatea a fost realizată cu suportul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic și implementată de către Institutul Muncii, prin intermediul schemei de Re-grantare a Forumului Societății Civile (FSCR) și este finantață de către Uniunea Europeană ca parte a sprijinului acordat societății civile din regiune.

Imprimare