Apel public către Consiliului Audiovizualului | Platforma Națională a FSC din PaE

145

7 iulie 2021

În contextul practicii administrative defectuoase a Consiliului Audiovizualului, create în timpul exercitării atribuțiilor sale funcționale, pe durata perioadei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, Coaliția Civică Alegeri Libere și Corecte, Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și organizațiile neguvernamentale de media, semnatare ale prezentului apel:

 • Subliniază rolul primordial al Consiliul Audiovizualului (CA) în promovarea și protejarea interesului public pentru asigurarea unei informări corecte și obiective a populației, un interes superior în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură;
 • Reamintesc că, în virtutea prevederilor legale, CA reprezintă garantul interesului public în domeniul audiovizualului;
 • Notează că legislația actuală oferă autorității publice CA vaste mecanisme juridice în vederea exercitării atribuțiilor de supraveghere și control asupra respectării legii de către furnizorii de servicii media audiovizuale;
 • Semnalează inadmisibilitatea tolerării unei conduite a furnizorilor care sfidează flagrant prevederile Codului serviciilor media audiovizuale, Regulamentului privind conținuturile media audiovizuale, Codului electoral, precum și prevederile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.
 • Subliniază caracterul prejudiciabil al faptelor unor furnizori de servicii media audiovizuale și menționează că acestea afectează grav dreptul constituțional la informare corectă, garantat prin lege tuturor cetățenilor;
 • Consideră drept regretabilă practica invocării nejustificate a libertății de exprimare în dorința de a pune la adăpost pe cineva de sancțiuni. Libertatea cuvântului, ca valoare umană, are limite tocmai pentru a rămâne valoare.
 • Își exprimă profundul regret în legătură cu refuzurile arbitrare ale CA de a monitoriza conduita furnizorilor pe parcursul întregii perioade electorale și rezistența manifestată în examinarea petițiilor cetățenilor și membrilor societății civile ce semnalau încălcări grave;
 • Exprimă nedumerirea în raport cu toleranța nejustificată și inexplicabilă a autorității în raport cu furnizorii care au reflectat campania electorală la alegerile parlamentare anticipate, sfidând în mod evident și cert prevederile legislației în vigoare;

Solicită Consiliului Audiovizualului ca, în virtutea atribuțiilor prevăzute de lege:

 • Să-și exercite atribuțiile de supraveghere și control cu maximă diligență și bună-credință;
 • Să dispună efectuarea monitorizării conduitei furnizorilor de servicii media audiovizuale pe durata întregii perioade electorale;
 • Să nu admită desconsiderarea eforturilor propriei Direcții de monitorizare prin neglijarea abaterilor grave reflectate în rezultatele propriilor monitorizări;
 • Să ridice la rang de prioritate interesul public pentru asigurarea unei informări corecte și obiective a populației și să remedieze practica administrativă păguboasă creată pe durata perioadei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.
Membrii Coaliției Civice Alegeri Libere și Corecte:
Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
Centrul CONTACT
Asociaţia Promo-LEX
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)
Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare”
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Institutul pentru Politici si Reforme Europene (IPRE)
Agenția pentru Dezvoltare Regională „HABITAT”, Rezina
Agenția de știri „DECA-Press”
AO „Pro-Tineret”,  s. Borogani, Leova
AO „Vatra Satului”, or. Cahul
AO „Generația Mea”, Chișinău
AO „Tezaurul”, Cahul
AO „Soarta”, Soroca
AO „Tinerele Femei Cernoleuca”, Dondușeni
AO „Ecologie și Sănătate Publică”, Soroca
AO „Народное Согласие”, Ciadîr-Lunga
AO „Keystone Human Services International Moldova Association”, Chişinău
Asociația „ECOU – XXI”, Taraclia
Asociația regională a mamelor cu mulți copii și a femeilor-întreprinzătoare din Găgăuzia „VESTA”
Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova, (Alianța INFONET)
Centrul pentru Comunicare Internațională și Drepturile Omului (CCIDO), Ialoveni
Centrul de Dezvoltare Regională „Stabilitate”, Comrat
Centrul de tineret „Piligrim-Demo” din Găgăuzia, Comrat
Centrul de Politici și Reforme Structurale din Republica Moldova (CPR), Chișinău
IDIS „Viitorul”, Chişinău
Institutul pentru Democrație, Comrat
Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), Chișinău
Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova), Chișinău
Asociația RADIOVISION, Chișinău
Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale ECOU, Cahul
Centrul de Antreprenoriat și Politici Economice (CAPE) 
Membrii Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic:
Asociația Experts for Security and Global Affairs Moldova
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
Centrul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
Centrul Regional CONTACT-Bălți
Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova (CNSM)
Expert Grup
IDIS Viitorul
Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM)
Institutul de Politici Publice (IPP)
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
IM Swedish Development Partner
LDA-Moldova
Transparency International-Moldova (TI-Moldova)
Organizațiile neguvernamentale de media:
Asociația „Media Guard”
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
Asociația Presei Electronice
Asociația Presei Independente
Centrul  ”Acces-Info”
Centrul de Investigații Jurnalistice
Centrul pentru Jurnalism Independent
Comitetul pentru Libertatea Presei
RISE Moldova
Imprimare